Tror kvinner best kan løfte land ut av fattigdom

Arancha González ved International Trade Centre (ITC) mener at kvinnelig entreprenørskap og små og mellomstore bedrifter er nøkkelen til å få en økonomisk bærekraftig vekst i utviklingsland.

SATSER PÅ KVINNER: Arancha González i ITC (midten) mener at kvinner har en spesielt viktig rolle i å løfte økonomien i utviklingsland. Her fra en konferanse i New York med fokus på å styrke kvinners posisjon i næringslivet.

Jemal Countess
Publisert:

– Hovedutfordringen i utviklingsland er å få økonomisk vekst. De trenger en voksende økonomi, da en stor andel av befolkningen er unge på vei inn i arbeidsmarkedet. Man må generere vekst i økonomien for å absorbere denne strømmen av nye arbeidstagere, sier ITC-sjef González til E24.

ITC er en organisasjon som ligger under både FN og Verdens handelsorganisasjon og jobber for å fremme økonomisk vekst i utviklingsland. ITC er spesielt opptatt av å fremme vilkår for små og mellomstore bedrifter.

– Samtidig må økonomien vokse på en inkluderende og bærekraftig måte, det er like viktig som veksten i seg selv, sier González videre.

Les også

Verdensbanken kutter i utsiktene for økonomien

Inkluderende vekst

Med inkluderende vekst mener hun en vekst som inkluderer de brede lagene av folket.

– Hvis man ikke har en inkluderende økonomisk vekst vil det ikke ha mye effekt på å redusere fattigdommen i landene.

Årsaken til at man bør satse på små og mellomstore bedrifter er at disse utgjør majoriteten av økonomien og er tettere knyttet til lokalmiljøet.

– 80–90 prosent av økonomien i de fleste land er små og mellomstore bedrifter. Små og mellomstore selskaper er en meget viktig faktor for at den økonomiske veksten er inkluderende.

Les også: Nå er det enklere å starte bedrift i Norge enn i USA

Kvinner investerer mer lokalt

Samtidig mener González at kvinnelige entreprenører spiller en spesielt viktig rolle. Hun trekker frem tall fra Verdensbanken som viser at kvinner entreprenører reinvesterer 90 prosent av inntektene de får i sitt eget lokalsamfunn, mens menn investerer 40 prosent av pengene de tjener lokalt.

– At pengene reinvesteres lokalt betyr bedre utdannelse, bedre boforhold og så videre. Bare så det er sagt, jeg mener ikke at kvinner er bedre som entreprenører, men med flere kvinnelige entreprenører så tror jeg vi vil få en mer inkluderende vekst.

Les også

Norge har færre kvinnelige ledere enn Rwanda, Colombia og Nicaragua

Mange hindre

Det er imidlertid mange hindre som må forseres for å øke kvinners entreprenørskap i utviklingsland, ikke minst kulturelle hindringer.

– Man har flere steder kulturelle hindre, som eksempelvis meninger om at kvinners plass ikke er i økonomien, men i hjemmet. Det er noe vi alle må kjempe mot.

Samtidig har man andre ikke-kulturelle hindre som relatert til ting som eksempelvis utdanning, få produktene ut til et størst mulig marked, og adgang til finansiering.

– De store selskapene kan lett får kreditt av bankene, men det er vanskelig for de mindre bedriftene og utlånsinstitusjonene er mer skeptiske til disse. Noe av jobben vi gjør er å hjelpe de mindre bedriftene til å presentere seg bra.

– Man kan ikke bare komme og be om penger. Man må ha en overbevisende presentasjon: Dette er hva jeg skal brukene pengene dere låner meg til.

SER MULIGHETER I AFRIKA: Arancha González holdt denne uken møter i Oslo med UD, NHO, og generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Jostein Nissen-Meyer

Lønnsom hjelp

González føler det har blitt en størrelse forståelse for å kanalisere utviklingsstøtte til privat næringsliv enn tidligere.

– Det er ingen motsetning mellom å gjøre noe bra og samtidig gjøre noe lønnsomt. Det er ikke veldedighet, man bruker pengene som man ellers ville brukt, men de fremmer også utvikling.

– Det gjenstår mye arbeid i å overtale myndigheter og organisasjoner til å kanalisere mer av midlene til direkte økonomisk utvikling.

González mener at Norge gjør mye riktig og investerer en god del av pengene til utvikling i form av utdanning, humanitær støtte og helse, men også penger til privat sektor.

Et av virkemidlene for å løfte frem de mindre selskapene er bruk av statlige innkjøp og Gonzales håper at Norge her kan ta en lederrolle, og hun peker på at USA allerede er gode på dette området.

– Eksempelvis; da den norske hær skal kjøpe inn store volum av tepper så kan man gjøre det fra produsenter i Afrika. Vi jobber med myndigheter i flere land for å få i stand statlige innkjøp fra produsenter i utviklingsland.

Tror på Afrika

Mesteparten av ITC engasjement er retter seg mot Afrika sør for Sahara.

– Når det kommer til investeringer er det er en stor frykt for det ukjente, og spesielt når det kommer til Afrika. Det man ser av Afrika er hva man ser på TV, og det er stort sett de dårlige nyhetene: ebola, Boko Haram, statskupp, jordskjelv og så videre.

González mener imidlertid at det kan være attraktive investeringsmuligheter på det Afrikanske kontinentet.

– Det jeg ser i Afrika er veldig annerledes, jeg ser et Afrika som vokser, et kontinent om er ungt og dynamisk, med en stadig bedre infrastruktur og der det vokser frem en middelklasse – jeg ser det som et stort marked.

– Jeg tror de som går inn i Afrika vil være market-makers, og de som kommer senere må være market takers – altså sloss for en markedsandel.

Les også

FN oppfordrer til å investere i verdens unge

Les også

Norfund investerer bistandspenger i skatteparadiser