Øker miljøutslippene på Husnes: Hydro ruster opp Husnes-verket for 1,4 milliarder

Hydro investerer 1,4 milliarder kroner i å gjenåpne en av produksjonslinjene på Husnes. Det vil også øke miljøutslippene fra anlegget, ifølge selskapet.

SKAL BYGGES OM: Aluminiumsverket til Hydro på Husnes skal bygges om slik at man igjen får produsert fra to produksjonslinjer.
Publisert: Publisert:

I september tok Hydro avgjørelsen om å gjenåpne hall B på Husnes, som ble nedstengt i 2009.

Selskapet skal bruke 1,4 milliarder kroner på å få hall B i gang igjen. Det skjer etter bedring i det globale markedet for aluminium.

I regnskapsrapporten for fjerde kvartal pekte Hydro på at det globale markedet for primæraluminium var i underskudd i 2018, og at aluminiumslagrene er på vei nedover.

Etter et underskudd på rundt 2 millioner tonn i fjor er markedsbalansen ventet å vise et underskudd på 1 til 1,5 millioner tonn i 2019, ifølge kvartalsrapporten.

Mens markedet i Kina er antatt å være omtrent i balanse er det ventet et underskudd i resten av verden.

Vil gi økte utslipp

Husnes-anlegget er den fjerde største aluminiumprodusenten i Norge målt etter produksjonskapasitet. Det har to haller, A og B, hver med 200 elektrolyseceller.

Les også

Kværner vinner Hydro-kontrakt til 200 millioner: Skal bygge om Husnes-verket

Men den økte produksjonen vil gi økte utslipp av fluor og svovel. Selskapet har søkt om å få øke utslippene til luft av fluorider fra ni kilo til 12,5 kilo per time og svoveldioksid fra 375 tonn til 550 tonn i året.

I tillegg søker Hydros datterselskap Sør-Norge Aluminium også om å få øke utslippet av støv fra 20 kilo til 25 kilo per time.

«De økte utslippene av fluorider kan gi økte miljøeffekter, bedriften vil få krav til å følge opp dette», skriver Miljødirektoratet i en melding.

Oppgraderer utstyret

I forbindelse med gjenopptagelsen av produksjonen skal hallen oppgraderes, og full produksjon skal være i gang fra midten av neste år.

Les også

Lager resirkulerbar luksusyacht med aluminium fra Hydro

Det vil også bli bygd en ny støperiovn, og gassrenseanlegget vil bli oppgradert. Det vil bli økt gjenbruk av kjølevannet i støperiet, og en større oljeutskiller skal bidra til å redusere oljeutslippene.

For dyrt å kopiere Karmøy

Hydro påpeker i en melding til Miljødirektoratet at det vurderte å bruke den nye og avanserte teknologien som er satt i drift på Karmøy.

«Dette ble imidlertid svært kostbart, og plassforhold gjorde det også vanskelig å få til en slik løsning. Det ble derfor besluttet å basere en restart på gjenbruk av så mye som mulig av cellene, byggene og infrastrukturen rundt», skriver Hydro.

Hydro åpnet i fjor et avansert testanlegg på Karmøy, hvor ny teknologi skal redusere energiforbruket i produksjonen av aluminium.

Frykter ny strømkabel

Verket på Husnes kan også bli påvirket dersom regjeringen gir tillatelse til å bygge strømkabelen Northconnect fra Sima i Hardanger til Peterhead Skottland.

I fjor advarte Hydro mot å bygge ut kabelen, som er planlagt med en kapasitet på 1.400 megawatt og eies av Vattenfall, Lyse, Agder Energi og Hafslund E-Co.

Kabelen vil bidra til at kraftprisene i Norge øker med mellom 0,7 øre og 1,7 øre per kilowattime, og Hydro frykter at dette over tid kan påvirke lønnsomheten i Husnes-anlegget, som bruker svært mye strøm.

Les mer: Hydro frykter ny gigantkabel vil gi høyere strømpris

Les også

Brasil-forsker frifunnet i Hydro-søksmål 

Les også

Krevende 2018 for Hydro: Så høy er Brasil-regningen

Les også

– Klart det er krevende

Publisert:

Her kan du lese mer om