Olav Thons navnestrid er over: Hamar-restaurant får beholde navnet

Tvisten gjaldt om Hamar-restauranten «Stortorvet Gjestgiveri», eid av selskapet Madriku, får hete omtrent det samme som «Stortorvets Gjæstgiveri» i Oslo, eid av Olav Thon.

Bygget som huser Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo har en historie som går 300 år tilbake i tid. I 2015 fikk restauranten en navnesøster på Hamar.
 • David Bach
Publisert:

Nå er saken avgjort i Høyesterett.

Høyesterett kom til at kjennetegnet «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke kunne vært registrert særskilt fordi det er beskrivende og uten særpreg, heter det i oppsummeringen av dommen.

Dermed beholder Stortorvet Gjestgiveri på Hamar navnet sitt, til tross for likheten til Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo.

Samtidig må Olav Thon betale 201.250 kroner i sakskostnader til Madriku. Begge parter dømmes også til å betale 251.563 kroner i sakskostnader for Høyesterett.

«Høyesterett fant videre at «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke var innarbeidet som varemerke gjennom innarbeidelse i den relevante omsetningskretsen i Hamar-området», heter det videre.

Madrikus bruk av navnet «Stortorvet Gjestgiveri», med tilhørende logo, krenket heller ikke markedsføringslovens spesialbestemmelse om etterligningsvern, eller generalklausulen om god forretningsskikk, skriver retten i sin oppsummering.

– Dommen er helt i tråd med det vi har anført siden tingretten, og den følger det som var vårt syn allerede da prosessvarselet kom i 2018, sier Madrikus advokat Vebjørn Krag Iversen til E24.

– Den er også helt i tråd med Høyesterettspraksis på varemerkeloven og markedsføringsretten, så dette var det vi mener er et riktig resultat.

Restauranten på Hamar slipper nå å gjøre noe med navnet.

– Nå blir det værende, ja. Dette var en riktig dom, hvor Høyesterett slår fast en del prinsipper eller regler som vi mener er i tråd med det som er sagt tidligere, sier Iversen med henvisning til lagmannsretten.

– Det er en gledelig nyhet for vår klient, som får en fin julegave nå på tampen, sier Iversen.

Olav Thons advokat John Christian Elden har foreløpig ikke besvart E24s henvendelse.

Beskrivende eller beskyttet

Partene har nå vært gjennom tre rettsinstanser med de samme argumentene: Selskapet Madriku mener at ordene «stortorvet» og «gjestgiveri» er beskrivende, mens Olav Thon mener han har hatt varemerkebeskyttet enerett på bruken.

«Flere norske byer og steder har et stortorv/stortorg og begrepet beskriver et sted», skrev Madrikus advokat Vebjørn Krag Iversen i sitt sluttinnlegg til Høyesterett.

«(...)begrepet «gjestgiveri» [brukes] for å beskrive en virksomhet som tar imot gjester for overnatting og for rene serveringssteder.»

Da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett, mente flertallet at Madriku, som åpnet restauranten på Hamar i 2015, skulle få beholde navnet. Dommen ble avsagt i slutten av mars.

Olav Thon har hele veien ment at veteranen Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo, som har vært i drift i over 100 år, har enerett på navnet og logoen i gotisk skrift. Han mener også at Madriku har opptrådt i strid med god forretningsskikk etter navnevalget.

Anken til Høyesterett, som ble ført i pennen av Elden, rettet seg mot lagmannsrettens lovanvendelse og på enkelte punkter også bevisvurderingen.

Der argumenterte Elden med at varemerker kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres.

«Det anføres at saken på dette punktet er prinsipiell og egner seg for prøving i Høyesterett. Det bør tas stilling til i hvilken grad bruk av arkaiske ord som ikke er i dagligtalen, men som i og for seg er beskrivende i sin etymologi, gir særpreg i varemerkelovens forstand», het det.

Helomvending i lagmannsretten

I det opprinnelige søksmålet krevde Olav Thon at restauranten bytter navn og logo, og anførte at det er grunnlag for å kreve lisensavgift for bruken frem til nå.

Madriku mente på sin side at navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» er et beskrivende navn og at Thon dermed ikke kunne kreve at det ikke blir brukt av andre.

Saken gikk for Oslo tingrett i februar 2019, og den endte der med at Olav Thon fikk medhold. Madriku anket til Borgarting lagmannsrett, som i mars i år altså gjorde helomvending.

Lagmannsrettens flertall mente at Thons restaurant ikke kan ha enerett på navnet utenfor Oslo-området og at Madriku ikke hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk da de i 2015 valgte sitt likeklingende navn.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Olav Thon
 2. Restaurant
 3. Hamar
 4. Høyesterett
 5. Restauranter

Flere artikler

 1. Høyesterett forkaster anke til fordel for Bank Norwegian

 2. Restauranteier: – Må ha kortere åpningstid på grunn av strømprisene

 3. Ikke overrasket over skjenkestopp: – Et feigt grep fra regjeringen

 4. Leveringstjenestene venter eksplosjon etter ny nedstenging: Foodora må finne 400 nye bud før nyttår

 5. Demonstrerte mot kompensasjonsordningene: – Våre ansatte gråter på jobb