SR-Banks konjunkturbarometer: Først litt trått – så skal det løsne

Omikron og nye pandemi-restriksjoner gjør at bedriftene i Sør-Norge starter med bremsene på. Men etter hvert tror over halvparten på økt omsetning og flere ansettelser.

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen, melder om et konjunkturbarometer som viser at bedriftene i Sør-Rogaland forventer en litt trå start på det nye året.
Publisert: Publisert:

SR-Banks ferske konjunkturbarometer er basert på en undersøkelse gjort til og med 19. desember i fjor og er den første som tar hensyn til hvordan koronasituasjonen, etter omikron-utbruddet, nå slår inn i norsk økonomi.

Dempet start

Av de 600 spurte bedriftene sier 58 prosent at de tror utviklingen de neste tolv månedene blir bedre enn i dag.

– Det viser at bedriftene ser forbi perioden med koronainnstramminger. Etter en høst med sterk vekst, er vi inne i en periode nå som er mer dempet. Men selv om det på kort sikt flater ut, ser vi at det er en stor overvekt av bedrifter som planlegger ansettelser i 2022. Og det er uvanlig mange ledige stillinger ute. I løpet av året kan vi nærme oss historisk lav arbeidsledighet igjen, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, til Aftenbladet/E24.

Flertallet av bedriftene i konjunkturbarometeret venter også at omsetningen skal opp, at de får bedre lønnsomhet og at ordrereserven styrker seg i året som kommer.

Optimisme i bygg og anlegg

Industribedriftene, bygg- og anleggsbransjen og energibransjen er de mest optimistiske til utviklingen fremover. Mens 62 prosent av bedriftene innen industri og bygg og anlegg forventer oppgang, er optimismen enda høyere blant bedriftene som har deler av omsetningen inn mot olje og gass.

– Det er god inntjening på olje og gass for tiden, samtidig som energibransjen gjør stadig mer inn mot nye forretningsområder. Vi ser at disse bedriftene legger nye strategier for omstilling og gjør endringer i driften av hensynet til bærekraft.

– Industribedriftene preges av det samme. De har flere bein å stå på, har klart seg bra gjennom pandemien og har en høy veksttakt. Til tross for pandemien, er det god driv i industrien og det ser ut til at oppsvinget fortsetter, sier Knudsen.

– Det er god inntjening på olje og gass for tiden, sier Kyrre Knudsen i SR-Bank. Her fra Fra Veslefrikk-feltet i Nordsjøen.

– Stor usikkerhet

For en del av næringslivet venter likevel en periode med lavere vekst og høyere usikkerhet i begynnelsen av 2022. Usikkerhetsmomentene er spesielt knyttet til smitteutviklingen av koronaviruset, råvaretilgang, fraktutfordringer og produksjonsbegrensninger hos leverandører.

Forskjellene mellom bransjene er tydelige. Mens industribedriftene klarer seg bra, og forventer økt omsetning og flere ansettelser både på kort og lang sikt, tror varehandelsbedriftene at starten på året blir utfordrende.

– Den siste runden med smitteverntiltak gjør at vi igjen stiller spørsmålet om når pandemien er helt over. Ved inngangen til 2022 er det fortsatt fare nye nedstengninger og stor usikkerhet, sier Kyrre M. Knudsen.

Små regionale forskjeller

I tråd med funnene i konjunkturbarometeret i september, opplevde flertallet av bedriftene god utvikling i høst. Usikkerheten og uforutsigbarheten steg i takt med koronasmitten i desember.

Myndighetenes tiltak for å begrense smitten, rammet dem som er avhengige av et åpent samfunn, som overnatting-, servering- og kulturbransjen. For varehandelen ble det likevel en god avslutning på året, med en sterk julehandel. 54 prosent av varehandelsbedriftene sier nå at de venter vekst i 2022.

Forskjellene mellom regionene i Sør-Norge er små. Flertallet av bedriftene i alle regionene vi måler, Oslo-området, Agder-fylkene, Vestland og Rogaland, er optimistiske. Det ventes flere sysselsatte i alle fylkene, men det er interessante forskjeller. Det ventes størst vekst i ansatte i Oslo, som har vært rammet hardest av pandemien. I Rogaland er veksten noe lavere, etter å ha hatt god utvikling det siste halve året.

Publisert:
Gå til e24.no