Planlegger Jarlsberg-fabrikk i Irland - høvler bort norsk eksportproduksjon

Det vil ikke lenger være lønnsomt å produsere Jarlsberg til eksport i Norge, mener Tine.

KUN NORSK I NORGE: Tine satser på ny Jarlsberg-fabrikk i Irland. Den norske produksjonen av osten vil kun gå til det norske markedet.
Publisert:

«Tine ønsker å tilpasse virksomheten for å sikre levering av Jarlsberg utenfor Norge. TINE starter derfor planleggingen av et Jarlsberg – anlegg i Irland for å utvide produksjonen der. Eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg fra Norge ulønnsom.», heter det i en børsmelding fra det norske meieriselskapet.

I meldingen viser Tine til at dagens Jarlsberg-eksport baserer seg på ordningen med eksportstøtte, men at det nå er enighet i WTO om at denne ordningen skal opphøre. Norske myndigheter faser eksportstøtten ut i løpet av 2020.

– TINE har vurdert ulike muligheter for eksport uten støtte, og konkludert med at eksport av Jarlsberg i dagens markedssituasjon ikke på noen måte vil være lønnsomt, sier styreleder Trond Reierstad i Tine i børsmeldingen.

Når produksjonen i Irland er kommet i gang vil det kun være Jarlsberg-osten som selges til det norske markedet som produseres i Norge.

Trenger ikke medføre nedbemanninger

Til E24 utdyper styrelederen at utflaggingen ikke trenger å bety kutt av norske arbeidsplasser:

– Vi har en utredning gående nå på vår produksjon av faste produkter. Det er umulig å si om dette får noen virkning for norske arbeidsplasser i det hele tatt. Dette er fire år frem. Vi ser at det norske meierimarkedet øker, og vi skal gjøre det vi kan for å ta vår del av økningen, sier Reierstad til E24.

Les også

Fetere tider for Tine

– Så fasiten blir at ingen mister jobben som følge av utflaggingen?

– Det er altfor tidlig å si. Vi må se an hvordan det norske markedet har utviklet seg på det tidspunktet. Men vi ser at det er økning i markedet nå, sier Reierstad.
– Jarlsberg er kjent som noe av det norskeste av det norske. Er det ikke litt rart å produsere et slikt produkt i Irland?

– Jarlsberg er både etablert i Norge og i utlandet. Vi har allerede produksjon i Irland fra før. Det som ligger i denne saken, er at vi ønsker å øke produksjonen ute. Det er viktig å bygge merkevaren videre i mange deler av verden, sier styrelederen.

Har foreslått fabrikk-kutt i Norge

Etter at Stortinget vedtok å fase ut eksportstøtten innen 2020, har Tine-styret vurdert å fase ut produksjonen av Jarlsberg-ost for eksport i Norge.

Endringene som er foreslått kan blant annet føre til at meieriet på Voss legges ned, og ett av meieriene i Hardanger eller Ørsta, samt at produksjonen av hvitost i Ørsta avvikles, skrev NTB i april.

Ifølge bedriften vil det ta tre til fem år før de eventuelle endringene gjennomføres. Forslagene har vært på høring internt i Tine og skal trolig behandles av konsernstyret før sommeren, skrev nyhetsbyrået.

Samarbeider med irsk produsent

Det opplyses at Tine tar sikte på å danne samarbeid med Dairygold i Irland for prosjektet. Det er foreslått å bygge et nytt produksjonsanlegg for Jarlsberg-hjul med tilknytning til eksisterende Dairygold-anlegg.

Tine kjenner den irske produsenten godt fra før, da de har hatt et samarbeid med dem som strekker seg ti år tilbake.

Tine eksporterer årlig rundt 10.000 tonn Jarlsberg, og det nye anlegget skal minst håndtere en tilsvarende mengde, opplyses det.

Les også

Synnøve Finden forbys å kalle ost «jarlsbergost-type»

– Det internasjonale markedet forsynes i dag med norske merkevarer både gjennom merkevareeksport fra Norge og gjennom merkevareproduksjon i USA og Irland. Når det gjelder Jarlsberg ønsker Tine å forsyne markedene internasjonalt ved å øke produksjonen i Irland i tråd med Tines strategi, sier konserndirektør for Tines Internasjonale virksomhet, Bjørn Moldskred i børsmeldingen.

Les også

Statlige børslokomotiv sakker akterut på omdømmemåling

Les også

Tine foreslår å legge ned to meierier

Les også

Tine-rekord gir bonusrekord for melkebøndene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om