Ingen personlig straff til Verisure og Sector Alarm etter gigantgebyr

Selv ikke i sakene med norgeshistoriens nest største konkurransegebyr er noen straffeforfulgt ennå.

De to selskapene får gebyr på til sammen 1,2 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer.
Publisert:

Siden den nye konkurranseloven kom i 2004, har ingen havnet i fengsel for konkurransekriminalitet.

I 2016 ble Konkurransetilsynet pålagt å anmelde enkeltpersoner av daværende næringsminister Monica Mæland.

– Vi har bedt Konkurransetilsynet om å gjenopplive straffetrusselen, ved å anmelde personer i de alvorligste sakene, i tillegg til å bøtelegge foretak. Vi ønsker at enkeltpersoner skal oppleve at de faktisk risikerer straffeforfølgelse, sa Mæland til VG i 2016.

Onsdag formiddag ble det ilagt gigantiske gebyrer på henholdsvis 766 og 467,3 millioner kroner til Verisure og Sector Alarm for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer.

Gebyret på 766 millioner kroner til Verisure er norgeshistoriens nest største konkurransegebyr. Det er også det største gebyret i historien når det gjelder ulovlig samarbeid.

Likevel har ingen i de to alarmselskapene blitt straffeforfulgt.

Les også

Konkurransetilsynet gir milliardgebyr til Sector Alarm og Verisure

Ønsker ikke å kommentere

Konkurransedirektør Lars Sørgard forklarer at det fortsatt er slik at enkeltpersoner kan bli anmeldt, men at Konkurransetilsynet aldri kommenterer slikt til mediene.

– Etterforskningen av foretakene er avsluttet fra vår side, ettersom etterforskningen har endt i et vedtak om å ilegge gebyr. Verisure har allerede varslet at de vil anke, og dersom de gjør det vil anken bli behandlet av Konkurranseklagenemnda, forklarer han. Utover dette ønsker ikke Sørgard å kommentere saken.

Etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet Kari Bjørkhaug forklarer at Konkurransetilsynet siden 2016 ikke har anmeldt personer for brudd på konkurranseloven.

– Det skyldes at tilsynet av ulike årsaker ikke har funnet saken egnet for personforfølgelse, men også at egnede saker har hatt sitt utspring i lempningssøknader. I samsvar med Konkurransetilsynets veileder om anmeldelse av personer vil tilsynet da som regel unnlate å anmelde forholdet.

Les også

Konkurransetilsynet avslutter etterforskning av Circle K og YX

Vil anke saken

– Vi er svært skuffet over Konkurransetilsynets beslutning. Vi er uenige i tilsynets vurderinger og kommer til å anke vedtaket til Konkurranseklagenemnda, sier pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Norge.

Sector Alarm sier på sin side at de valgte å legge saken bak seg da de vedtok å betale gebyret.

– Har dere fått noen indikasjoner på det kan være aktuelt med personlig straff i forbindelse med bøtene?

– For halvannet år siden valgte vi å vedta gebyret fra Konkurransetilsynet. Dette fordi vi ønsket å legge saken bak oss og bruke alle våre krefter på å levere en best mulig tjeneste til våre kunder. Vi anså oss ferdige med saken og utover det har vi ingen andre kommentarer, sier kommunikasjonssjef i Sector Alarm Sissel Eckblad.

Hun sier videre at de ikke mottok noen signaler om at det var aktuelt da saken pågikk.

Les også

Fjordkraft slår tilbake mot Forbrukerrådet – kjenner seg ikke igjen i anklager om prisjuks

Må gjøre vurderinger i hver enkelt sak

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Jan-Christian Kolstø sier det er viktig å ilegge personstraff ved alvorlige brudd på konkurranseloven når E24 spør om hva nåværende næringsminister mener om saken.

– Konkurransekriminalitet er alvorlig og skadelig for fellesskapet. Konkurransetilsynet har likevel en stor grad av skjønn i spørsmålet om personstraff skal ilegges. Tilsynet må i den enkelte sak gjøre en konkret vurdering av om det er involverte personer som bør anmeldes, legger han til.

– Dersom det ikke har blitt gjort noen anmeldelser etter at veilederen ble utarbeidet i 2016, burde veilederen endres?

– Generelt sett vurderer departementet løpende behovet for endringer i konkurranseregelverket basert på innspill og erfaringer, svarer Kolstø.

Les også

Har gitt bøter for 2,5 milliarder på to år

Ikke pliktig til å anmelde et forhold

Bjørkhaug i Konkurransetilsynet ønsker å understreke at tilsynet er opptatt av at grove brudd på kartellforbudet skal straffes med personstraff.

– Tilsynet er tillagt betydelig skjønnsfrihet ved vurderingen av om en person skal anmeldes, og tilsynet har ikke en rettslig plikt til å anmelde et forhold. Det betyr at vi må foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak av hvorvidt det er personer som bør anmeldes, sier hun, og forklarer videre:

– Overtredelsens grovhet, formål, varighet og omfang, samt samarbeidets økonomiske virkning vil være relevante momenter i vurderingen. De involverte personenes rolle i samarbeidet og deres stillingsnivå, vil også være av sentral betydning i Konkurransetilsynets vurdering.

Publisert:
Gå til e24.no