VIKTIG BESTANDDEL: Norsk industriproduksjon utgjør mer enn åtte prosent av samlet norsk BNP, slår kronikkforfatteren fast. Her fra Hydros aluminiumsfabrikk på Sunndalsøra.

Foto: Hydro
Det Nye Norge

Det nye Norge, kronikk Christian Haslestad, BCG: Tiden er inne for å utnytte mulighetene ved Industri 4.0

Norsk industriproduksjon utgjør mer enn åtte prosent av samlet norsk BNP. I en tid hvor Norge søker alternativer til olje og gass blir det stadig viktigere å sikre industriens konkurransekraft.

 • Christian Haslestad
  Christian Haslestad
  Principal ved BCGs Oslo-kontor.
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Vi står ved starten av det som omtales som den fjerde industrielle revolusjon, eller Industri 4.0. Endringene drives av en rekke teknologiske utviklinger og innovasjoner, og skaper både muligheter og utfordringer.

3D-printing, avanserte roboter, big data og Internet of Things (IoT) er blant teknologiene som kan gjøre bedrifter mer effektive, og svare på forbrukernes forventninger til hurtighet, fleksibilitet og tilpassede løsninger. Men utviklingen kommer ikke av seg selv.

Konkurransen mellom selskaper og nasjoner er allerede i gang, og ledende selskaper verden over har begynt å implementere den nye teknologien. I en fersk undersøkelse gjennomført av BCG blant over 700 internasjonale selskaper melder 74 prosent at Industri 4.0 kan bidra til å styrke deres konkurransekraft, men kun 25 prosent av bedriftene sier de var i stand til å oppnå målsetningene. Utfordringen er å sikre tilstrekkelig kompetanse, og ha evnen til å omstille seg raskt nok.

Basert på BCGs erfaring og innsikt fra selskaper som er verdensledende innenfor Industri 4.0 har vi identifisert tre kjennetegn som går igjen hos de som lykkes:

De beste selskapene søker aktivt kunnskap på en rekke arenaer: Kunnskapsnettverk, bransjeforeninger eller fabrikkbesøk gir gode muligheter for å tilegne seg ny kunnskap, og kan utforskes både lokalt og internasjonalt.

I BCG har vi i samarbeid med ledende universiteter og teknologileverandører etablert flere europeiske demonstrasjonssentre for Industri 4.0 for å kunne vise det siste av teknologisk utvikling og muligheter i praksis.


Vår oppfordring er å søke partnerskap utover det tradisjonelle; med forskningsinstitusjoner, universiteter og bransjenettverk, for å sikre innsikt og ikke minst identifisere de beste talentene og ekspertene

Vår oppfordring er å søke partnerskap utover det tradisjonelle; med forskningsinstitusjoner, universiteter og bransjenettverk, for å sikre innsikt og ikke minst identifisere de beste talentene og ekspertene.

De beste selskapene er målbevisste rundt fremtidige kompetansebehov: Tilgang på tilstrekkelig kompetanse vil være en nøkkelutfordring, og problemet kan ikke løses ved rekruttering alene siden ledig tilgjengelig kompetanse i markedet vil være begrenset.

Her må bedriftene selv ta ansvar med å planlegge sitt eget kompetansebehov og jobbe målrettet med både rekruttering og opplæring.
I en fersk studie ledet av Det danske innovationsfonden i samarbeid med BCG i Danmark, fant vi at 6 av 10 danske bedrifter planla å dekke sitt kompetansebehov gjennom rekruttering.

I USA og Tyskland, som begge er ledende innen Industri 4.0 er holdningen motsatt. Mer enn 7 av 10 sier de vil tette kunnskapsgapet gjennom opplæring og utvikling av egne ansatte.

INDUSTRINASJON: BCG mener Norge må ta vare på og videreutvikle eksisterende industri. Her ser vi Marine Harvests nye fôrfabrikk i Bjugn på Fosen.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

De beste selskapene investerer i teknologi som møter konkrete behov i markedet Investeringer i teknologi for teknologiens skyld blir sjelden en suksess. Selskapene som lykkes investerer i løsninger for konkrete utfordringer eller muligheter og med en betydelig forretningsmessig gevinst.

En vellykket implementering av Industri 4.0-teknologi handler også sjelden om enkeltstående teknologier, men snarere om hvordan ulike teknologier kan sys sammen med bedriftens prosesser til helhetlige forretningsløsninger og som bygger videre på eksisterende kompetanse i bedriften.


Tiden er inne for å agere nå

Tiden er inne for å agere nå. Norge har mange gode forutsetninger for å utnytte teknologiens nye muligheter, men vi er ikke best i klassen. Med et høyt kostnadsnivå møter vi konkurranse fra mange land som er gode på innovasjon og effektivitet. For eksempel: målt i antall industrielle roboter per 10,000 industriarbeidere ligger Norge lavere enn alle andre nordiske land, men også lavkostland som Ungarn og Thailand.

Manglende satsning på Industri 4.0-teknologier fører til kompetansegap som igjen kan føre til redusert konkurransefortrinn i norsk industri. Her må norske myndigheter og bedrifter stå side om side for å sikre at vi blir ledende i fremtidens Industri.
Tiden er inne for å agere nå - kappløpet er i gang!

Les også

Kronikk, Det nye Norge - Fredrik Winther, Oslo Business Region - Debatten sier det er i etablert næringsliv jobbene skapes. Slik er det ikke

Les også

Det nye Norge, kronikk Ole Vinje, konsernsjef i Komplett Group: Derfor snakker vi så mye om digitalisering nå

Les også

Disse bedriftene skaper flest jobber: – Et viktig funn

Her kan du lese mer om

 1. Det Nye Norge
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Digitalisering og robotisering – noen av mulighetene den fjerde industrielle revolusjonen gir oss

 2. Teknologi for å supplere, ikke eliminere

 3. Digitaliseringen skyter fart

 4. Annonsørinnhold

 5. Kronikk: Forskningsdrevet innovasjon gir omstilling og verdiskapning

 6. Vil lære 90.000 ansatte å kode