Ny studie: Det kan være ti ganger så lønnsomt å ha kvinner i ledelsen

Bedrifter som har minst en tredjedel kvinner i ledelsen er i gjennomsnitt ti ganger mer profitable enn selskaper med kun menn i ledelsen. Det viser en fersk studie av de 350 største britiske selskapene.

Illustrasjon: selskaper med kvinner i ledelsen gjør det godt.
Publisert: Publisert:

Denne uken publiserte forskningshuset The Pipeline rapporten «Women Count 2020.»

Den tar utgangspunkt i de engelske FTSE 350-selskapene og ser blant annet på hvor mange kvinner det er i ledelsen og styrene deres.

Rapporten slår fast at selskaper med mer enn en tredjedel kvinner i toppledelsen i snitt har ti ganger høyere marginer enn selskapene hvor ledergruppen kun består av menn.

Fortjenestemargin er et mål som hvor mye av selskapets inntekter som blir liggende igjen som fortjeneste. Konkret måler rapportforfatterne dette ved å se på selskapenes resultat før skatt som andel av omsetningen.

Selskaper med kun menn i ledelsen har ifølge undersøkelsen en gjennomsnittlig fortjenestemargin på 1,5 prosent. Til sammenligning har selskaper med minst en tredjedel kvinner i ledergruppen en gjennomsnittlig fortjenestemargin på 15,2 prosent, ifølge undersøkelsen.

Rapporten, som BBC også har omtalt, peker i tillegg på at det bare er 13 kvinnelige konsernsjefer i de 350 største selskapene i Storbritannia.

Uten kvinner – mindre penger

Rapportforfatterne har regnet seg frem til at selskapene som kun har hatt menn i ledelsen, kan ha gått glipp av en fortjeneste før skatt på 47 milliarder pund, tilsvarende 554 milliarder kroner, ved å ikke ha minst en tredjedel kvinner i lederstillinger.

Women Count-rapportens funn er i tråd med tidligere undersøkelser fra IMF og McKinsey.

Sistnevnte regnet seg i 2015 frem til at det globale brutto nasjonalproduktet ville ha økt med 26 prosent frem til 2025, eller 28.000 milliarder dollar, hvis kvinner hadde deltatt i økonomien i lik grad som menn.

Les også

Gigantforvalter med kvinnestunt

– Ikke noe nytt

– Det er veldig bra at slike rapporter kommer, men funnene er ikke noe nytt.

Det sier Marie Louise Sunde. Hun har sammen med Isabelle Ringnes gründet selskapet #HunSpanderer, som har igangsatt flere kampanjer med fokus på stereotypier og ubevisste fordommer mot kvinner i næringslivet. Sunde er CEO i selskapet.

CEOen forteller at det er gjort flere studier som viser en korrelasjon mellom mangfold og lønnsomhet, blant annet utført av McKinsey og Nordea.

Marie Louise Sunde sier at de fleste selskaper i dag selger produkter og tjenester til hele befolkningen og da er det en fordel med ansattegrupper som speiler kundemassen.

– Funnene burde ikke være overraskende for noen, da det er logisk at dersom en ledergruppe består av mennesker med forskjellig bakgrunn, er sjansen større for å tenke nytt og ulikt, sier hun til E24.

Sunde sier at hun tror at mange likevel blir overrasket når de leser slike rapporter og at det skyldes de ubevisste fordommene mange har.

– Flere ser kanskje underbevisst på kvinner som dårligere ledere eller styremedlem enn menn, og de blir da overrasket når de ser at de gjør det godt og til og med bedre, sier hun.

Les også

Norges 100 største selskaper: – Mangfoldet blant topplederne er for lite

Har kvinnelig CEO, CFO og styreleder

Astrid Green er gründer og konsernsjef i selskapet Enfini. Selskapet produserer minikraftvannverk for bruk i elver og mindre fossefall for å sikre ren energi til en lavere produksjonskostnad.

Enfini har kvinnelig konsernsjef, finansdirektør og styreleder. Halvparten av styremedlemmene er kvinner og to av syv i teamet er kvinner.

– Har det vært et strategisk valg å sette kvinner i nøkkelposisjonene?

– Nei, det har det ikke. Det viktigste for oss er å sette sammen et mest mulig kompetent team som er riktig i den fasen bedriften befinner seg i til enhver tid, sier Green til E24.

Astrid Green sier at vi har en tendens til å ansette de som ligner på oss selv. Vi som ledere må tørre å utfordre oss selv og satse på mennesker med andre typer bakgrunner.

Green sier at hun tror at flere av funnene i rapporten fra The Pipeline kan gjelde også i Norge.

– Ved å ha flere kvinner i ledelsen, får man mer mangfold og det fører til andre perspektiver og kommunikasjonsmåter, sier hun.

Les også

Menn eier 80 prosent av private aksjeverdier: – Skjevheten er ganske alvorlig

Konsernsjefen forteller at hun i sitt selskap jobber med dyktige menn som har lang erfaring fra kraftbransjen. Hun sier at man merker forskjell på deres og flere av de kompetente kvinnenes innfallsvinkel.

– En kvinne i vår bransje kan ha fokus på at «dette produktet er bra for verden» mens en mann vil fokusere på hva som gjør produktet i seg selv unikt og bra, sier hun.

Green tror at det er dette mangfoldet som gjør bedrifter mer lønnsomme.

– Ved å også ha kvinner i ledelsen, får man et kjønnsmangfold og det er mangfold som gjør bedrifter bedre, sier hun.

Les også

Leder om mangfold: – Velger vi de samme type ledere vi har hatt til nå, risikerer vi at jorden går under

Flere toppledere ved navn Peter enn kvinner

På s. 77 i rapporten står det at det i de 100 største selskapene er flere konsernsjefer med navn Peter enn det er kvinner. Blant de 100 best betalte konsernsjefene i Norge er det like mange som heter Arne som det er kvinner, forteller Sunde.

Til tross for at kvinner i ledelse beviselig gjør det godt, er det svært få kvinnelige toppledere i England, viser rapporten.

For å illustrere dette, viser The Pipeline til at blant de 100 største selskapene er det flere CEOer ved navn Peter enn det er kvinner.

Det er derimot ikke typisk engelsk å ha få kvinnelige toppledere.

– Blant de 100 best betalte topplederne i Norge er det like mange som heter Arne som det er kvinner, forteller Sunde.

Hun sier at mye positivt har skjedd på likestillingsfronten i næringslivet siden 2017, og at det virker som at bedrifter har internalisert at mangfold er positivt for dem rent forretningsmessig.

– Det er bra at dette snakkes om nå, men dessverre går progresjonen saktere enn praten, sier hun.

I 2018 fremla samfunnsforskningssenteret Core en undersøkelse som viste at blant de 200 største selskapene i Norge har 10 prosent kvinnelig konsernsjef. Dette var en økning fra 7,5 prosent i 2016.

Sunde mener at noe av årsaken til den trege utviklingen er at selskapene ikke aktivt måler mangfoldet i bedriften.

– Mange selskaper baserer seg på antagelser om hvordan det står til i bedriften i stedet for å støtte seg på fakta. De mangler rett og slett data.

Sunde forteller at selskapet hennes har funnet en løsning på dette problemet.

– Vi har startet «Equality Check» for å gjøre det enkelt for alle å bidra til data. Equality Check er en plattform hvor alle ansatte anonymt kan vurdere like muligheter ved arbeidsplassen sin, og dataen blir tilgjengelig for alle, sier hun.

Les også

Vil ha dugnad for å kartlegge etnisk mangfold i arbeidslivet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om