Milliardær-arving fikk 950 kroner i finnerlønn av Riksantikvaren

Metalldetektorsøk avslørte sølvmynter og en amulett fra middelalderen på Alexandra Andresens herregård i Rygge.

GRUNNEIER: Flere gjenstander ble avdekket på eiendommen til Ferd-arving Alexandra Andresen.
Publisert: Publisert:

I 2020 kjøpte Andresen-familien som eier investeringsselskapet Ferd, Evje herregård i Rygge for 70 millioner kroner. Planen er å bygge ut et hestesportsenter.

Alexandra Andresen, den yngste av de to Ferd-arvingene, står oppført som grunneier. Hun er også dressurrytter og har konkurrert på høyt nivå.

Men det viser seg at eiendommen i Rygge rommer mer enn verdifulle hester. Flere personer har fått tillatelse av Andresen til å søke med metalldetektor på eiendommen, fremgår det av dokumenter fra Riksantikvaren.

Les på E24+

Arvingene som følger sine egne drømmer

– Jeg fikk forespørsel om lov til å søke med metalldetektor på gården for et par år siden, og sa ja til det. Det er veldig spennende med hva som er funnet, i og med at det er så lang historie rundt gården, skriver Alexandra Andresen i en SMS til E24.

Blyamulett fra middelalderen

Metalldetektorsøkene har nemlig avdekket flere gjenstander, blant annet fra middelalderen. Disse skal ha vært av såpass stor betydning at Kulturhistorisk museum mener det er grunnlag for å betale ut finnerlønn til både grunneier og personene som har funnet gjenstandene.

Riksantikvaren er enig i museets vurdering.

For funn av en sølvmynt fra Samanidedynastiet ble finnerlønnen beregnet til 500 kroner fordelt mellom finner og grunneier. Kulturhistorisk museum antar mynten som er en såkalt dirhem, stammer fra mellom år 925 og 950.

For funn av en blyamulett ble finnerlønnen beregnet til 900 kroner fordelt mellom finner og grunneier. Museet antar den er fra middelalderen.

MIDDELALDER-FUNN: Denne blyamuletten ble funnet på Andresen-familiens gård i Rygge. Finnerlønnen ble satt til 900 kroner.

For en sølvmynt fra Danmark/Norge Christian II ble finnerlønnen beregnet til 500 kroner fordelt på finner og grunneier.

I alt ble Alexandra Andresen tildelt finnerlønn på 950 kroner for funnene. Finnerlønnen ble utbetalt i fjor.

Skattepliktig

I sin begrunnelse for finnerlønn gjør Riksantikvaren rede for at gjenstandene er håndtert og overlevert aktsomt.

De påpeker også at avgjørelsen av finnerlønn ikke kan påklages, og at den er skattepliktig. Mottager må selv huske å føre inntekten inn på skattemeldingen.

E24 antar det ikke vil føre til noen stor baksmell for Andresen dersom hun skulle glemme det. Ferd-arvingen er god for 5,5 milliarder kroner, og hun var på skattelistene i 2020 på 7. plass over Norges mest formuende. Hun betalte 47 millioner kroner i skatt samme år.

Publisert:

Her kan du lese mer om