Synes ikke Solberg-regjeringen har gjort det enklere å drive bedrift

Bedriftsleder Espen Blåfjelldal merker ikke noen effekt av Solberg-regjeringens forenklinger for næringslivet.

TIDKREVENDE PAPIRARBEID: Espen Blåfjelldal i Valdres Mathus i Bagn ønsker å bruke mindre tid på byråkrati og mer på utvikle bedriften.

Foto: Valdres Mathus
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

Solberg-regjeringen har siden 2013 gjennomført forenklinger som gir næringslivet 15 milliarder kroner i årlige besparelser, meldte Næringsdepartementet i juni.

– Mindre tid brukt på skjemaer er penger spart som igjen kan brukes til å skape nye jobber, skrev næringsminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

– Jeg merker ikke noen forskjell. Det er fortsatt veldig krevende. Den totale mengden av alt du skal kunne av regler og hva du skal rapportere er problematisk, sier Espen Blåfjelldal til E24.

Han er daglig leder i Valdres Mathus i Bagn kommune. Han er kritisk til både omfanget av regler og krav til innrapportering. Spesielt kritisk er han til Altinn og til innrapporteringssystemene til Nav.

– Med dagens teknologi burde det være mulig å lage systemer som snakker sammen og som er mer oversiktlige, sier Blåfjelldal.

Han mener at disse systemene er for kompliserte, og at det fører til at småbedrifter må bruke regnskapsførere til enkle ting, som de burde kunne gjøre selv.

– Det er kostbart å måtte bruke regnskapsførere på enkle ting som du burde kunne gjøre selv, sier Blåfjelldal.

Blåfjelldal eier halvparten av selskapet, og har drevet det siden 2009. I dag er det 16 ansatte i selskapet.

I stedet for å bruke masse tid på papirarbeid skulle Blåfjelldal ønske at han kunne bruke mer tid på å gjøre bedriften større og sterkere.

– Jeg burde kunne bruke mer tid på menyutvikling og det å utvikle bedriften videre og finne nye markeder, sier Blåfjelldal.

Les også

Disse tiltakene skal spare næringsdrivende for 100 mill. i året

Mener forenklingsvinningen går opp i regelspinningen

Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i hovedorganisasjonen Virke mener at byråkratiet særlig er et problem for småbedrifter.

– Dette er særlig et problem for småbedrifter. De har ikke egen HR-avdeling, og må bruke eksterne regnskapsførere og det er kostbart, sier Hammer Madsen til E24.

Hun peker samtidig på at 95 prosent av norske bedrifter har under 50 ansatte. Og halvparten av de norske bedriftene har under fire til fem ansatte.

– Reglene er ikke tilpasset at Norge består av småbedrifter, sier Hammer Madsen.

Syv av ti bedrifter synes ikke det er enklere å drive i dag enn da Solberg-regjeringen startet forenklingsarbeidet i 2013. Det viser en undersøkelse som Virke la frem tirsdag.

– De fleste av våre medlemmer opplever ingen forbedring. Det er et paradoks, med tanke på at Solberg-regjeringen har vært veldig opptatt av å forenkle for næringslivet, sier Hammer Madsen.

68 prosent av Virkes medlemmer mener det er like mye regler og rapporteringskrav i dag som for fire år siden, mens 28 prosent mener det er enda mer. 52 prosent mener Nav er skjema-versting.

Kun 20 prosent av de spurte mener at det har blitt færre reguleringer og rapporteringskrav. Dette er likevel en forbedring fra 2016, da bare 10 prosent svarte at byrden er blitt lettere.

– Gevinsten spises opp av nye regler og rapporteringskrav. Spesielt for alle småbedriftene, er byråkratiet en barriere mot lønnsomhet og konkurranseevne, sier Hammer Madsen.

Les også

Hauglie ut mot NAVs byråkrati og «jungel av regler»

Enige i at det gjenstår mye arbeid

E24 spurte statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Næringsdepartementet om det kan være slik som Virke peker på at gevinsten ved forenklinger spises opp av nye regler og rapporteringskrav.

– Vi er enige i at det gjenstår mye arbeid, og regjeringen vil fortsette arbeidet for å gjøre hverdagen enklere for små og store bedrifter, skriver Hiim til E24.

Han peker samtidig på at gjennom forenklingsarbeidet har man hatt fokus på nye krav og rapportering fra forvaltningen.

– I sum har disse hatt liten effekt i forhold til gjennomførte forenklinger. Regelrådet, som kom på plass i 2016, har bidratt til å dempe effekten av nye krav, skriver Hiim.

Han viser samtidig til at Virke selv sier at det er en forbedring fra 2016.

– Da svarte bare 10 prosent at byrden var blitt lettere, mot 20 prosent i år. Det ser dermed ut til å gå riktig vei. Og vi tror forenklingene regjeringen har gjennomført, som samlet sparer bedriftene for 15,2 milliarder kroner i året, vil merkes, skriver Hiim.

Han understreker at regjeringen har forenklet på områder som griper direkte inn i bedriftenes hverdag, blant annet på områder som skatt, moms, bokføring og regnskap, aksjelovgivning, tinglysing, sykelønn og offentlige anskaffelser.

– Bedriftene har fått frigitt ressurser til sine kjerneoppgaver. Det legger til rette for lønnsomme bedrifter og nye arbeidsplasser, skriver Hiim.

– Må sikre forenklinger

Virke-sjefen mener regjeringen må sikre forenklinger for ytterligere 15 milliarder i neste periode.

Virke la tirsdag frem flere konkrete grep regjeringen bør prioritere for å sikre vekst og lønnsomhet i norsk næringsliv:

* Sette ned et forenklingsutvalg til å lage en mer oversiktlig arbeidsmiljølov
* Øke bruken av private og ideelle i offentlige tjenester med 10 prosent
* Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital
* Sette ned et utvalg til å vurdere sykelønnsordningen
* Etablere Miljøfunn

– Vi ser veldig positivt på at Virke og andre organisasjoner kommer med føringer og prioriteter på forenklingsområdet. På flere av de punktene Virke skisserer er vi allerede i gang med forenklinger, skriver Hiim.

Om spørreundersøkelsen: Undersøkelsen ble utført blant Virkes medlemmer i september 2017. Datagrunnlag er 1085 som svarte på undersøkelsen.

Les også

Abelia om norsk gründervilje: – Bekymringsfullt at motivasjonen er så lav

Les også

Slik vil partiene gjøre det lettere for gründere i Norge

Publisert:

Flere artikler