Fiskeoppdretterne

Eksport av hvitfisk satte rekord for sjette år på rad i 2019

Mens volumet er stabilt, øker verdien på fisken vi eksporterer til utlandet. I fjor eksporterte vi hvitfisk, hvor torsk står for 60 prosent av verdien - for 17 milliarder kroner.

PRISEN ØKER: Fordi volumet som eksporteres ligger stabilt på grunn av kvotereguleringer, er det prisøkning på norsk sjømat som gjør at vi får nye rekorder for eksporten. Her fra Båtsfjordbruket, som eksporterer mye hyse og torsk.

Janne Møller-Hansen
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

– Det har vært et fantastisk hvitfiskår, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd til E24.

Eksport av hvitfisk satte rekord for sjette år på rad i 2019. Av 107,3 milliarder kroner i total verdi på norsk sjømateksport i fjor, utgjorde verdien av hvitfiskeksporten 17 milliarder kroner.

Det er en økning på 10 prosent fra året før, og skyldes i all hovedsak at prisen har økt. På grunn av kvotereguleringer er volumet stabilt.

– Det er klart at valutaen spiller en rolle, men i tillegg ser vi en etterspørselsvekst, sier Pettersen.

Les på E24+

Norges «ukjente» oppdrettsrikinger

Torsk er etterspurt

Torsk er driveren i hvitfisksektoren, og står for 60 prosent av verdien.

Portugal er det største markedet for torsk, og det markedet hvor Norge har vært lengst, forklarer Pettersen.

– Bacalao de Noruega er et kvalitetsprodukt i Portugal, sier hun, og forklarer at det er etterspørselen etter klippfisk som gjør det portugisiske markedet så stort for norsk eksport.

Men Storbritannia er og et viktig marked for norsk hvitfisk. Spesielt gjelder det hyse, som britene bruker i fish and chips. Legger man sammen etterspørselen etter både torsk og hyse i Storbritannia, er landet det største markedet for norsk hvitfisk totalt.

Les også

Fiskeriministeren: – Tror på langt høyere vekst i sjømateksporten til Kina

Pettersen frykter imidlertid ikke at brexit vil få konsekvenser for fiskeeksporten på kort sikt.

– Vi har kanskje sikret oss så godt som mulig med handelsavtaler, så eventuelle utfordringer vil ligge på logistikksiden. Vi har sømløs adgang til markedene nå, men med eventuelle grensekontroller vil det ta lengre tid.

Sjømatanalytikeren er mer bekymret for effekten av handelskriger på lengre sikt.

– Hvis det påvirker kjøpekraften, vil jo det påvirke eksporten av sjømat også, sier Pettersen, som likevel venter en positiv utvikling for sjømateksporten også fremover.

– Kvote og tilførsel ventes å være stabil i årene fremover, men Norge er blant de beste i verden på forvaltning av fiskeressurser. Vi har god ressurskontroll og det gjøres mye for å øke kvaliteten på produktene, slik at vi kan øke etterspørselen videre, sier hun.

– I tillegg vil jo norsk sjømatnæring fortsette med sin tilstedeværelse i markedene for å øke etterspørselen, sier Pettersen.

Les også

Norsk sjømateksport passerer 100 milliarder denne uken

25.000 måltider i minuttet

Før jul satte norsk sjømateksport ny rekord ved å passere 100 milliarder kroner i total verdi. I løpet av desember kom imidlertid verdien opp i 107,3 milliarder kroner for året i sin helhet.

Verdiøkningen utgjorde dermed 8 prosent sammenlignet med året før. På ti år er det snakk om en verdidobling.

Volummengden gikk imidlertid ned med 3 prosent.

Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat i fjor. Det tilsvarer om lag 36 millioner måltider med norsk sjømat hver dag hele året, eller cirka 25.000 måltider per minutt, ifølge tallene fra Norsk Sjømatråd.

Etter olje og gass er sjømat Norges viktigste eksportvare.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Fiskeoppdretterne
  2. Sjømat Norge
  3. Sjømat
  4. Eksport
  5. Brexit
  6. Handelskrig
  7. Norges sjømatråd

Flere artikler