Boligprisene

Sjeføkonom om boligprisen: – Unormalt svak desember

Kjersti Haugland ser at det selges mange boliger, uten at det fører til «ville budrunder». Hun mener avkjølingen i boligmarkedet er etter Norges Banks smak.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, beskriver kombinasjonen av høy omsetning og lav prisutvikling som bemerkelsesverdig.
 • Maiken Svendsen
 • Ine Brunborg
Publisert: Publisert:

Boligprisene gikk ned 1,3 prosent i desember, og aldri før har det blitt solgt så mange boliger i løpet av en desember, viste statistikken fra Eiendom Norge.

– Det er jo bemerkelsesverdig å se den kombinasjonen vi har nå av veldig høy omsetning av boliger, og likevel ganske svak boligprisutvikling, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Hun påpeker at det selges mange leiligheter, men at det likevel ikke fører til «ville budrunder».

– Det er faktisk en unormalt svak desember-måned, sier hun.

Hun beskriver det som gode nyheter for Norges bank, fordi en nedkjøling av boligmarkedet har vært ønsket.

– Etter en veldig kraftig oppgang i prisene gjennom store deler av pandemien, legger hun til.

Les også

Boligprisene i Norge falt 1,3 prosent i desember

Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, mener prisnedgangen er helt vanlig «til desember å være».

– Dersom man ser på antall omsetninger er det overraskende høy aktivitet, men prisutviklingen er vanlig, sier hun.

Hun påpeker at omsetningsveksten kan forklares med at flere vil på visning når smittevernrestriksjoner hindrer dem fra å bruke kultur- og uteliv.

– Boligmarkedet fremstår plutselig mer interessant, kanskje tryggere, og kanskje folk får mer tid. Det kan forklare omsetningen i desember, selv om prisene falt nasjonalt, sier hun.

I tillegg bidrar flere førstegangskjøpere til å holde omsetningsnivået høyt, bemerker Macic.

Men der nedstenging kan påvirke positivt, legger hun til at høye strømpriser, renteøkninger og mange unnagjorte boligbytter trekker i motsatt retning.

Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret mener prisnedgangen er vanlig for desember.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, peker på at justert for sesongmessige svingninger så falt boligprisene i desember.

– Det er svakt og svakere enn ventet, sier hun om nedgangen på 0,2 prosent.

Hun sier at markedet har svekket seg etter første kvartal i 2021, og spørsmålet fremover blir hvor mye de varslede rentehevingene påvirker boligprisutviklingen.

– Det gjenstår egentlig å se hvordan boligmarkedet reagerer, sier hun.

– Nedkjøling etter Norges Banks smak

Fallet i boligprisene er likevel ikke dramatisk, understreker Haugland.

– Dette er en nedkjøling etter Norges Banks smak, mener hun.

Det siste året har Norges Bank hevet styringsrenten fra null til 0,5 prosent. Rentehevingen ble varslet i mars, og fra april ser Haugland at omslaget kom.

– Deretter har vi sett det jeg vil kalle veldig moderat, sier hun om utviklingen i boligmarkedet.

Les også

Venter sterk desember for boligprisene: – Vi har blitt en nasjon av bolignomader

Tallene fra Eiendom Norge viser en 12 måneders nominell prisvekst på 2,2 prosent i Oslo. Men dersom man ser på den gjennomsnittlige prisendringen var den på 9,8 prosent, ifølge sjeføkonom i Prognosesenteret Nejra Macic.

På landsbasis var 12-månedersveksten på 5,2 prosent - men 9,1 målt som årlig snitt, sier hun.

– Det er fascinerende at de to ulike måtene å måle på gir så kolossalt forskjellige tall, sier hun og legger til at årsveksten er tallet som Norges Bank og Statistisk sentralbyrå bruker.

Norges Bank anslo prisveksten i 2021 til 9,1 prosent i forrige pengepolitiske rapport i desember. Da jekket de også opp anslaget for boligprisene til i 2022 til 2,8 prosent.

Les også

Olsen jekker opp anslaget på boligprisene i 2022

For at prisveksten skal holde seg på den positive siden, påpeker Due-Andresen at det kommer an på lønnsveksten og arbeidsmarkedet.

– Effekten på boligprisene av rentekuttet er tatt ut, sier hun, og viser til at Norges Bank allerede har varslet flere rentehevinger det kommende året.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, mener desember-utviklingen i boligprisene er svak.

Oslo-prisene må ses i sammenheng

I Oslo var 12-månedersveksten i boligprisene 2,2 prosent, som ifølge Henning Lauridsen i Eiendom Norge innebærer realprisnedgang i 2021.

– Eiendom Norge fremhever at det var realprisnedgang, men de som kjøpte bolig i Oslo i første kvartal har ikke opplevd det sånn. Det var et selgers marked, og det har endret seg mye gjennom året, sier Macic.

Hun legger til at det er en stund siden prisene i Oslo har steget mindre enn konsumprisindeksen.

– Men det som er spesielt er at strømprisene dro opp konsumprisindeksen i slutten av året. Dersom man legger kjerneinflasjonen til grunn er det ikke realprisnedgang i Oslo, sier hun.

Les også

Eksperter tror boligmarkedet vil normalisere seg i 2022

Haugland, Due-Andresen og Macic mener prisutviklingen i Oslo kan sees i sammenheng med at prisoppgangen der var stor i 2020 og starten av 2021.

– Så jeg tenker det er naturlig, sier Haugland.

Samtidig trekker hun frem rentefølsomheten i hovedstaden som ekstra stor, da gjeldsgraden i de store byene er høyere enn andre steder.

Tror det blir oppgang i kjøpekraften i 2022

Haugland sier at lønnsveksten i 2021 var grei, men at den ble spist opp i økte levekostnader på grunn av høye strømpriser. Dermed fikk ikke de gjennomsnittlige norske lønnstakerne reell oppgang i kjøpekraft, ifølge henne.

– Det er også med på å påvirke potensialet til pengebruk, sier hun.

Les på E24+

Boligeksperter: Byene som kan bli vekstvinnere i 2022

Samtidig legger hun til at pandemien har lagt begrensninger på folk pengebruk, og dermed har mange penger på konto.

– Det bidrar til å dempe effekten av den svake utviklingen i kjøpekraften, sier Haugland.

For 2022 ser Haugland muligheter for at det kan bli et høyt lønnsoppgjør. Hun trekker frem høye strømpriser, og mangel på arbeidskraft hos mange bedrifter som grunner til at arbeidstakere har gode forutsetninger.

– Derfor tror jeg absolutt det blir reell oppgang i kjøpekraften til forbrukerne i år, sier hun.

Tror ikke det blir vanskeligere å kjøpe bolig

Når det gjelder norske husholdningers mulighet til å delta i boligmarkedet påpeker Due-Andresen at pandemien har slått skjevt ut.

– Det rammet særlig noen grupper, og for dem har det nok vært vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, sier hun.

Andre husholdninger har gjennom pandemien fått både lønnsvekst og rentekutt.

Les også

2022 byr på rentehopp og økt inflasjon: – Lønnstagerne har høyere forhandlingsmakt

Macic tror ikke det blir vanskeligere å kjøpe bolig i år, og påpeker at Prognosesenteret tror på en prisvekst på rundt tre prosent.

– Det vil sikkert være reaksjoner dersom renten blir økt, og da er det naturlig med et par måneder med svakere etterspørsel hvor kjøperne venner seg til rentenivået, sier hun.

Hun legger til at om det ikke skulle bli renteheving, så vil ikke prisen øke like mye som i starten av pandemien.

– Mange har allerede realisert boligbyttet, og vi begynner å spise av den potensielle etterspørselsveksten, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Boligprisene
 2. Boligpriser
 3. Boligmarkedet
 4. Boligprisstatistikk
 5. Kjersti Haugland
 6. Kari Due-Andresen
 7. Nejra Macic

Flere artikler

 1. Eksperter tror boligmarkedet vil normalisere seg i 2022

 2. Eksperter tror omikron kan sette fart i boligprisene

 3. Venter boligprisfrys tross skyhøy omsetning: – Dette er veldig spesielt

 4. 2022 byr på rentehopp og økt inflasjon: – Lønnstagerne har høyere forhandlingsmakt

 5. Forventer at rentehevinger snart slår inn i boligmarkedet: – Folk vil holde litt mer tilbake