Norsk Flygerforbund mener ny forskrift truer flysikkerheten

At det blir enklere for utenlandske arbeidstagere å jobbe på norske fly i internasjonal trafikk, utgjør en sikkerhetsrisiko, mener Norsk Flygerforbund.

SIKKERHETSPROBLEMER: Norsk Flygerforbund og LO mener det er fare for både sikkerhet og arbeidsplasser dersom staten ikke endrer utlendingsforskriften tilbake.
Publisert: Publisert:

I mars besluttet regjeringen å endre utlendingsforskriften slik at det ikke lenger vil være nødvendig med arbeidstillatelse for å jobbe på norske fly i internasjonal trafikk.

Det fikk Norsk Flygerforbund og LO til å se rødt.

Allerede før endringen var fakta, viste LO Samferdselsdepartementet sin misnøye i et høringssvar, der de peker på at det vil være alvorlige sikkerhetsrisikoer knyttet til endringer av forskriften.

Les også

Eksperter tror Norwegian-dommen vil bli stående: – Blir vanskeligere å sjonglere med ansatte

– Når vi i dette høringssvaret snakker om sikkerhetsrisiko, snakker vi om at det for norske myndigheter vil være svært vanskelig å sikre gode sikkerhetskontroller av ansatte fra såkalte tredjeland, sier leder i Norsk Flygerforbund Yngve Carlsen til E24.

MED PÅ SØKSMÅL: Leder i Norsk Flygerforbund og SAS-pilot Yngve Carlsen.

– Slik systemet er bygget opp, er det de nasjonale myndigheter som har ansvaret for å gi egne borgere ansatt innen luftfart tillatelse til adgang til såkalt kritisk sikkerhetsbegrenset område (CSRA) på en flyplass. For å få innpass på slike områder på norske og utenlandske flyplasser må en gjennom en grundig bakgrunnssjekk. Dette innbefatter blant annet politiattest og kurs med eksamen. Dersom et norsk flyselskap bruker tredjelands borgere, vil norske myndigheter ikke ha adgang til å foreta nødvendig bakgrunnssjekk på slikt personale, og det er denne sikkerhetsrisikoen vi peker på i vårt høringssvar.

Ser ingen sikkerhetsrisiko

Mens Norsk Flygerforbund og LO frykter for arbeidsplasser og mener sikkerheten trues av den nye forskriften, sier Norwegian at de ikke kjenner seg igjen i denne beskrivelsen.

– Dette er en sak for norske myndigheter, som har vært tydelige på at Norge må tilpasse seg internasjonalt regelverk. For øvrig er vi ikke kjent med noen sammenheng mellom ansettelsesforhold og sikkerhetsrisiko, skriver presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian i en e-post til E24.

Hun understreker at selskapet ikke ønsker å sette seg inn i departementets arbeidsprosess.

UENIG: Presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian Sverige.

Samferdselsdepartementet sier til E24 at de ikke ser at utlendingsforskriften isolert vil sette flysikkerheten i fare.

– Personell fra tredjeland som arbeider for et norsk flyselskap, vil være underlagt norsk tilsyn ved at felles europeiske sikkerhetskrav overholdes som en del av tilsynet med det flyselskapet de arbeider for, sier fungerende pressesjef Susanne Moen Stephansen i departementet.

Hun legger til at det samme gjelder praksisen med midlertidige ansettelser og peker på at i det felles europeiske flysikkerhetsregelverket er det ingen restriksjoner når det gjelder innleie av personell, så lenge personellet oppfyller de krav til kvalifikasjoner som er gitt i det felles europeiske regelverket.

Luftfartstilsynet sier til E24 at de heller ikke ser noen sikkerhetsrisiko knyttet til hverken midlertidige ansettelser, eller endringene i forskriften.

La inn søksmål

Kort tid etter at høringssvaret ble levert, sendte LO, Norsk Flygerforbund og Norsk Kabinforening samt enkeltpersoner som rammes, varsel om søksmål mot staten i forbindelse med endringen av utlendingsforskriften. Saken er fortsatt ikke berammet.

Les også

Pilot-student Ørjan (21): – Jeg vil få folk til å føle seg trygge i luften

«Vårt søksmålsvarsel gikk til regjeringen 18. mai. Her fikk regjeringen en måned på å svare. Det var ganske oppsiktsvekkende helt taust frem til regjeringen varslet at de fra 1. juli endret forskriften. Dette til tross for mange svært vektige høringsinnspill mot en slik endring», skriver Carlsen i en e-post til E24.

I en e-post til E24 understreker fagansvarlige i Samferdselsdepartementet at staten ikke ønsker å kommentere selve søksmålet før rettssaken starter.

Aftenposten fikk tidligere denne måneden samme svar fra Arbeids- og sosialdepartementet som også er navngitt i søksmålet.

Frykter for arbeidsplasser

I tillegg til en økt sikkerhetsrisiko frykter forbundene at så mange som 135.000 arbeidsplasser vil gå tapt i Europa dersom forskriftsendringen opprettholdes.

– Et slikt potensielt betydelige tap av arbeidsplasser oppstår dersom samtlige andre flyselskap legger press på egne myndigheter for å få den samme mulighet til å benytte crew fra tredjeland. Vi mener det er fullt mulig å være konkurransedyktige selv om en benytter europeisk personell, sier Carlsen og peker på at LO har regnet ut at det koster selskapene om lag 45 kroner ekstra per passasjer å bruke europeiske ansatte fremfor tredjelands borgere på en interkontinental flyging.

Om under en måned skal Carlsen om andre representanter for Norsk Flygerforbund og LO i møte med Samferdselsdepartementet for å diskutere forbundenes tanker om manglende inngripen fra departementet.

Begrunner med konkurranse

Samferdselsdepartementet legger til at de har hørt LO og Norsk Flygerforbund, men at de vil jobbe for å sikre norsk konkurransedyktighet.

– Slik Norwegian argumenterer, kan det se ut til at selskapet mener de er nødt til å vokse globalt for å kunne sikre de eksisterende norske arbeidsplassene. Vi har ikke holdepunkter for å si at Norwegians tilnærming ikke er riktig. Dermed er det vanskelig å slutte seg til LOs bekymring for at den foreslåtte presiseringen av utlendingsforskriften vil utgjøre en trussel mot norske arbeidsplasser og for arbeidstagere i hele Europa, sier Stephansen til E24.

Hun legger til at møtet i august for departementets del handler om å lytte til synspunkter, og hun understreker at samferdselsdepartementet ikke er ferdig med vurderingen av LO og Norsk Flygerforbunds høringssvar.

Les også

Krever at justisministeren bytter advokat

Les også

AirAsia-eier åpner for Norwgian-samarbeid

Les også

Fagforeningstopper i heftig krangel om oljeoppgjør

Publisert: