Foto: Erik Johansen NTB scanpix
Kommentar

Hvorfor er Oslo Børs så viktig for Norge?

DNBs konsernsjef Rune Bjerke sier det ikke er noen krise om Oslo Børs får utenlandske eiere, men at det er viktig at et eventuelt eierskifte ikke gjør kapitaltilgangen til norske bedrifter dårligere.

 • Rune Bjerke
  Journalist
Publisert:

Finansielle aksjonærer i Oslo Børs VPS har engasjert Carnegie for å oppnå et salg av selskapet. Nyheten kom bokstavelig talt som julekvelden på kjerringa for selskapet, styret og de største aksjonærene. Styret har nå også invitert andre interessenter til å delta i prosessen, for å ivareta alle eiernes interesser best mulig.

Det er ingen som går i fakkeltog for å beholde Oslo Børs på norske hender. Interessen for børsen er lav utenfor finansbransjen. Det er ufortjent, for Oslo Børs er en veldrevet og viktig samfunnsinstitusjon som betyr mye for norsk næringsliv. I 200 år har børsen bidratt til store ringvirkninger i det norske samfunnet ved å sikre næringslivet tilgang til kapital.

Det er ikke nødvendigvis noen krise at børsen får utenlandske eiere. Men det er usedvanlig viktig at et eventuelt eierskifte ikke gjør kapitaltilgangen til norske bedrifter dårligere.

Les også

Euronext vil kjøpe Oslo Børs for 6,24 milliarder kroner

Det er tre suksessfaktorer ved Oslo Børs det er viktig å ta vare på:

1. Nærheten til norsk næringsliv

Oslo Børs kjenner særegenhetene ved norsk næringsliv godt, inkludert de små og mellomstore selskapene våre. Når vi har beslutningene om børsnotering i Oslo, og ikke i en storby i Europa, har det vært lett å komme seg på børs for norske småbedrifter. Kort vei til beslutninger, lite byråkrati og god forståelse av norske næringer er en styrke for den norske børsen. Effektivitet er sikret ved å ta i bruk internasjonal teknologi som brukes på andre børser i Europa.

I tillegg har børsen god kompetanse på særnorske kapitalinstrumenter, som for eksempel egenkapitalbevis som norske sparebanker er avhengige av. Uavhengig av hvem som eier børsen, er det viktig for Norge at vi beholder denne kompetansen.

2. Internasjonal markedsplass for norske næringer

Oslo Børs har gjennom aktivt samarbeid med finansnæringen skapt en internasjonal markedsplass for de største norske næringene. Langvarig satsing på olje- og energisektoren, sjømat, shipping og offshore har ført til at børsen er attraktiv for næringer med enorm betydning for verdiskapningen i Norge.

Les også

Euronext-budet er lagt frem for styret i Oslo Børs

Det chilenske lakseselselskapet Salmones Camanchaca valgte å notere selskapet på Oslo Børs fordi de her får tilgang til internasjonale sjømatinvestorer. Selskapet sier at flere chilenske selskaper vil slå følge den lange veien over Atlanterhavet. At utenlandske selskaper velger Oslo som markedsplass gir ringvirkninger for norske selskaper i sjømatsektoren.

Norsk næringsliv står midt i en stor omstilling. Vi er en liten økonomi, som er helt avhengig av utenlandsk investorinteresse. Derfor må vi ivareta den sterke sektorkompetansen Oslo Børs har opparbeidet seg.

3. En viktig del av norsk finansindustri

Oslo Børs er en sentral del av en stor og viktig kompetansenæring i Norge. Rundt børsen har vi en rekke aktører som lever av, og skaper store verdier for samfunnet, gjennom aktiviteten i verdipapirmarkedet. Meglere, analytikere, rådgivere, revisorer, advokater og banker utgjør et viktig økosystem rundt børsen. Disse forsvinner åpenbart ikke over natten hvis Oslo Børs blir kjøpt opp. Men i enkelte land, hvor børsene er gjort om til representasjonskontor, ser vi at industrien rundt børsene endrer form og geografi.

Finansindustrien er en viktig verdiskaper i Norge med høy effektivitet og høy kompetanse. Uansett hvem som ender opp med å eie børsen er det en styrke for norsk finansnæring å ha børskompetanse i Norge.

Les også

Euronext-sjefen har store planer for Oslo Børs: Vil ta opp kampen med Nasdaq Nordic

Verdipapirsentralen (VPS) er en vesentlig del av Oslo Børs VPS. VPS er det norske eierregisteret for verdipapirer, rettsvernregister og en integrert del av skatterapporteringen i Norge. Som bank er vi særlig opptatt av at disse viktige funksjonene og VPS’ sentrale rolle i det norske verdipapiroppgjørssystemet videreføres og videreutvikles.

DNB har vært en strategisk og langsiktig eier i Oslo Børs VPS, og har alltid hatt som utgangspunkt at det er en stor fordel for Norge å ha en selvstendig norsk børs og verdipapirsentral. Når det nå er satt i gang en prosess som kan endre på dette, vil vi avvente styrets vurdering og anbefaling før vi tar stilling til budene som måtte komme.

For øvrig: Dagens Næringslivs eminente børskommentator skrev at budprosessen er en «dyp mistillit mot ledelse og styre». Det er det over hode ingen grunn til. Med 216 prosents avkastning siste fem år, allerede før budet på julaften ble annonsert, mener vi det er liten grunn til å klage. Vi er svært godt fornøyde med utviklingen i Oslo Børs VPS, selv om maksimal avkastning ikke veier tyngst for vårt eierskap i selskapet.

Her kan du lese mer om

 1. DNB
 2. Oslo Børs

Flere artikler

 1. – Vi kjenner jo ikke Euronext veldig godt

 2. Unite Living har fått med seg tungvektere på laget

 3. Schibsted-datter på børs for drøyt 50 milliarder

 4. Annonsørinnhold

 5. DNB kjøper hovedkontoret i Bjørvika for 4,5 milliarder

 6. DNB må gi 180.000 kunder penger tilbake: – Har solgt får i ulveklær