Flyktninghjelpen: - For lite reserver

Informasjonssjef Rolf A. Vestvik i Flyktninghjelpen mener det er misvisende å sammenligne bank- og investeringsmidlene i 2003 med midlene organisasjonen hadde ti år senere.

GIR TRYGGHET: En stor pengebinge gir trygghet for prosjekter sier iinformasjonssjef i flyktningehjelpen Rolf Vestvik.
  • Jo Andre Aakvik
  • Frank Haugsbø
Publisert:

– I samme periode har omfanget av vårt hjelpearbeid økt fra rundt 400 millioner i 2003, til 1,4 milliarder i 2012. I 2013 anslagsvis 1,8 milliarder kroner. Flyktninghjelpen har altså hatt en nedgang i reservene i forhold til omfanget av vårt hjelpearbeid.

Vestvik mener dette er en bekymringsverdig utvikling.

– Reservene er nødvendige for å opprettholde et meget omfattende hjelpearbeid, med ofte usikker tilgang på ressurser fra våre mange internasjonale og nasjonale bidragsytere.

Han mener organisasjonen har for lite penger i reserve.

– Flyktninghjelpen hjelper flere millioner mennesker og har rundt 4000 ansatte. Pengene i banken er vårt nødhjelpsfond. Vi har et ansvar både overfor våre ansatte og overfor dem vi hjelper, påpeker han.

Ifølge Vestvik utgjør organisasjonens egenkapital, som var på 189 millioner kroner i 2012, kun en og en halv måneds drift.

– En solid økonomi er viktig for å sikre trygghet og forutsigbarhet for dem som mottar vår hjelp. Det ville vært uforsvarlig om vi ikke sikret at organisasjonen har penger til å drive videre for en periode, også om inntektene skulle tørke inn.

Av de nesten 190 millionene Flyktninghjelpen hadde i rentefond ved utgangen av 2012, var 102 millioner midler fra TV-aksjonen i 2010. I tillegg stod 88 millioner av nødhjelpsfondet på rentefond.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nødhjelp
  2. Flyktninghjelpen

Flere artikler

  1. Nødhjelpsorganisasjonene avviser kritikken

  2. - For stor risiko

  3. - De må ikke glemme røttene sine

  4. Styres av samfunnstopper

  5. - En fornærmelse