Hydro om Brasil-utslippene: – Forventer bot

Miljømyndighetene i Brasil har varslet Hydro om at selskapet kan vente seg en bot etter å ha sluppet ut forurenset regnvann uten lisens. 

ETTERFORSKES: Det brasilianske miljøinstituttet Ibama og Evandro Chagas-instituttet forsøker å komme til bunns i hvordan utslippene fra det Hydro-eide Alunorte påvirket nærmiljøet.
Publisert:

– Vi forventer å motta en bot for at vi har brukt kanalen utenfor gjeldende lisens, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til E24.

Søndag bekrefter Hydro at selskapet med viten om manglende lisens valgte å slippe ut forurenset regnvann i en kanal ved siden av verdens største aluminaraffineri, Alunorte i Brasil. Alumina er den viktigste ingrediensen i aluminium.

Regnvannet inneholdt kaustisk soda og hadde høy PH-verdi, og ble ifølge Molland «nøytralisert» til en PH-verdi under 9 før regnvannet ble sluppet ut i kanelen.

Hydro-direktøren kaller utslippet av PH-justert regnvann for et «kontrollert utslipp», ettersom selskapet åpnet en sluse og lot regnvannet renne ut i kanalen med vilje. Det var altså ikke en lekkasje fra anlegget, ifølge Hydro.

Det brasilianske miljøinstituttet Ibama og Evandro Chagas-instituttet etterforsker utslippene, og statlige miljømyndighetene har gitt Hydro varsel om bot.

– Vet Hydro erfaringsvis noe om størrelsesordenen på slike bøter?

– Nei, vi har bare fått et varsel, sier Molland.

Les også

Hydro-sjefen: - Mest alvorlige i min tid som sjef

Slapp ut forurenset regnvann - varslet etterpå

Kommunikasjonssjef Halvor Molland i Hydro.

Som DN tidligere søndag omtalte, ble utslippene med PH-behandlet regnvann fra fabrikkområdet i kanelen foretatt for å avlaste vannrenseanlegget som håndterte regnvann fra deponiområdet, som Hydro mener er mer forurenset og kritisk å behandle.

Utslippet skjedde utenfor lisensen til Hydro.

– Det ble foretatt ulike målinger i kanalen og etter at vannet ble blandet med behandlet vann fra renseanlegget, og vi har ingen indikasjoner på negativ miljøpåvirkning, sier Molland.

– Hvor alvorlig er utslipp av regnvann utenfor lisens?

– I en prioritering ble det gjort et valg. I og med at det tidligere er søkt om lisens for den type bruk, men ikke avklart, ble det tatt et valg, og i etterkant varslet vi lokale miljømyndigheter, sier Molland, som ikke vil kommentere om kritikken i media er berettiget.

Staten eier 34 prosent av Hydro, og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til E24 at departementet vil kreve ytterligere informasjon av Hydro om utslippene.

VERDENS STØRSTE: Aluminaraffineriet Alunorte i Barcarena nord i Brasil er eid av Norsk Hydro.

Avviser påstander om utslipp av rødslam

I etterkant av voldsomme nedbørmengder ble flere i lokalbefolkningen i byen Barcarena syke etter å ha drukket grunnvann. Helsedepartementet har registrert høye nivåer av bly, natrium og andre skadelige stoffer, og Hydro ble pålagt å halvere produksjonen ved anlegget.

Hydro mener det ikke foreligger indikasjoner på at det er en årsakssammenheng mellom utslippene fra anlegget og sykdomstilfeller, men har iverksatt intern og uavhengig ekstern granskning av utslippene og eventuell miljøpåvirkning.

Lokalt er oppfatningen sprikende fra Hydros beskrivelse av hva som har skjedd.

– Vi har nedsatt en intern ekspertgruppe og tatt inn eksterne og uavhengige eksperter som skal gjennomgå det som har skjedd. Rapporten fra dette arbeidet er ventet første uken i april, sier Molland.

– Det er påstander om at det har vært ukontrollerte utslipp av rødslam fra deponiene til Hydro. Det har vi ingen indikasjoner på har skjedd.

– Men dere har iverksatt flere granskninger, og så lenge resultatene ikke foreligger - hvordan kan dere si at det er ingen indikasjoner? Har dere oversikt?

– Vi har en forståelse av hva som har skjedd og vi går grundig gjennom det. Vi har i dag ingen indikasjoner på at det har vært ukontrollerte utslipp. For å få full forståelse, har vi satt ned både en intern granskningsgruppe og en eksternt uavhengig gjennomgang som skal klargjøre hva som har skjedd, og om det kan ha hatt en negativ effekt og om det er ting vi kan forbedre på anlegget, sier Molland.

UNDERSØKER: En arbeider viser frem et rør som ender i skogen fra Alunorte-raffineriet.

Varslet ikke lokalbefolkningen

– Hvis det var kontrollert utslipp, hvorfor ble ikke lokalbefolkningen varslet om utslippene?

- Vi har ikke hatt en indikasjon på at det har hatt negativ miljøpåvirkning. Miljømyndighetene ble varslet. Lokalbefolkningen ble ikke varslet. Det er også noe som vi kommer til å gjennomgå i vår egne undersøkelser, sier Molland.

– Hvis du bodde i nærheten og drakk vannet, ville du ønsket å bli varslet?

– Det er vanskelig å si. Det er noe vi vil gjennomgå i våre undersøkelser. Vi har etter det kraftige regnet i februar bistått lokale myndigheter. Vi har i tillegg startet et prosjekt for å se på hvordan Hydro kan bidra til at lokalsamfunnet rundt anlegget får varig tilgang til vann, sier Molland.

Les også

Full forvirring i Brasil: Statlige eksperter krangler om Hydro-skandalen

– Hydro tjener hundrevis av millioner på å benytte naturressurser i Brasil - hvilken kompensasjon får lokalbefolkningen for den eventuelle risikoen de utsettes for?

– Alunorte ligger i et stort industriområde, og det er flere industrier i området. Vi har en klar forventning til oss selv og vi følger lokale lover og regler. Samtidig møter vi forventninger og krav fra ulike hold. Vi skal bidra til levedyktige samfunn i de områdene vi har aktivitet. Om vi i stor nok grad har lykkes med det i byen Barcarena er en del av våre gjennomganger.

– Er dere trygge på at det er en god nok kultur internt for å varsle dersom det eventuelt har foregått noe kritikkverdig?

– Vi ønsker det skal være en god kultur for å varsle internt og vi oppfordrer til det. I dette tilfellet varslet vi miljømyndighetene om utslippet, som er den instansen som skal varsles, sier han.

Om det er blitt varslet godt nok og riktig, er også en del av granskningen til Hydro.

Les også

Hydro-sjefen: – Mest alvorlige i min tid som sjef

Les også

Hydro sender finansdirektøren for å rydde opp i Brasil

Les også

Hydro-selskap i Brasil får ikke nye lisenser før miljøproblem er kartlagt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om