DELINGSØKONOMI: Uber er ikke lov i Norge, slik reglene er nå. Selskapet mener delingsøkonomi-tjenesten må gjøres lovlig, men at de kan reguleres.

Foto: Seth Wenig AP
Det Nye Norge

Kronikk, Det nye Norge, Uber-sjef Cark Edvard Endresen: Fremtiden kan reguleres, men ikke forbys

Vi må endre lovgivningen for å muliggjøre bruk av ny teknologi, skriver Ubers norske sjef i dette innlegget i kronikkserien «Det nye Norge».

  • Carl Edvard Endresen
    Carl Edvard Endresen
    Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Statsminister Erna Solberg var først ut i E24s kronikkserie om hvordan Norge kan gripe mulighetene i den digitale revolusjonen.

Som leder for et teknologiselskap som har utfordret en gammeldags og lite innovativ bransje ved hjelp av digitale hjelpemidler, blir jeg optimistisk av å lese statsministerens innlegg.

Solberg gir en god beskrivelse av hva som skal til for å ivareta mulighetene teknologiutvikling gir. Ved å gripe de digitale mulighetene kan vi som statsministeren sier «gjøre hele økonomien og samfunnet grønnere, smartere og mer produktiv».

Delingsøkonomien er et godt eksempel på nettopp dette.

Delingsøkonomien er muliggjort av ny teknologi og drevet frem av forbrukerne.

I transportsektoren, hvor Uber opererer, innebærer digitaliseringen at vi kan utnytte ressursene og den eksisterende bilparken bedre. Gjennom Uber-appen vår har Oslos befolkning fått tilgang til trygg og rimelig skyss.

Samtidig får de som er villige til å dele bilen og tiden sin mulighet til å tjene litt ekstra penger når det passer dem.

Som statsministeren skriver gjør hastigheten i teknologiutviklingen at tilpasningsdyktighet er viktigere enn noensinne. Derfor er det svært positivt at Solberg løfter frem kontinuerlig utvikling av regelverket i tråd med teknologisk utvikling som et av fem hovedprinsipper for regjeringens arbeid med digitalisering. Uten oppdatert lovgivning, vil vi ikke kunne teste ut nye forretningsmodeller, slik Solberg skriver.

Har du fått med deg dette: Uber truer med å trekke seg ut av Norge

Delingsøkonomiens inntog i transportsektoren underbygger dette poeng på en særlig treffende måte.

Regelverket, slik det ser ut i dag, gjør det faktisk umulig å teste ut nye forretningsmodeller.

Reglene gjenspeiler ikke markedsmulighetene og atferdsendringene som den teknologiske utviklingen muliggjør.

Både Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet og ESA er enige om at antallsbegrensningen i taximarkedet hindrer konkurranse. ESA har til og med fremmet krav om at Norge fjerner ordningen fordi den strider mot den frie etableringsretten.

KJØRTE UBER: NHO-leder Kristin Skogen Lund skapte overskrifter når hun kjørte med Uber høsten for to år siden. Drosjenæringen mener Uber bedriver ulovlig, løyveløs kjøring – og har fått retten og politiets medhold. Her blir hun kjørt av Uber-sjåfør Xaverius Hans Erik Pherdy Soot

Foto: Fredrik Solstad VG

Nylig kunne vi lese at nesten 200 partnersjåfører er blitt avskiltet av politiet på bakgrunn av et regelverk som ble skrevet i en tid hvor digitale plattformer i beste fall var en fjern drøm. Reguleringen av taxinæringen er kort sagt utdatert, og har hindret innovasjon over lengre tid. Regjeringens eget delingsøkonomiutvalg konkluderte med det samme.

Samtidig er vi enige med statsministeren i at regelverket også må håndtere nye utfordringer. Vi ønsker å bidra aktivt for at delingsøkonomien kommer samfunnet, miljøet og forbrukerne til gode. Vi ønsker å bli regulert.

Derfor har vi tatt til orde for automatisk innrapportering av all moms- og skatteinformasjon fra sjåførene til skattemyndighetene. I mellomtiden har vi satt opp skattekurs for partnersjåførene. Vi er positive til å beholde kravet om kjøreseddel, og stiller i dag krav om god vandel og forsikring til sjåførene slik at sikkerheten ivaretas. Vi ønsker også å ha god dialog med partene i arbeidslivet, for å finne gode løsninger for sjåfører og andre selvstendig næringsdrivende i den nye økonomien.


Regelverket, slik det ser ut i dag, gjør det faktisk umulig å teste ut nye forretningsmodeller

«Spørsmålet er om vi klarer å gripe mulighetene, eller om vi møter utviklingen med engstelse og fornektelse», avslutter statsministeren.

Det er godt sagt.

Det er bedre å legge til rette for ryddige rammer rundt nye økonomier enn å prøve å forby fremtiden.

Vi håper statsministeren nå følger opp prinsippene hun beskriver i kronikken med handling.

Regjeringens delingsøkonomiutvalg var et stort steg i riktig retning, og ga tydelige anbefalinger når det gjelder reguleringen av delingsøkonomien.

Nå er det opp til politikerne å plukke opp ballen og introdusere et nytt, fremtidsrettet regelverk som ivaretar mulighetene i delingsøkonomien.

Les også

E24 med ny debattserie: Slik skal vi sikre at Norge vokser – også etter oljen

Les også

Kronikk Erna Solberg, Det nye Norge: – Vi er i starten på en omveltning
som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet

Les også

Kronikk Det nye Norge, Bjørn Johan Vartdal: – Anvendelse av denne teknologien
vil kunne være helt sentral for Norge

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Det Nye Norge
  2. Delingsøkonomi
  3. Digitalisering
  4. Erna Solberg
  5. Uber

Flere artikler