Jacobsen får strengere innsidestraff

Lagmannsrettten dømmer tidligere Pareto-megler Per-Robert Syverstad Jacobsen til tre års fengsel.

Tidligere Pareto-megler Per-Rober Jacobsen.
Publisert:

Tidligere Pareto-megler Per Robert Syverstad Jacobsen er dømt til tre års fengsel for innsidehandel.

Ett år av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på to år. Det betyr at han slipper å sone det siste året av straffen, hvis han unngår å begå nye straffbare forhold i prøvetiden.

I tillegg må Jacobsen dekke statens kostnader i både tingretten og lagmannsretten med til sammen 300.000 kroner.

Dommen skjerpet

Dommen i lagmannsretten er en strengere dom enn den i tingretten hvor straffen var fengsel i ett år og seks måneder.

Les også: Dømt til fengsel i tingretten

Les også: Jacobsen anker

I tingretten ble Jacobsen frifunnet for to av punktene i tiltalen fra Økokrim. De frifinnelsene er nå omgjort slik at han er dømt for alt han er tiltalt for.

Jacobsen er dømt for i alt syv brudd på verdipapirhandelloven. Fem av disse gjelder ulovlig innsidehandel.

- Vi er selvfølgelig skuffet over resultatet, og mener det er uriktig vurdert, sier Jacobsens forsvarer Thomas Berge til DN.no.

- Ingen formildende momenter

«Oppsummert bemerker lagmannsretten at den ikke har lagt vekt på noen formildende momenter knyttet til de straffbare handlingene som er begått. Derimot er det som nevnt foran lagt vekt på flere momenter i skjerpende retning. Det gjelder særlig de forhold at Jacobsen var en profesjonell aktør i aksjemarkedet, at han fem ganger har gjort seg skyldig i misbruk av innsideinformasjon, og at alle disse overtredelsene hadde et betydelig skadepotensial,» skriver Lagmannsretten i den enstemmige dommen som ble avsagt onsdag.

- Vi er tilfredse med at Lagmannsretten deler Økokrims syn på hva som har skjedd og på straffbarheten av dette, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim

- Lagmannsretten har også klart og tydelig bekreftet at det skal reageres strengt på denne type kriminalitet. Dommen er også en viktig bekreftelse på at også store aktører som profesjonelt skjuler sine handlinger kan bli oppdaget og straffet, legger han til.

Forholdene Jacobsen er dømt for fant sted i 2006. Jacobsen skal ha gitt innsideinformasjon om aksjer i DNO og Sinvest, og dermed forbrutt seg mot verdipapirhandelloven.

LES OGSÅ: - Temmelig utspekulerte lovbrudd

LES OGSÅ: «Det kommer på trykk på NA24 etterpå»

- Temmelig utspekulert

Den tidligere Pareto-megleren har siden høsten 2010 vært ansatt som offshore-megler ved RS Platou i Singapore, og grunnet lang reisevei var han ikke tilstede i Oslo Tingrett da dommen ble lest opp.

LES OGSÅ:

Derfor måtte Per-Robert Jacobsen forlate Pareto

Jacobsen: - Dette skjedde i DNO- og Sinvest-saken

Publisert: