YS med kraftsalve mot dansk LO: – Bidrar til fagforeningsknusing i Norden

Oppsagte SAS-ansatte må akseptere andre betingelser i de nyopprettede selskapene på grunn av dansk avtale. – Dette må jo bryte med kjerneverdiene i et fagforeningsmedlemskap, sier YS-nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

Nestleder Hans-Erik Skjæggerud i YS er ikke nådig i sin omtale av danske LO.
Publisert: Publisert:

Skjæggerud mener den danske fagforeningen Flyvebranchens Personale Union (FPU) har tilrettelagt for SAS’ planer om å undergrave alle organiserte SAS-ansatte i Norden.

Nå kommer han med en kraftsalve rettet mot FPUs moderorganisasjon og LOs danske søster, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Les også

LO- og SAS-pilotene stevner SAS for Arbeidsretten

YS går til angrep på FH for ikke å ha tatt grep mot FPU-avtalen, som de mener er i strid med pilotenes interesser og underminerer det velregulerte arbeidslivet.

Nestleder Nanna Højlund i FH kaller Skjæggeruds uttalelser urimelige, og avviser at organisasjonen er fagforeningsfiendtlig. Resten av Højlunds respons, samt uttalelser fra FPU, følger lenger ned i saken.

– Virker diktert av arbeidsgiver

– Det er totalt uakseptabelt og uforståelig at dansk LO kan sitte stille og se på at deres eget medlemsforbund bidrar til å undergrave opparbeidede rettigheter, sier Skjæggerud.

Avtalen mellom FPU og SAS Connect ble inngått i januar 2020 og skal ifølge YS og andre kritikere, ha inneholdt atskillig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det SAS-pilotene ville akseptert i Norge og Sverige.

Kort etter inngåelsen kom corona-pandemien, og SAS meldte i april samme år at de måtte kvitte seg med inntil 5.000 ansatte.

I fjor kom opprettelsen av datterselskapene SAS Link og SAS Connect, hvor nye ansettelser finner sted. I Connect er de ansattes vilkår styrt av tariffavtalen FPU har inngått med SAS.

– En dårlig avtale med et bitte lite forbund med svært få medlemmer, som nærmest virker å være diktert av arbeidsgiver, brukes her for å tvinge alle de andre ansatte til å godta langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår, sier Skjæggerud.

– Bryter med kjerneverdiene

Han mener medlemmene i FPU har dolket sine kolleger i ryggen.

– Når SAS hele tiden påstår at de følger spillereglene i den nordiske modellen ved at de har avtale med FPU, gjør de det utrolig vanskelig for de andre ansatte å drive normal fagforeningsvirksomhet.

Skjæggerud legger til at YS har vært i kontakt med FH om saken, og at de venter at danskene tar grep.

– Dette må jo bryte med kjerneverdiene i et fagforeningsmedlemskap.

FH: – Urimelig

Nestleder Nanna Højlund i Fagbevægelsens Hovedorganisation er imidlertid dypt uenig i kritikken fra Skjæggerud. Hun har dette å si om uttalelsene:

– De er urimelige. Selvfølgelig driver FH ikke fagforeningsfiendtlig virksomhet. Vi følger våre vedtekter og de spilleregler som gjelder i Danmark.

Det pågår for tiden en strid om hvem som har organiseringsretten overfor SAS i Danmark, opplyser Højlund. Dansk Pilotforening og Cabin Attendants Union (CAU) har valgt å gå til sak mot SAS i Danmark.

– Saken handler om hvorvidt deres avtaler også gjelder i de nye selskapene Link og Connect, hvor FPU har signert avtale.

– Det er den veien Dansk Pilotforening og CAU har valgt å gå, og vi må avvente utfallet av den saken.

Les også

SAS-pilotene raser: – Umoralsk, uetisk og usolidarisk

FPU: Lønningene er bedre

FPU har fått oversendt Skjæggeruds kritikk på e-post.

Leder Thilde Waast svarer at avtalen mellom dem og SAS Connect er fremforhandlet i samarbeid med en gruppe oppsagte og nåværende SAS-pilotmedlemmer.

– For dem og oss har det vært viktig at det skulle være en avtale på plass fra det øyeblikket SAS Connect skulle ansette i Danmark. Og så har det vært viktig at avtalen sikrer attraktive arbeidsvilkår både på kort og lang sikt.

FPU mener også at vilkårene Skjæggerud kritiserer i realiteten er langt bedre enn bransjestandarden i Danmark.

– Vilkårene ligger godt over den danske bransjestandarden. Sammenlignet med SAS SK, har FPU-avtalen høyere startlønninger for både kabinpersonale og piloter, skriver hun.

– Etter 6 til 17 år er lønningene på cirka samme nivå og på de aller siste lønnstrinn etter 20–30 år, ligger nivået for SAS SK-lønninger i dag over sluttlønningene i FPU-avtalene.

«Legger til rette for planlegging»

Samtidig er antallet arbeids- og fridager de samme som i SAS SK.

– Men i stedet for å komplisere planleggingen av arbeidstid med ugjennomsiktige begrensninger, tilbyr avtalen en mulighet til å planlegge, så det flys mer, når passasjerene for eksempel skal ut på ferie.

– Til gjengjeld oppnår arbeidstageren en ekstra grad av kompensasjon for den ekstra innsatsen i vår avtale.

Waast vil heller ikke gå med på at FPU er ansvarlig for alt som ikke er bra i SAS.

– De siste årene er arbeidsplasser og fly blitt outsourcet ut av SAS SK. Både til underleverandører og til SAILs baser i London og Malaga. Det er en utvikling FPU har vært sterkt kritisk til, men i FPU mener vi at vi best kan stanse sosial dumping og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår med avtaler, skriver hun.

– Det er opp til norske fagforeninger å vurdere hva de mener er riktig å gjøre i Norge. Vi håper dog at de sørger for å få laget lokale avtaler i Connect og Link, og sørger for å få organisert de ansatte, så alle i hele SAS-kjeden har gode vilkår.

SAS: – Sikrer arbeidsplasser

Også SAS har fått oversendt kritikken fra Skjæggerud.

Pressesjef John Eckhoff skriver at avtalene med FPU er moderne og innenfor bransjelignende standard.

– Påstanden om «fagforeningsknusing» faller på sin egen urimelighet. I motsetning til flere andre flyselskap, ønsker SAS å ha medarbeidere på gode skandinaviske lønns- og arbeidsvilkår.

– Dette ansvaret er vi bevisst, og derfor har vi inngått avtaler for flygende med Flyvebranchens Personale Union (FPU), som er en del av Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

– Avtalen sikrer nye arbeidsplasser til attraktive, skandinaviske lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig gjør avtalen at SAS i større grad kan være et selskap på kundenes premisser, skriver Eckhoff.

Publisert: