Torpedo nektes ny rettssak – dømt til fengsel for forsøk på Røkke-utpressing

Torpedoen Jan Erik Iversen får ikke saken sin behandlet i lagmannsretten.

MÅ SONE: Jan Erik «Jannik» Iversen er dømt til fengsel for trusler mot Kjell Inge Røkke.

Ola Vatn / VG
  • Hanna Haug Røset
  • Bjørnar Tommelstad
Publisert:

Jan Erik «Jannik» Iversen (62) ble i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for å ha forsøkt presse Kjell Inge Røkke (61) for mellom 6 og 20 millioner kroner.

«Retten finner det videre ikke tvilsomt at tiltalte ved truslene forsøkte å tvinge fornærmede til å utbetale til seg opp mot 20 millioner kroner, og at han dermed handlet forsettlig og med den hensikt å oppnå en uberettiget vinning», står det i tingrettsdommen fra i fjor høst.

Iversen anket dommen, men onsdag ble anken til Borgarting lagmannsrett nektet fremmet.

«Lagmannsretten bemerket at det ikke var begått feil ved rettsanvendelsen eller saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på dommens innhold. Anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet ble nektet fremmet idet lagmannsretten bemerket at det ikke var utsikt til at en ankeforhandling vil kunne medføre et annet resultat enn det tingretten kom til», skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Borgarting lagmannsrett mener det heller ikke er noe misforhold mellom den straffbare handlingen og straffen som Oslo tingrett har utmålt.

Intervju med Iversen: – Jeg håper at jeg blir dømt

FORSØKT UTPRESSET: Milliardær Kjell Inge Røkke avbildet under rettssaken i fjor høst.

Terje Pedersen

Iversens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, er opptatt i retten og opplyser til VG at han må sette seg inn i lagmannsrettens avgjørelse før han eventuelt kommenterer den.

Rettssaken mot torpedoen Jan Erik Iversen gikk over to uker i Oslo tingrett i fjor høst. Der kom Iversen med en rekke alvorlig anklager mot Kjell Inge Røkke.

– Håper enkelte medier vil gå i seg selv

– Røkke tar til etterretning at hans forklaring er lagt til grunn som bevist med sikkerhet også fra lagmannsrettens side, og har ellers ingen merknader til denne saken som er mellom politiet og Iversen der han ikke er part men vitne, skriver milliardærens advokat, John Christian Elden, i en e-post til VG.

VITNET: Kjell Inge Røkkes advokat, John Christian Elden, vitnet i rettssaken i Oslo tingrett i fjor høst.

Gisle Oddstad

– Hva tenker Røkke om hele denne saken?

– Røkke håper enkelte medier vil gå i seg selv og vurdere sin dekning av saken, svarer Elden.

Den alvorligste anklagen fra Iversen var at Røkke skulle ha bedt ham om «å fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal (50).

Han forklarte også at han hadde truet en advokat på vegne av Røkke.

Kjell Inge Røkke har avvist alle anklagene fra torpedoen om et angivelig Tromsdal-oppdrag, trusler mot advokaten Nilsen og utbetaling av millionsummer:Det er absurd. Forbi absurd!

Oslo tingrett mente torpedoen løy om beskrev forklaringen som «helt uten troverdighet».

Bakgrunnen for konflikten mellom Røkke og Iversen var VGs publisering av ulike hemmelige opptak av Røkke og Iversen i 2017.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken sto det at lagmannsrettens avgjørelse innebærer at dommen mot Iversen er rettskraftig. Dette er ikke riktig. En rettsavgjørelse blir formelt rettskraftig når fristen for å angripe den har utløpt eller når begge parter har erklært at de ikke vil angripe den. Saken ble rettet onsdag 4. mars  klokken 11.33.

Les også

Retten om Røkke-historien til torpedo: «Helt uten troverdighet»

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Kjell Inge Røkke
  2. Krim
  3. Rettet

Flere artikler