Strengere regler for elsparkesykler: – Hvorfor skal fotgjengere ta støyten?

3000 kroner blir boten, om dere er flere på elsparkesykkelen og blir tatt. Men regjeringen innfører foreløpig ingen promillegrense.

FORBYS: Flere på en elsparkesykkel blir forbudt fra 18. mai.
Publisert: Publisert:

Kommunene får mulighet til å ilegge parkeringsgebyr og skilte soner der elsparkesykler er forbudt. Og syklistene må holde gangfart, når de passerer fotgjengere.

– Vi tar grep for regulering og orden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Endringene som regjeringen i dag beslutter i regelverket for bruk av elsparkesykler, trer i kraft 18. mai. Arbeidet for strengere regler har pågått siden i fjor sommer.

– Regjeringen jobber videre med spørsmålet om promillegrense, sier Hareide.

For at det skal bli forbudt å kjøre i fylla, må elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy omklassifiseres til en type motorvogn i veitrafikkloven.

I dag omfattes elsparkesykler av forbudet mot å føre kjøretøy når man «ikke kan anses skikket til å kjøre på en trygg måte».

At det hverken blir aldersgrense eller påbud om hjelm på elsparkesykler, er også en konsekvens av manglende omklassifisering.

I FARTA: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener det ville blitt for farlig å sende elsparkesyklistene ut i gaten.

Skader tredoblet

Nye tall viser at Oslo skadelegevakt registrerte 131 skader på elsparkesykkel i april, en tredobling fra samme måned i 2020. Begge månedene hadde skjenkestopp.

– Vi er bekymret for sommeren, med sannsynlig gjenåpning av alkoholservering kombinert med tilgjengelige sparkesykler om natten, sier overlege Henrik Siverts.

Skadelegevakten har siden 2019 registrert 2300 elsparkesykkelskader i Oslo. Over 200 er klassifisert som alvorlige, 650 som moderate. De tilskadekomne er i snitt 30 år.

Les også

Nå kan Oslo kommune ta inntauingsgebyr for feilparkerte elsparkesykler

Torsdag ble en kvinne i 60-årene ble kjørt ned av to barn på en elsparkesykkel i Bergen. Delvis bevisst ble kvinnen kjørt til traumemottaket på Haukeland sykehus.

I Oslo ble en kvinne i 50-årene torsdag påkjørt av en elsparkesyklist på Grønland. Med smerter i hofte og overkroppen ble hun kjørt til legevakten.

NATTEKJØR: Kommunene kan beslutte å forby elsparkesykler om natten, når flest ulykker skjer.

Kommunene kan nattestenge

– Med de nye reglene er det opp til kommunene å innføre nattestengning, sier Hareide.

Han oppfordrer kommunene til å bruke den nye verktøykassen som åpner for lokale soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud og innføring av parkeringsbøter.

– Jeg er ikke i tvil om at vi får færre ulykker og mer ordnede forhold, som følge av at kommunene får mulighet til å håndtere disse utfordringene, sier statsråden.

Les på E24+

Nå blir det elsparkesykkel til bestemor

Handikapforbundet mener at de nye reglene viser at regjeringen aksepterer fortsatt utrygge fortau og skyver ansvaret for regulering over på kommunene.

– Kulhetsfaktoren ved elsparkesykler vinner over tryggheten for fotgjengere og funksjonshemmede, sier forbundets nestleder Magnhild Sørbotten.

HENSLENGT: Handikapforbundet oppfordrer storbyene til bare å tillate parkering av elsparkesykler i dedikerte, oppmerkede felt.

For Hareide er det viktig at det nettopp er kommunene som skal regulere, siden problemene elsparkesyklene skaper, er ulike fra storbyer til distriktskommuner.

– Betydelig kollisjonskraft

Organisasjonene for blinde og funksjonshemmede ville forby elsparkesykler på fortauet, men ble ikke hørt. I stedet blir fartsgrensen 6 km/t ved passering av gående.

– Det ville vært rart å ta elsparkesyklene bort fra fortauene, men fortsatt tillatt elsykler, som har langt høyere hastighet, sier samferdselsministeren.

Departementet frykter også mer alvorlige ulykker, om elsparkesyklene skal ut i veibanen.

Handikapforbundet mener elsparkesykler hører hjemme i sykkelfeltene.

– Om det er for farlig å kjøre i veibanen, hvorfor skal fotgjengerne ta støyten? De er den svake part overfor elsparkesykler, som har betydelig kollisjonskraft, sier Sørbotten.

FARTSGRENSE: Knut Arild Hareide forventer at elsparkesyklister senker farten, når de møter gående.

Hareide forventer at elsparkesyklistene senker farten når de møter gående.

– Gjør de ikke det, må vi vurdere sterkere lut, sier KrF-statsråden.

– Forventer p-forbud

Stortinget jobber også med et lovforslag som kan gi kommunene klart rettslig grunnlag for å regulere utleie av elsparkesykler på offentlig grunn.

– Vi forventer at storbyene forbyr å sette elsparkesykler på fortau og i andre gangsoner, med unntak for oppmerkede felt for parkering, sier handikapforbundets nestleder.

Sørbotten forventer også at storbykommunene bruker muligheten til å forby kjøring på fortau og i gangsoner i sentrum, der det er trangt eller mye ferdsel.

Les også

Oljefondssjefen med uhell på elsparkesykkel – skadet skulderen

Knut Arild Hareide er glad for strengere regler, men sier samtidig:

– Veldig mange forstår at elsparkesyklene er miljøvennlige farkoster for å komme seg frem. Å stanse en slik utvikling, har noe veldig negativt ved seg, særlig under en pandemi.

– Bruker du selv elsparkesykkel?

– Veldig lite. Jeg må være ærlig og si at jeg trives bedre på sykkelsetet.

Publisert: