Turbulensen i Norwegian

Statens tøffe Norwegian-krav ble vedtatt i ekspressfart – uten forhandling

Opposisjonen på Stortinget ble tilbudt innsideinformasjon om kravene som regjeringen ville stille til Norwegian rett før lånegarantien ble presentert. – Vi opplevde det som en håpløs klemme, sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

ANSVAR FOR ORDNINGEN: Nærings- og fiskeridepartementet, her ved næringsminister Iselin Nybø (V), står ansvarlig for lånegarantiordningen til Norwegian, SAS og Widerøe.
  • Eirik Billingsø Elvevold
Publisert:

Mandag fikk Norwegian på plass en historisk og omveltende redningsplan for å oppfylle statens krav til en krisepakke på opptil tre milliarder.

– Vi gikk til staten ganske umiddelbart for å be om hjelp. Vi sa at vi trengte presist tre milliarder kroner, sa Norwegian-direktør Jacob Schram under en pressekonferanse.

Norwegian forsøkte å endre de tøffe kravene uten hell, ifølge Schram. Dermed måtte flyselskapet styrke egenkapitalen sin til minst 8,0 prosent for å overleve – det var nemlig minstegrensen staten satte. SAS og Widerøe lå over dette og fikk dermed mindre strenge krav i sine tilbud.

Kravene fra staten ble først kjent for offentligheten da regjeringen – med opposisjonspartiene Ap, Frp og Sp i ryggen – holdt en pressekonferanse torsdag 19. mars.

Dagen før, onsdag 18. mars, ble opposisjonen på Stortinget stilt overfor et dilemma.

Medlemmene av finanskomiteen på Stortinget, som var i sluttfasen av intense forhandlinger om ulike krisetiltak til luftfarten, fikk tilbud om mer detaljert informasjon fra regjeringen om lånegarantiordningen. Men hvis de takket ja, ville de havnet på en såkalt innsideliste.

– Vi opplevde det som en håpløs klemme, sier Sp-politiker Sigbjørn Gjelsvik.

KRITISK: Senterpartiets stortingsrepresentant og finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik mener regjeringen burde gitt opposisjonen bedre informasjon om detaljene i lånegarantiordningen for luftfarten.

Gjelsvik, som er Senterpartiets finanspolitiske talsperson, var saksordfører da saken ble behandlet i finanskomiteen.

– Vi skjønner at man ikke kan bringe detaljert informasjon om enkeltselskaper videre, men slik det ble fremlagt ville vi blitt begrenset fra å delta i offentlig debatt før lånegarantiordningen ble presentert, sier Gjelsvik.

Les også

SAS og Norwegians krisepakker blir småtteri mot gigantenes milliardpakker

Takket nei til innside-info

Senterpartiet valgte derfor å takke nei til mer informasjon om kravene i det Gjelsvik kaller en «kritisk situasjon og usikker situasjon».

– På det tidspunktet var Senterpartiets vurdering å delta i debatten med full kraft. Luftfart var en av sakene vi var mest opptatt av den uken. Vedum skulle delta i en debatt om temaet i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen. Mange ting var fortsatt oppe i debatten i en veldig kritisk og usikker situasjon, som eskalerte veldig raskt, sier Gjelsvik.

Det samme valget tok partiet SV, som endte opp med å stille seg skeptisk til lånegarantiordningen.

– Det var ikke noen diskusjon i finanskomiteen om vilkårene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

NEI TAKK: Kari Elisabeth Kaski (SV) var blant stortingsrepresentantene som takket nei til innsideinformasjon om lånegarantiordningen.

– Havnet dere i en skvis når dere ble tilbudt innsideinformasjon?

– På en måte. Vi fikk tilbud om å bli satt på en innsideliste for å vite mer om hva regjeringen eksplisitt ville legge frem. Vi visste at regjeringen jobbet med en garantiordning, men vi og andre avviste tilbudet fordi det var uklart hva vi kunne gå ut og mene om det. Min vurdering var at det var dumt å sette seg i den posisjonen, sier Kaski.

Hadia Tajik (Ap): – Ingen forhandling

Mandag 16. mars – få dager før pressekonferansen – sendte Stortinget en bestilling til regjeringen om å sikre kritisk infrastruktur i Norge, inkludert luftfarten.

– Kravene til Norwegian var ikke basert på et vedtak i Stortinget, men på denne bestillingen fra Stortinget om å sikre innenriks luftfart, påpeker Gjelsvik i Senterpartiet.

Normalt ville en så omfattende ordning blitt behandlet i flere komiteer på Stortinget, men på grunn av coronakrisen fikk finanskomiteen ansvaret på egen hånd.

Nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet, som er finanspolitisk talsperson for partiet, opplyser at åtte personer fra Ap takket ja til informasjon om garantiordningen og dermed havnet på innsidelisten.

– Kort tid før ordningen for luftfart ble presentert, ble vi orientert om innholdet. Det var ingen forhandling om kravene, det var regjeringens beslutning, sier Tajik.

JA TAKK: Hadia Tajik og syv andre i Ap takket ja til informasjon om lånegarantiordningen og havnet dermed på innsidelisten.

Sivert Bjørnstad i Frp, partiet som nylig brøt ut av regjeringen, var også blant dem som takket ja til informasjonen.

– Det var ikke et dilemma for meg, sier han.

Les også

Norwegian-løsningen er en politisk triumf

– Klokt å gi mer informasjon på tidligere tidspunkt

To dager etter pressekonferansen, fredag 20. mars, ble kravene inkludert i en proposisjon til Stortinget, som ble godkjent i statsråd samme dag.

Allerede dagen etter, lørdag 21. mars, avga finanskomiteen sin innstilling og Stortinget vedtok ordningen.

I Stortinget var flere politikere opptatt av Norwegians finansielle problemer, høye gjeld og risikable strategi, men ingen av dem utfordret de konkrete kravene fra proposisjonen og innstillingen.

Les også

Geir Karlsen om de tøffe forhandlingstimene: – Det har vært kamper overalt

FIKK STØTTE: Norwegians konsernsjef Jacob Schram (t.v.) og finansdirektør Geir Karlsen (t.h.) på vei inn til pressekonferanse etter den ekstraordinære generalforsamlingen mandag, der aksjonærene godkjente krisepakken som sikrer videre drift i selskapet.

Gjelsvik i Senterpartiet påpeker at både Sp, Ap og Frp støttet opprettelsen av en garantiordning på en viss størrelse til flyselskaper med norsk lisens, men understreker igjen at de ikke var gjort kjent med detaljene i ordningen på forhånd.

– Det ville vært klokt av regjeringen å gi Stortinget mer informasjon på et tidligere tidspunkt, slik at vi kunne gitt ytterligere innspill i den prosessen, sier Gjelsvik.

– Hvorfor utfordret dere ikke kravene i Stortinget?

– Det var uenighet mellom regjeringen med Frp og den øvrige opposisjonen om vilkår rundt ting som utbytte og lønn, men vi hadde ikke vært inne i forkant, så det ble en diskusjon når det kom til behandling i Stortinget. På garantiordningen var det primært en diskusjon på overordnet plan ut ifra den kunnskapen vi hadde.

– Er det realistisk at dere skulle fått bedre informasjon når hele prosessen gikk så fort?

– Det var en helt ekstraordinær situasjon. Da er det ekstraordinært viktig å handle raskt, men også ekstraordinært viktig at regjeringen er raskt på ballen og i tett dialog med Stortinget.

Kravene stammer fra Næringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har stått ansvarlig for å utarbeide lånegarantiordningen.

NFD opplyser at det var kontakt mellom regjeringen og opposisjonen før regjeringens forslag ble fremlagt, men næringsminister Iselin Nybø (V) ønsker ikke å kommentere hvilken dialog hun har hatt med Stortinget i saken.

– I børssensitive saker må vi forholde oss til reglene som gjelder for innsidelister, men jeg kommer ikke til å gå inn på hva konkret jeg har sagt til hvem til hvilken tid, sier Nybø.

Les også

Næringsministeren vil be om habilitetsvurdering i Norwegian-saken

PRESSEKONFERANSE: Regjeringen presenterte lånegarantiordningen den 19. mars sammen med opposisjonspartiene Ap, Frp og Sp.

NFD opplyser at de har utarbeidet ordningen i samråd med blant andre Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, men ingen av de sistnevnte departementene ønsker å svare på spørsmål om sin rolle.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener det viktigste politisk sett er at regjeringen og opposisjonen stilte opp for luftfarten med like vilkår for flyselskapene.

– Det er ikke nødvendigvis vi politikerne som sitter og peker på det ene eller andre vilkåret fra regjeringens side. Jeg synes vi hadde en god dialog med opposisjonen rundt den runden vi hadde, sier Hareide.

– Er det slik å forstå at de konkrete kravene er utformet av byråkratene?

– Den type krav bør til dels være et fagfelt for å sikre sunne, gode selskaper som kan ta imot den type garantifasiliteter.

Les på E24+

Børskommentar: Har samferdselsministeren lagt ut snubletråder for Norwegians gjeldsløsning?

NFD opplyser videre at de i arbeidet med ordningen har hatt kontakt med både Norwegian, SAS og Widerøe, som har gitt sitt syn på blant annet utfordringer og støttetiltak.

NFD har også benyttet Pareto Securities som finansiell rådgiver og advokatfirmaet Wiersholm som juridisk rådgiver i vurderingen av kravene i låneordningen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Turbulensen i Norwegian
  2. Norwegian
  3. Luftfart
  4. Politikk

Flere artikler

  1. Næringsministeren kjente ikke til Norwegian-bonusene: – Noe umusikalsk

  2. Opposisjonen ønsket å forlenge kontantstøtten – nå kritiserer de ordningen

  3. Widerøe har sikret 450 mill. i statlig lånegaranti: Eierne bidro med ytterligere 50 mill.

  4. Ap, SV og Rødt etter revidert budsjett: Skuffet over at brus går foran arbeidsledighet

  5. Regjeringen vil forlenge garantiordningen for flyselskaper til ut oktober