Her selger Ivar Tollefsen «leie til eie» - med tomteleie

De som blir boligeiere gjennom Ivar Tollefsens prestisjeprosjekt «leie til eie» i Bankveien 10 i Asker, vil likevel måtte betale Tollefsen tomteleie i all overskuelig fremtid. Hittil har festeavtalen gitt eiendomsinvestoren 5,8 millioner kroner i tomteleieinntekter

REHABILITERTE GAMMEL BLOKK: Bankveien 10 er kjent som Sentrumsgården og Askers høyeste bygg. Ivar Tollefsens Fredensborg kjøpte eiendommen i 2004, og etablerte festeforhold i 2010.
Publisert: Publisert:

Nylig startet Fredensborg salget av 91 leiligheter i et totalrenovert bygg i Bankveien 10 i Asker sentrum.

Ti av leilighetene på denne adressen ble ifølge prospektet tilbudt med leie til eie-kontrakt. Alle disse er nå solgt, ifølge opplysninger Fredensborg har gitt til lokalavisen Budstikka.

Ivar Tollefsens boligimperium Fredensborg har blitt en slags pioner innen «leie til eie», et konsept der de sier målet er å hjelpe flere førstegangskjøpere inn på boligmarkedet. Selskapet har jobbet iherdig opp mot kommune og stat for å få bygge flere leie til eie-leiligheter.

Konseptet har samtidig møtt skepsis blant annet fordi man kan bli nødt til å binde seg for veldig mange år, for at det skal lønne seg.

Med på kjøpet har de nye eierne i Bankveien 10 fått en festekontrakt med en samlet årlig avgift på over 800.000 kroner.

E24 har de siste ukene skrevet om hvordan Ivar Tollefsen har tjent millioner på festekontrakter i Oslo.

Fra Bankveien 10 i Asker har investoren hatt 5,8 millioner kroner i festeinntekter siden festeavtalen ble inngått i 2010. I 2014 ble det laget en tilleggsavtale til festeavtalen og festeavgiften ble kraftig oppjustert, i likhet med det som har skjedd på en rekke andre festetomter eid av Tollefsen, som E24 tidligere har omtalt.

Den årlige festeavgiften ble i 2014 økt med over 740 prosent fra 85.992 kroner, til 724.104 kroner. Senere har denne blitt oppjustert årlig i takt med konsumprisindeksen.

I fjor utgjorde festeavgiften på denne eiendommen 835.289 kroner, ifølge E24s beregninger.

Les også

Tollefsens tomter

– Ikke uvanlig

Tanken bak leie til eie-leiligheter er at boligkjøpere med stabil inntekt, men som mangler egenkapital, skal komme seg inn på boligmarkedet.

I perioden man leier skal man forhåpentligvis klare å spare opp nok egenkapital til å kunne benytte seg av kjøpsretten.

Ivar Tollefsen under Vestmarkonferansen på Kragerø resort i 2018.

E24 har spurt Ivar Tollefsen og kommunikasjonssjef Christian Dreyer i Fredensborg om hvorfor det ble opprettet et festeforhold på eiendommen, og om de mener det er riktig å markedsføre leiligheter som leie til eie når kjøperne må fortsette å betale tomteleie til Ivar Tollefsen.

Det er ikke uvanlig for hverken borettslag eller eierseksjonssameier å ha festet tomt og festeleie som en del av felleskostnadene. Når det gjelder Bankveien er festekontrakt korrekt opprettet og leilighetskjøperne har hatt full informasjon om festforholdet gjennom prospekt og megler, herunder festeleiens størrelse, årlig regulering og budsjett for felleskostnader. Selve festekontrakten har vært tilgjengelig for gjennomsyn hos megler, svarer Dreyer i en e-post.

Kjøpte i Asker

De siste årene har Tollefsen kjøpt opp stadig mer eiendom i Asker. Bankveien 10, kjent som Sentrumsgården og Askers høyeste bygg, ble anskaffet av Fredensborg i 2004.

Her har Tollefsen rehabilitert og bygd på. Det opprinnelige bygget på eiendommen er fra sent sekstitall.

Nå har dette blitt til et toppmoderne leilighetskompleks med «gjennomtenkte løsninger og gode kvaliteter», ifølge Fredensborgs leilighetsprospekt.

Les også

Skeptisk til «leie til eie»: – Når noe høres for godt ut til å være sant, er det ofte det

Et år etter kjøpet av eiendommen i 2004, opprettet Tollefsen to nye selskap: Bankveien 10 tomteselskap AS og Bankveien 10 eiendomsselskap AS.

I 2011 ble det tinglyst et festeforhold på eiendommen, hvor Bankveien 10 tomteselskap fikk hjemmel til grunnen og dermed ble bortfester, mens Bankveien 10 eiendomsselskap noen år senere fikk festerett og dermed ble fester.

Kai Sjøvold, som på det tidspunktet var daglig leder i Fredensborg, signerte for begge parter på festekontrakten.

Oppjusterte festeavgiften

Eierskapet til både tomteselskapet og eiendomsselskapet har siden festeavtalen ble inngått, flyttet rundt mellom ulike selskap i Fredensborg-konsernet. Bankveien 10 tomteselskap eies i dag av Ivar Tollefsens heleide Tomteselskapet AS. 

Bankveien 10 eiendomsselskap eies i dag av Fredensborg AS, også heleid av Tollefsen.

I det renoverte bygget i Bankveien 10 har Fredensborg etablert både sameie og borettslag, hvor borettslaget, som består av en stor andel av leilighetene, inngår i sameiet sammen med seks næringsseksjoner eid av Fredensborg. Festeavgiften fordeles på alle disse seksjonene og andelene.

EIER I ASKER: Bankveien 10 er en av flere eiendommer Ivar Tollefsen har kjøpt opp i Oslos nabokommune Asker.
Publisert:
Gå til e24.no