Ny toppleder i Skatteetaten: Hun skal få bukt med a-krim

Eve Vangsnes Bergli (46) er ny leder for divisjon innsats i Skatteetaten. Hun skal blant annet lede arbeidet med å bekjempe og forebygge skattekriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

TIL INNSATS: Eve Vangsnes Bergli (t.v.) leder Skattetatens nye divisjon innsats, som skal få bukt med svart økonomi og økonomisk kriminalitet. Til høyre sitter etatens nye HR-direktør Anne Sigrun Moen.
Publisert:

Fra nyttår ble den nye organiseringen i Skatteetaten satt i effekt, og med det ble også toppledelsen fornyet. Blant de nye navnene i toppen kommer Eve Vangsnes Bergli inn som direktør for divisjon innsats, som får det landsdekkende ansvaret for å redusere trusselen knyttet til svart økonomi og økonomisk kriminalitet.

Selv om hun tiltrådte formelt 1. januar, har Bergli lang fartstid i Skatteetaten fra tidligere, og begynte de facto som divisjonsdirektør allerede i august i fjor.

– Jeg begynte 15. august, før omorganiseringen. Hovedoppgaven var da å forstå hva den nye organiseringen innebærer, hva intensjon er og å bli kjent med flest mulig i oppstartsperioden. Hva Skatt er og skal bli, sier hun til E24.

– Hovedgrepet med den nye strukturen er å innføre landsdekkende oppgaveløsning. Divisjonene har fått et direkte resultatansvar for deler av samfunnsoppdraget, og for utvikling på kort og lang sikt. Det var et bevisst grep å samle det operative og strategiske ved Skattedirektørens bord.

Les også: (+) Kildeskatten – forklart med lusekofte og den italienske norgesvennen «Laura»

Vil ha mer likebehandlig

Divisjon innsats har tyngdepunkt i Oslo, Bergen, Moss og Tønsberg, men har fagmiljøer spredd rundt i hele Norge. Etatens struktur med 57 skattekontor ligger fast og organiseringen endrer ikke på etatens geografiske tilstedeværelse.

– Det er litt tidlig å peke på hvilke effekter omorganiseringen har fått, men jeg har stor tro på at vi får mye ut av å være landsdekkende, og samtidig bruke kompetansen og kapasiteten der den er, og i tillegg få enda mer likebehandling enn vi har hatt til nå, sier Bergli om omorganiseringen.

Les også

Støre avlyser debatt om leterefusjonsordningen

Arbeidet med arbeidslivskriminalitet har en tydelig plassering i organisasjonen, med en egen avdeling for skattekriminalitet, forteller Bergli.

– Vi anser arbeidslivskriminalitet som et alvorlig samfunnsproblem som det er viktig å samarbeide om.

– Vil innskrenke handlingsrom

Innsatsdivisjonen får ansvar for skatte- og avgiftsområdene som krever ekstra oppfølging. Det gjelder for eksempel områder med stor kompleksitet, som storbedrifter og oljeselskaper, og områder med stor risiko for feil og skatteunndragelse.

– Det vi ønsker å gjøre på a-krim er å bidra til at flere er med i kampen mot a-krim, men også å hindre og redusere handlingsrommet for de kriminelle. Det er tre hovedområder vi retter vår innsats inn på, sier Bergli og oppsummerer:

– Det ene er å gjøre handlingsrommet mindre for sentrale trusselaktører. Så vil vi bidra til at utenlandske arbeidstakere blir satt i stand til å ivareta sine rettigheter og plikter. Og til slutt vil vi legge til rette for å mobilisere befolkningen og næringslivet slik at de kan ta gode valg, for eksempel bruke håndverkere som betaler skatter og avgifter og har riktige arbeidsforhold. Eller at det offentlige kun velger seriøse underleverandører på anbud.

Les også

Taxfree-seier til Frp og skattekutt i regjeringsplattformen

Resultatmålet er satt

Nå venter et år hvor Bergli har som mål å reise rundt til samtlige kontorer hvor divisjonen har tilstedeværelse.

– Det overordnede målet for divisjonen på kort sikt er å ta et skritt nærmere å dokumentere at vi jobber risiko- og kunnskapsbasert. Vi har en ny enhet som kalles Innsikt, og jeg ønsker at vi når året er omme har identifisert en ny risiko eller kunnskap om noe vi ikke visste om da vi startet opp. Det er et resultatmål jeg har satt for divisjonen og særskilt for den nye avdelingen Innsikt.

– Hovedmandatet til divisjon innsats er å øke etterlevelsen og redusere skatteunndragelsen innenfor prioriterte områder. Stikkordene er analyse, veiledning og kontroll, sier hun.

Bergli er er utdannet jurist med embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for publikumsavdelingen i Arkivverket, men har tidligere jobbet i Skatteetaten og Skattedirektoratet som kontorsjef og avdelingsdirektør.

Skatteetatens er totalt nå organisert i fire landsdekkende divisjoner: brukerdialog, innsats, informasjonsforvaltning og innkreving.

Publisert:

Her kan du lese mer om