Mener coronakrisen avslører hvor katastrofal grensehandelen er

Da Norge stengte grensene ble harryhandelen satt på pause. Det har gitt uvurderlig innsikt inn i grensehandelen, og næringen krever handling fra regjeringen for å slippe å se arbeidsplasser forsvinne ut av landet.

GRENSEHANDEL: Det har ikke vært trangt om plassen på Nordbysenteret på svenskegrensen de siste ukene.
Publisert:

– Hva skal til for at politikerne skjønner hvor skadelig dette er, hvis ikke dette åpner øynene deres? Vi tenker man må ta en ny runde å se på hvilke avgifter, og gjøre nye regnestykker på å se hva det betyr for provenyet, sier leder for NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

De kaller seg grensehandelalliansen, og består av NHO Service og Handel, Virke Handel, Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke.

Sammen representerer organisasjonene de største dagligvareaktørene og matvareleverandørene i Norge, som mener den økende grensehandelen de siste årene gjør at arbeidsplasser og investeringer forsvinner ut av landet.

Nå håper de den kraftige salgsøkningen i norsk matindustri gjør at politikerne forstår at man må gjøre tiltak for å forhindre grensehandelen.

Etter at grensen ble stengt grunnet coronasituasjonen har salget av varer som vanligvis kjøpes i Sverige eksplodert, og grunnet den spesielle situasjonen får man kanskje for første gang ordentlig innsikt i nøyaktig hvor stor grensehandelen er.

E24 møter grensehandelalliansen på Vinmonopolet som har hatt 70 prosent salgsøkning i Viken i mai. Norske bryggerier rapporterte samtidig om økt salg av brus på 36,9 prosent i mai, og ølsalget er opp 20 prosent i samme periode.

– Vi har fått selve eksemplifiseringen som vi aldri trodde man skulle få så presist. Men når du har den økningen innen dagligvare som man har nå, så tror jeg ingen er i tvil om at dette skyldes grensehandelen, sier leder for NHO service og handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

GRENSEHANDELALLIANSEN: Fra venstre: Anne Berit Aker Hansen (NNN), Anne Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel), Petter Haas Brubakk (NHO Mat og Drikke) og Harald J. Andersen (Virke).

Vinmonopolet sprenger budsjettet

E24 skrev nylig at Vinmonopolet ligger an til å knuse sine egne budsjettmål i 2020.

Interne dokumenter viste at resultatet før skatt anslås å lande på 365 millioner kroner, noe som er solide 211 millioner bedre enn budsjettert.

SSB overvåker grensehandelen gjennom egne undersøkelser, men disse undersøkelsene viser ikke nøyaktige omsetningstall, slik som man nå får grunnet nedstengningen.

Organisasjonene i alliansen mot handel i Sverige mener man nå kan gjøre nye undersøkelser basert på både SSBs tall, men også omsetningstall fra bransjen, og få et regnestykke man tror viser provenyinntekter til staten om grensehandelen begrenses.

For selv om man skulle kuttet i særavgiftene på for eksempel alkohol, tobakk og sukker, som gir store inntekter til Norge, så mener man at økte inntekter til norske bedrifter gir høyere skatteinngang, det samme gjør flere arbeidsplasser. I tillegg må man ta høyde for gevinster knyttet til miljø og helse.

Norges største dagligvarekonsern, Norgesgruppen, kan vise til tydelig endring i omsetningen blant butikkene som ligger langs grensen. Under kan du se en intern analyse E24 har fått tilgang til.

Finansdepartementet: – Det blir ingen revolusjon

– Jeg tror det er viktig og bra at vi, nærmest gjennom et naturlig eksperiment ved at grensen er stengt, nå ser veldig godt hva som er effekten av grensehandelen på forskjellige varer, sier statssekretær i Finandepartementet, Magnus Thue (H) og legger til:

– Men jeg tror først og fremst dette vil bekrefte tall vi allerede er klar over. Det blir nok ingen revolusjon rundt hvordan vi vurderer grensehandelen av dette.

Han sier at når det gjelder alkohol, kjøtt og tobakk, som er blant de største lokkevarene, er det er lite som tyder på at man får politisk gjennomslag for lavere avgifter og dermed vesentlig lavere priser på disse produktene – uavhengig av hvem som sitter i regjering.

– Samtidig er det selvsagt mulig med justeringer.

Han nevner at avgiften på brus, som nylig ble kuttet i forliket med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett. Dette mener Virke på sin side er et «bevis for at regjeringen erkjenner at særavgiftsnivået er for høyt».

– Hvis det nå viser seg at grensehandelen er langt større enn hva man opprinnelig trodde, er det da aktuelt å se på avgiftsnivået på norsk mat og drikke? 

– Det gjenstår å se. Hvis det viser seg at grensehandelen er veldig mye større enn man visste fra før av, så må man se på problemstillingen, men det vil overraske meg.

Arbeidsplasser

Brubakk i NHO mener at hvis det ikke gjøres noe med dette nå, så viser det at regjeringen ikke bryr seg om norske arbeidsplasser, og heller ikke om industrien.

– Det er en veldig klar melding om hvor investeringskronene skal gå, sier han før Kaltenborn skyter inn:

– Vi har ferske tall fra Rema som viser at hvis grensehandelen ble stengt kunne man ansatt 360 nye personer i butikkene langs svenskegrensen, sier Kaltenborn.

Thue viser til arbeidsmarkedstall fra før corona som svar på kritikken fra NHO.

– Vi er opptatt av trygge og lønnsomme arbeidsplasser. Samtidig er det viktig å huske på at vi før coronakrisen hadde tilnærmet full sysselsetting, også i områder nær grensen som for eksempel Halden.

– Men skulle det mot formodning vise seg at grensehandelen er mye større enn man hadde trodd, så må vi jo ta det med oss i det årlige budsjettarbeidet.

Publisert:

Her kan du lese mer om