Dagligvare dro ned varehandelen

Det var en forholdsvis bred nedgang i varehandelen i mai, viser nye tall. Sjeføkonom mener vi ser en normalisering av tallene, som følge av gjenåpning etter pandemien.

Varehandelsindeksen viser salget i totalt 18.100 bedrifter
Publisert:

Omsetningen i den norske detaljhandelen falt 0,9 prosent i mai, viser tall fra SSB. Tallene er korrigert for normale sesongvariasjoner.

– Med unntak av butikkhandel med sportsutstyr og fritidsbåter var det en forholdsvis bred nedgang for de ulike næringene, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Av områdene som trakk ned var spesielt dagligvare, som falt med 1,2 prosent.

Coronapandemien fikk salget i dagligvarebransjen til å gjøre et stort hopp, men dette har nå forsvunnet i takt med at restriksjonene har blitt fjernet.

– Nå ligger salgsvolumet av dagligvarer faktisk i underkant av der det lå før pandemien. Nedgangen må sees i sammenheng med avvikling av reiserestriksjoner og at nordmenn nå i større grad går ut og spiser på restaurant og kantiner, sier Bergh.

Matvareprisene var 3,1 prosent høyere i mai enn for ett år siden.

Varehandelsindeksen viser salget i totalt 18.100 bedrifter, både butikker og virksomheter som selger varer til andre bedrifter.

– Utsiktene ser negative ut

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, mener tallene er i tråd med den forventede effekten av gjenåpning etter pandemien.

– Tallene er svært nære det forventede fallet, som var på en prosent. Utsiktene ser negative ut for detaljvarehandelen, grunnet gjenåpning og økt utenlandstrafikk.

Detaljhandelen har hatt svært gode kår og en voldsom oppgang under pandemien. Nå ser vi en normalisering av tallene, forklarer han:

– Høy prisvekst rammer detaljhandelen, i tillegg bidrar økt utenlandstrafikk og grensehandel til nedgangen. Det er fortsatt en situasjon med god vekst i husholdningenes samlede forbruk, men detaljhandelen står seg ikke godt.

Marius Gonsholt Hov

Klessalget falt bratt

De siste to månedene har hatt svært høy omsetning i salg av klær. Men fra april til mai falt salget med 4,7 prosent.

Likevel var omsetningen i mai høy for næringen å være.

– Butikkhandel med klær er en av næringene som har svingt mye de siste to årene, sier Marius Bergh.

Ventet videre shoppefall

I forrige måned, april, falt handelen også med 0,9 prosent.

På forhånd ventet Handelsbanken at nedgangen fra april skulle fortsette inn i mai. De anslo et fall på 1 prosent.

– Utsiktene for detaljsektoren er nå mer negative, ettersom husholdningenes forbruk heller drives av økt tjenestekonsum – som fortsatt er en effekt av gjenåpningen, i tillegg til at grensehandelen og reisene til utlandet har tatt seg opp, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

– Men det betyr altså at det fortsatt er god fart i samlet privat konsum, til tross for høy inflasjon og laber stemning blant konsumentene, tilføyer hun.

Norges Banks oppfatning er at den varslede renteoppgangen etter hvert vil føre til at mange må stramme solid inn på forbruket.

Publisert:
Gå til e24.no