Byrådet vil ha titusener fra elsparkesykkelutleiere hver dag: – Kan bli dyrere for forbrukere

Byrådet i Oslo ønsker at selskaper som leier ut elsparkesykler må ha tillatelse fra kommunen og betale for leie av grunn. Tier reagerer på satsene som de mener at kan koste dem over ti millioner kroner i året.

KAN BLI DYRT: 8 kroner hver dag er i underkant av 3000 kroner i året, per elsparkesykkel.
Publisert:

– Dette kan føre til at både oppstartsprisen og minuttprisen vil øke, sier PR-sjef Julia Sandstø i Tier.

Denne uken ble et stortingsflertall enig om en ny lov som gir kommunene mer makt til å regulere utleie av elsparkesykler. Et forslag som er lagt frem av representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti åpner for at utleie av elsparkesykler bare kan gjøres med tillatelse fra kommunen.

På bakgrunn av dette har byrådet i Oslo allerede begynt å forberede en forskrift som gir dem fullmakt til å gi disse tillatelsene, og til å inngå avtaler om leie av kommunal grunn.

Byrådet anbefaler at leien skal bestemmes av antall registrerte kjøretøy per døgn, og at Oslo deles inn i fire ulike prissoner:

  • Innenfor Ring 1: 8 kroner per døgn
  • Mellom Ring 1 og 2: 6 kroner per døgn
  • Mellom Ring 2 og 3: 3 kroner per døgn
  • Resten av Oslo: Gratis

Byrådet skriver i forslaget at inndeling i soner kan begrunnes med å gi tilnærmet antatt markedspris, samt at det kan tenkes å gi et incentiv for aktørene til å spre utplasseringen av kjøretøy.

Les også

Ingen regulering på elsparkesykler i Oslo i sommer

10 millioner i året

Det finnes ingen oversikt over hvor mange elsparkesykler som finnes i Oslo i dag. I oktober i fjor skrev VG at det anslås å være om lag 13.000 fordelt på seks aktører.

Med en tenkt snittpris på 5 kroner per kjøretøy, blir det grunnleieinntekter for Oslo kommune på 65.000 kroner hver dag.

– 8 kroner per dag høres ikke mye ut, men det tilsvarer en god del av omsetningen vår. Dette kan øke kostnaden for forbrukerne. Det kan også påvirke alle de gode tiltakene som er planlagt for sommeren, som omfattende rydding og samarbeid om flytting av elsparkesykler, sier Sandstø.

I løpet av et helt år vil grunnleien utgjøre minst 10 millioner kroner for Tiers del, forteller hun.

Les også

Strengere regler for elsparkesykler: – Hvorfor skal fotgjengere ta støyten?

Sammen med Voi er Tier største operatør i Oslo. Heller ikke hos konkurrenten faller forslaget i god jord.

– Det som er viktig er at Oslo kommune løser de reelle problemene, som er parkering og fyllekjøring. Da er ikke svaret gategrunnsleie. Det er bare nok en skatt og vil ikke ha ønsket effekt, sier Christina Moe Gjerde, Norgessjef i Voi.

Hun mener det kommunen først må få på plass er en anbudskonkurranse som regulerer markedet. At byrådets forslag vedtas, har hun imidlertid lite tro på.

– Vi tror ikke at et grønt bystyre i praksis kommer til å si nei til mikromobilitet.

Norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi (t.v.) og PR-sjef Julia Sandstø i Tier.

Ikke på plass til sesongstart

Helt siden elsparkesyklenes inntog i 2018 har fremkomstmidlene skapt hodebry for lokale politikere. Ulykker og rot har vært de gjennomgående problemområdene.

Men heller ikke i år vil Oslo kommune få regulert elsparkesyklene slik de ønsker, ifølge byråd Lan Marie Berg (MDG) for miljø og samferdsel.

Oslo kommune varslet i høst at de ønsket å regulere markedet gjennom anbud og dermed få bedre kontroll over elsparkesyklene i byen.

Men prosessen går sakte, og det er usikkerhet over reglementet knyttet til disse problemene. Samferdselsdepartementet uttalte i februar at de ønsker å unngå en lignende vår som i fjor, hvor elsparkesyklene nærmest fløt over i hovedstadens gater.

– Hvis ikke det kommer på plass en lokal regulering, kommer det til å bli ville vesten og dobbelt så mange elsparkesykler på gatene i Oslo sammenlignet med i fjor, sa Moe Gjerde i Voi i NRK i forrige måned.

Representantforslaget til Stortinget som åpner for kommunale tillatelser kommer imidlertid ikke til å tre i kraft før sommersesongen er godt i gang.

– Jeg håper vi kan få den ferdig behandlet i Stortinget i juni, og i lovforslaget står det at loven skal tre i kraft straks, sa SVs Karin Andersen til NTB denne uken.

Publisert: