Arbeidsrettekspert om ny informasjon om Andresen-ansettelsen: – Dette høres ikke bra ut

Innovasjon Norge foreslo først et vikariat på ti måneder for Ferd-arving Katharina Andresen, men lengden ble så endret til seks måneder. Det kan reise spørsmål om lovligheten av ansettelsen, ifølge jusseksperter. 

STARTER 28. JUNI: Ferd-arving Katharina Andresen (t.v.) har fått deltidsstilling i Innovasjon Norge, hvor hennes forbilde Anita Krohn Traaseth er administrerende direktør (t.h.).
  • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

Innovasjon Norge skal alltid lyse ut alle stillinger, og tar ikke imot åpne søknader, ifølge hjemmesidene.

Likevel kan Innovasjon Norge droppe utlysning om det oppstår et klart, uforutsett kortvarig behov for arbeidskraft. Unntaket kan kun omfatte behov på maksimalt seks måneder.

Som E24 omtalte fredag, var det etter dette unntaket Norges rikeste kvinne, Ferd-arving Katharina Andresen, fikk deltidsjobb i Innovasjon Norge uten formelle kvalifikasjoner som en akademisk grad.

Det er en såkalt administrativ ansettelse, som administrerende direktør Anita Krohn Traaseth viste tilTwitter.

Det betyr at Innovasjon Norge mener det har oppstått et klart, uforutsett og kortvarig behov for noen som kan avlaste HR-avdelingen, og at den best kvalifiserte for stillingen etter Innovasjon Norges vurdering var Andresen på tidspunktet.

Har du tips om saken? Kontakt E24s journalist.

Kortet ned kontrakten i siste liten

Det har imidlertid vært sprikende opplysninger om varigheten av vikariatet, og dermed om ansettelsen er innenfor regelverket.

Da E24 stilte spørsmål ved opplysningene i Dagens Næringsliv om at Andresen skulle være ansatt i Innovasjon Norge det neste året, avviste Innovasjon Norge at kontrakten var på mer enn den lovlige maksgrensen på seks måneder.

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth skrev på Twitter at kontrakten er på seks måneder, og at DN ble informert om dette. DN endret nettversjonen av saken fredag til at Andresen skal være i Innovasjon Norge «fremover».

Men Traaseth sa ingenting om at HR-avdelingen opprinnelig foreslo en kontrakt på over seks måneder for Andresen.

Det kommer først frem søndag, når Innovasjon Norge innrømmer overfor DN at HR-avdelingen opprinnelig «skisserte» en kontrakt på ti måneder for Andresen. E24 får opplyst at HR-avdelingen opprinnelig foreslo en slik kontrakt, men at den ble justert i henhold til regelverket.

En stilling på ti måneders varighet skulle nemlig i utgangspunktet vært utlyst.

I siste liten ble kontrakten kuttet til seks måneder for å gjøre ansettelsen lovlig, oppklarer DN søndag om de sprikende opplysningene.

– Skal utlyses

Problemet til Innovasjon Norge er at det ikke er så enkelt å omgå lovens krav om at stillingen til Andresen skulle vært utlyst.

Partner og advokat i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, Thor Arne Wullum.

Siden HR-avdelingen la til grunn at behovet er på ti måneder da Andresen ble tilbudt jobb fra 28. juni, kan ikke Innovasjon Norge «redde seg inn» i etterkant ved å redusere kontraktsperioden til seks måneder, forklarer arbeidsrettekspert og partner i SBDL, Thor-Arne Wullum.

– Du kan ikke tilpasse lengden på kontrakten for å omgå kravet til utlysning. Dette høres ikke bra ut i utgangspunktet, ut i fra min kjennskap til saken, sier han til E24.

– Det gjelder et kvalifikasjonsprinsipp her og, derav skal stillingen utlyses.

Kvalifikasjonsprinsippet vil si at Innovasjon Norge har plikt til å ansette den best kvalifiserte kandidaten. For å sikre at enhver kan søke på ledige stillinger og bli saklig likebehandlet i prosessen med å finne den beste kandidaten, må stillingen utlyses offentlig.

– Dette synes å være gjort i omgåelsesøyemed. Det er ikke uproblematisk, sier Wullum om at engasjementet ble kortet ned til seks måneder.

– Fort en omgåelse av loven

Advokat Catriona Elisabeth McIntyre og advokatfullmektig Mari Verling i Kvale stiller spørsmål om det i hele tatt var et uforutsett kortvarig behov for arbeidskraft i Innovasjon Norge, slik administrative ansettelser krever.

Advokatfullmektig Mari Verling i Kvale.

– Basert på den informasjonen som hittil har kommet ut, skal Andresen bistå og avlaste Innovasjon Norges HR-avdeling. Dersom Innovasjon Norge kunne ha forutsett dette behovet, og det egentlig er snakk om en langvarig eller et mer permanent behov, vil man ikke kunne benytte unntaket for administrative ansettelser, slik man har gjort her. Da blir det fort en omgåelse av loven, skriver McIntyre og Verling i en epost til E24.

Én ting er om det var et behov, det andre spørsmålet er om Innovasjon Norge har foretatt en vurdering.

Siden engasjementet var ment å vare i ti måneder, og ikke seks måneder, mener McIntyre og Verling at det kan reises spørsmål om Innovasjon Norge egentlig har vurdert om det er et klart og uforutsett behov for arbeidskraft i tråd med regelverket.

– Da man i siste liten, etter litt frem og tilbake, har kortet ned kontraktsperioden med fire måneder, kan det stilles spørsmål ved om Innovasjon Norge har hatt et bevisst forhold til de lovregler som gjelder her.

Advokat i Kvale, Catriona Elisabeth McIntyre.

Må konkurrere etter seks måneder

– At Innovasjon Norge allerede nå, forut for inngåelse av ansettelseskontrakten, er av den oppfatning at behovet for Andresen muligens kan vare utover seks måneder, medfører ikke automatisk at den administrative ansettelsen er ulovlig. Det er likevel viktig å presisere at ansettelsen ikke kan vare ut over seks måneder på dette grunnlaget, selv om behovet strekker seg ut over seksmånedersperioden, skriver McIntyre og Verling.

Innovasjon Norge har gjort det klart at stillingen vil lyses ut dersom HR-avdelingen krever mer langvarig avlasting.

– Dersom Andresen skal jobbe for Innovasjon Norge ut over seksmånedersperioden, må hun konkurrere om stillingen, på lik linje med alle andre, slik hovedregelen krever.

Innovasjon Norge: – Behov for å gjennomgå vår praksis

– Denne saken viser at det er behov for å gjennomgå vår praksis på dette området, og vi vil foreta nødvendige justeringer, skriver direktør for PR og kommunikasjon i Innovasjon Norge, Kristin Welle-Strand, i en epost til E24.

Hun forteller at de sprikende opplysningene rundt kontraktens varighet skyldes at «detaljene rundt jobbtilbudet til Andresen var under arbeid hele uken».

DN omtalte jobbtilbudet til Andresen på nett torsdag kveld og i fredagens papirutgave. Onsdag 22. juni tok DN kontakt med Innovasjon Norge via Traaseth, og det var for øvrig først da Traaseth ble gjort oppmerksom på ansettelsestilbudet, ifølge Welle-Strand.

Innovasjon Norge korrigerte opplysningene om ett års varighet overfor E24 fredag formiddag, og sa det kun gjaldt en seks måneder lang kontrakt.

– Da Andresen ble intervjuet av DN var ansettelsesdiskusjonen med HR ikke avsluttet og kontrakten ikke utformet, skriver Welle-Strand til E24.

– Det er ikke uvanlig at et jobbtilbud i sluttfasen både diskuteres og justeres før kontraktstilbud sendes ut. Ved nærmere intern gjennomgang av forslaget fra HR på ti måneder, ble det justert i henhold til regelverket og dette gjenspeiles i kontrakten.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Innovasjon Norge
  2. Ferd

Flere artikler

  1. Innovasjon Norge lyste ikke ut stilling - ansatte Norges rikeste kvinne

  2. Droppet offentlig utlysning av direktørstilling

  3. Katharina Andresen til Nettavisen: – Jeg føler ikke at jeg har gjort noe galt

  4. Innovasjon Norge: Mål at Andresen skulle få «god erfaring»

  5. – Vi er villig til å endre praksisen