Eks-direktører og TGS frikjent i skattesvik-sak

Borgarting lagmannsrett frikjente eks-direktørene Christian Selmer og Arne Helland, som sto tiltalt for grovt skattesvik etter det Økokrim mente var misbruk av leterefusjonsordningen.

Publisert:

I en børsmelding skriver TGS at selskapet er frikjent for tiltalen om medvirkning til brudd på skatteloven i en enstemmig avgjørelse fra lagmannsretten.

Både Selmer og Helland blir også frifunnet, ifølge domsslutningen. Dommen var enstemmig.

Les også

TGS idømt millionbot – eks-direktører får fengsel

«Stort nederlag» for Økokrim

– Vi er kjempefornøyd med utfallet, men utfallet er ikke overraskende for oss som kjenner saken i detalj, sier Morten Bjotveit Tidemann, som forsvarte Selmer.

Han sier at det i saken var «kommet nye bevis som styrket våre anførsler om at dette seismikkjøpet var genuint og uttalelser om det motsatte ikke hold i».

– Det som er bekymringsfullt er måten skattemyndighetene og Økokrim har etterforsket saken og fra første dag bestemt seg for at det var alvorlig skattebedrag.

– Dette bør gi grunnlag for betydelig ettertanke hos Økokrim. Dette er et stort nederlag for de. Det er ikke noe i saken som tilsier at den skal kunne ankes til Høyesterett, sier Tidemann.

«TGS er tilfreds med avgjørelsen, som er i linje med synet selskapet har argumentert for siden saken materialiserte seg i 2014», skriver TGS.

– Lagmannsretten har ikke har vært enige med Oslo tingrett og Økokrim, det tar vi til etterretning. Vi skal nå gå gjennom dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke dommen til Høyesterett, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim, i en pressemelding.

Tiltalt i ankerunde

I Oslo tingrett ble Christian Selmer og Arne Helland dømt til fengselsstraff på henholdsvis fem år og tre år og ti måneder for grovt skattesvik, men dommen ble anket.

Selmer er tidligere daglig leder i Skeie Energy, mens Helland er tidligere finansdirektør i seismikkselskapet TGS.

De to selskapene ble også ilagt forelegg på 85 millioner kroner hver for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik. E&P Holding har vedtatt forelegget, mens TGS Nopec nektet, og ble dømt i tingretten.

Også selskapet sto nå tiltalt i ankerunden.

Dette er saken

Bakgrunnen for saken er en avtale som E&P Holding inngikk i 2009 om å kjøpe seismikk for rundt 900 millioner kroner over tre år fra TGS.

Skeie-selskapet betalte delvis kontant og dels i form av selgerkreditt som inneholdt en rett for TGS til å omgjøre lånet til aksjer i E&P Holding.

Oljeselskaper som har utgifter knyttet til leting etter olje har i Norge rett til å få utbetalt 78 prosent av utgiftene fra staten om de ikke har løpende skattbare inntekter de kan motregne utgiftene mot i selvangivelsen.

Satsen på 78 prosent er summen av den ordinære selskapsskatten og særskatten på olje- og gassvirksomhet.

Økokrim mente ifølge tiltalen at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten.

TGS har hele tiden bestridt grunnlaget for forelegget og Økokrims anklager.

Publisert:

Her kan du lese mer om