Gratis penger fra Solheim

Eierne av Kårstø kan tjene 160 millioner kroner i året, selv uten at gasskraftverket produserer en eneste kilowatttime.

Publisert: Publisert:

Les også:

Aftenposten skrev 23. februar at gasskraftverket kan tjene 500 000 kroner dagen på å selge utslippstillatelser det ikke bruker. Gasskraftverket får gratis utslippstillatelser for knapt 1 million tonn klimagasser pr. år fra miljøvernminister Erik Solheim.
Med en antatt pris på tillatelsene på rundt 20 euro pr. tonn, er verdien rundt 160 millioner kroner i året. Dermed kan eierne få en rimelig avkastning på sin investering på 2 milliarder kroner, selv om kraftverket står ubrukt hele året.
Tallene Aftenposten har innhentet, viser at eieren Naturkraft AS hittil i år har tjent rundt 20 millioner kroner på gratis tillatelser som ikke er brukt. Disse kan enten selges i det europeiske markedet, eller brukes til å spare penger på tillatelser som ellers måtte kjøpes i markedet.
Gasskraftverket har fått tildelt gratis tillatelser for rundt 80 prosent av sine antatte utslipp.
Slik det er.

- Slik er kvotesystemet innrettet både i Norge og EU. Dette er ikke noe spesielt for oss eller for gasskraft. Kvotene vil bli tildelt for hele perioden 2008-2012, og det er i dette perspektivet våre eiere må vurdere bruken av kvotene, sier informasjonssjef Geir Fuglseth i Naturkraft.
- Er det rimelig at dere kan tjene 160 millioner kroner i året, selv om gasskraftverket står ubrukt?
- Poenget er at da finner ikke utslippene sted. I utgangspunktet ville det være mest rimelig med et system uten gratis kvoter, men da måtte det vært likt for alle, sier han.

Publisert: