Lar algerammede oppdrettere øke produksjonen: – Viktig for å bevare arbeidsplasser

Etter at algeoppblomstringen tok livet av laks med en markedsverdi på drøyt 800 millioner kroner i mai, får oppdretterne ta igjen 60 prosent av den tapte produksjonen. 

KOMPENSERES: Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) gir grønt lys for at algerammede oppdrettere skal få øke produksjonen. Her under et besøk hos Tom Jarle Bjørkly (t.v.), daglig leder i Mortenlaks, etter at algene hadde rammet produksjonen deres Lødingen.
Publisert: Publisert:

I mai rammet katastrofen flere oppdrettsselskaper i Nordland og Troms, da oppblomstring av en giftig alge tok livet av enorme mengder oppdrettslaks. Etter å ha vært i tett dialog med næringen, lar fiskeriministeren nå de rammede selskapene øke produksjonen.

– Det er viktig for å bevare arbeidsplasser i lokalsamfunn. Grepene vi tar er basert på møter med hvert enkelt selskap og næringen generelt for å finne en løsning flere kan leve med, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) til E24.

I dag har oppdretterne en maksgrense for hvor mye fisk de kan ha i merdene. Basert på oppdretternes tap gis de berørte oppdretterne dispensasjon til å øke produksjonen ut over dette de neste fem årene.

Grunnen til at produksjonsøkningen kan tas ut over fem år, er for begrense miljøbelastningen og ivareta de små og mellomstore bedriftene, forklarer Nesvik.

– For de mindre aktørene ville ikke klart å øke produksjonen på samme måte på et år som de store. I tillegg må vi ta hensyn til at noen mistet smolt, mens andre mistet fisk som nærmet seg slaktevekt, sier fiskeriministeren.

Les på E24+

Mens dødsalgen ruinerte oppdrettere i nord, blomstret aktiviteten på laksebørsen

Engangsordning

Sist oppdaterte tall fra Fiskeridirektoratet viser at 13.400 tonn laks gikk tapt under algeoppblomstringen. Med en markedspris på rundt 60 kroner per kilo, tilsvarer tapene drøyt 800 millioner kroner.

Det var dog langt fra all den døde fisken som var i nærheten av slakteklar vekt, så det reelle tapet i potensiell markedsverdi er langt høyere.

Ordningen som nå innføres gjør at de enkeltbedriftene kan kompensere for 60 prosent av tapene målt i tonn.

– Det er sikkert noen som hadde sett for seg å få 100 prosent kompensasjon, men det er ikke hensiktsmessig med tanke på konkurransevridning og miljø, sier Nesvik.

I tillegg til produksjonsøkningen sier Nesvik at de har vært behjelpelig i situasjoner hvor oppdretterne har måttet flytte fisken, i tillegg til at flere har fått la fisken stå lengre i merdene før slakting.

– Dette er en helt spesiell situasjon, så dette er en engangsordninger og ikke en generell ordning for sykdomsutbrudd, understreker han.

Les på E24+

For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten. Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

Ser på varslingssystemer

Miljøpåvirkningen ved å la noen oppdrettere øke produksjonen i en periode beskriver fiskeriministeren som lav, og viser til at de har hatt tett dialog med blant annet Mattilsynet og Havforskningsinstituttet.

– Dette kompenserer fisk som allerede har forsvunnet. Miljøhensyn er et er nettopp en av grunnene til at økningen skal komme over fem år, sier han.

At det var områder i Nordland og Troms som ble rammet denne gangen sier fiskeriministeren var tilfeldig, og at nye algeoppblomstringer kan ramme hele kysten. Derfor jobber de med å finne varslingssystemer og rutiner for å hanskes med nye utbrudd.

– Vi er allerede i gang med tiltak i et lengre perspektiv, der vi ser på beredskap og hvordan vi kan bli flinkere på å varsle. Det er ikke mulig å komme med en dato nå, vi må først se hva som er handlingsrommet vårt, i tillegg til at vi må få med forskningsmiljøene og næringen, sier fiskeriministeren.

Frem til 2010 fantes det et forsikringsbasert varslingssystem for alger, men det ble fjernet på grunn av høye kostnader.

– Det kan finnes andre modeller og metoder vi bør se på, sier Nesvik.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om