NY HVITVASKINGSLOV: Med loven som trådte i kraft i oktober 2018, vil også norske PEP'er få ekstra oppfølging.

Kommentar: Hjelp, jeg er en PEP!

Her om dagen ringte banken og stilte meg en rekke spørsmål: Hvor hadde jeg fått pengene fra? Hva skulle jeg bruke kundeforholdet mitt til?

  • Gunnar Holm Ringen
    Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Merkelig synes jeg, jeg har jo lenge vært kunde i den banken. Som om ikke det var nok, ønsket de bekreftede kopi av passene til barna mine. De går på barneskolen og er ikke akkurat bemidlede ...

Hva er det som skjer, spurte jeg? Du er en PEP, fikk jeg beskjed om.

Som rådgiver på antihvitvask, har jeg hørt om mange samtaler av denne kategorien i det siste, både fra banker og kunder. Hva er en PEP og hvorfor kommer disse henvendelsene nå? Her kommer et forsøk på noen oppklaringer:

En PEP er en politisk eksponert person. Tidligere var det kun de utenlandske PEP'ene bankene var pålagt å følge opp, men med ny hvitvaskingslov fra oktober 2018, vil også norske PEP'er få ekstra oppfølging. Så kan man selvsagt spørre hvorfor antall henvendelser virker å ha tatt seg opp i det siste, når loven trådte i kraft for flere måneder siden. Antagelig skyldes det noe så enkelt som at bankene ikke umiddelbart fikk på plass nye rutiner med å innhente ytterligere opplysninger fra sine norske PEP'er. Grunnen til forvirring, kan nok forklares med at arbeidsgiver, ikke har klart å informere sine PEP'er om sin nye “rolle” og konsekvensene det kan ha.

Les på E24+

Børskommentar: Avgjørende uker for skadeskutte Rec-aksjonærer

Så, hvordan vet du om du er en PEP som omfattes av disse reglene?

En PEP er en person som eksempelvis sitter på Stortinget, i regjeringen eller er dommer i Høyesterett eller lagmannsrett. Men, også de som er “medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak” regnes som en PEP. Det betyr at du som medlem av et styre i et statlig foretak, er du en PEP.

Og, ikke nok med det; også dine «nære familiemedlemmer», som dine foreldre, ektefelle, registrert partner, barn og barns ektefelle, underlegges den samme forsterkede kontrollen. Merk deg også at om du først har kommet på en slik liste, kommer du neppe ut av den igjen ...

At du er en PEP innebærer at det er strengere krav til bankenes innhenting av opplysninger og dokumentasjon fra kundene både ved etablering av et kundeforhold og underveis i kundeforholdet. I praksis betyr det at du som PEP bør regne med at banken fremover, og oftere enn tidligere, vil kontakte deg for å spørre hvor du har fått verdiene fra, hva du skal bruke kundeforholdet til, og hva som er formålet med transaksjonen du har gjennomført. Og det samme kan altså gjelde dine nærmeste.

Oppsiden er at du som PEP ikke trenger å gjøre noe på eget initiativ.

Men når banken ringer for en PEP-talk – vit at de bare gjør jobben sin. Sånn er det å være en PEP.

Les også

Kommentar: Selg dine Hydro-aksjer

Hvordan det nye regelverket praktiseres, er etter mitt syn i ferd med å få noen svært uheldige konsekvenser i kampen mot økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking og terrorfinansiering.

Når nye, obligatoriske krav innføres, brukes naturligvis flere ressurser på disse PEP'ene. I det siste har vi fått enkelte tilbakemeldinger, som tyder på at noen banker (omtrent bare) har PEP'er på sin liste over høyrisikokunder.

Dette er etter mitt syn feil av to grunner: Norske PEP'er er normalt ikke høyere risiko enn andre kunder, så dette fremstår som dårlig risikovurderingshåndverk. Dernest kan det innebære at mange andre kunder som reelt sett utgjør forhøyet hvitvaskingsrisiko ramler under radaren.

Så oppfordringen til banken, når de ringer, kan være ikke å glemme de kundene de har som reelt sett innebærer høy hvitvaskingsrisiko!

Les også

Bitcoinveksler godkjent av Finanstilsynet – bankene setter døren på gløtt

Les også

Nye regler gjør at Sparebank 1 krever pass for å bruke BankID

Les også

– Har blitt nedringt av fortvilte kunder

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. DNB fulgte ikke opp 400 risikokunder: – Skjedde en glipp

  2. DNB feilinformerte Finanstilsynet om hvitvaskingstiltak

  3. Bitcoinveksler godkjent av Finanstilsynet – bankene setter døren på gløtt

  4. Krypto-Sunde mener banken har brutt hvitvaskingsregelverket

  5. DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet