Næringsministeren ansatt i Norwegians advokatfirma - har ikke vurdert habilitet

Gjennom en årrekke har flyselskapet Norwegian betalt mer enn 100 millioner kroner til advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig for juridiske tjenester. Næringsminister Iselin Nybø, som nå spiller en nøkkelrolle i skjebnen til flyselskapet, er ansatt i advokatfirmaet - i ulønnet permisjon.

MILLIARDPAKKE: Næringsminister Iselin Nybø la frem krisepakken for luftfarten i mars.
Publisert:

I mars la regjeringen frem sin krisepakke til norsk luftfart: Seks milliarder kroner. Av disse har Norwegian fått øremerket tre milliarder, på visse betingelser som flyselskapet nå kjemper for å innfri.

– Vi skal støtte de selskapene som er levedyktige, sa næringsminister Iselin Nybø (V) da hun la frem krisepakken 19. mars.

Sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har hun vært sentral i utarbeidelsen av tiltakene som skal redde den norske flybransjen.

Statsråden spiller også en viktig rolle når flyselskapets fremtid nå skal avgjøres.

Samtidig er hun i permisjon fra jobben som advokat i selskapet Simonsen Vogt Wiig - et selskap som Norwegian-gründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise bidro til å bygge opp for flere tiår siden, og som Kise fortsatt er partner i.

Millionbeløp

Dette er det samme firmaet som i en årrekke har representert Norwegian juridisk, og fortsatt gjør det i en rekke saker.

Fra 2006 til 2018 betalte Norwegian over 106 millioner kroner til Simonsen Vogt Wiig, viser flyselskapets årsregnskap. I 2018 alene betalte flyselskapet nær 14,8 millioner kroner til firmaet for juridiske tjenester.

Den totale summen er trolig høyere, da Simonsen Vogt Wiig jobbet for Norwegian også før dette, og gjør det ennå. Norwegians årsregnskap for 2019 er ennå ikke publisert.

Norwegian bruker også andre advokatfirmaer, som Wikborg Rein og Bahr, til juridiske tjenester.

Les på E24+

Det verste som kan skje for Norwegian-aksjonærene nå, er at staten lytter til opprørske småaksjonærer

Ingen habilitetsvurdering

E24 har flere ganger bedt Næringsdepartementet om et intervju med næringsministeren om saken.

I en e-post via sin kommunikasjonsrådgiver skriver Nybø onsdag kveld at det ikke er blitt gjort noen habilitetsvurdering av hennes ansettelsesforhold i advokatfirmaet i arbeidet som er utført, og skal utføres, med krisetiltakene til Norwegian og luftfarten.

– Nei. I dialogen Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har hatt med Norwegian om garantiordningen for luftfarten, har selskapet slik NFD har oppfattet det vært representert med et annet advokatfirma enn Simonsen.

– Hva mener du selv om at du er ansatt i et selskap med så sterke interesser i Norwegians overlevelse, samtidig som du bestemmer hvilke økonomiske tiltak flyselskapet skal få fra staten?

Jeg har permisjon fra stillingen som advokat ved Stavanger-kontoret i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, og har hatt permisjon siden jeg kom inn på stortinget høsten 2013, med unntak av tiden fra 1. januar til 17 januar i 2018, rett før jeg ble statsråd, skriver Nybø.

PERMISJON: Iselin Nybø er ansatt som advokat i Simonsen Vogt Wiig.

Permisjon på ubestemt tid

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig bekrefter overfor E24 at Nybø er i ulønnet permisjon.

– Hun har hatt permisjon mesteparten av de siste seks årene, sier Gunnar Espeland, som leder Stavanger-kontoret til advokatfirmaet der Nybø er ansatt.

Nybø fikk først permisjon i 2013, da hun ble valgt inn som stortingsrepresentant for Rogaland. I januar 2018 startet hun igjen i Simonsen Vogt Wiig, men fikk etter kort tid tilbud om statsrådspost - den gang som forskning- og høyere utdanningsminister.

Administrende direktør Jacob Schram (t.h) i Norwegian, og finansdirektør Geir Karlsen (t.v.), kjemper nå for å sørge for at Norwegian får tilgang til regjeringens krisepakke til luftfarten.

– Uproblematisk

24. januar i år fikk Nybø ny jobb i regjeringen, og overtok posten som næringsminister.

– Tanken er at hun skal tilbake til dere så fort hun er ferdig som statsråd?

Ja, hun har permisjon så lenge statsrådperioden gjelder. Det er ikke knyttet noen bestemt dato opp til den perioden, sier Espeland.

Ifølge dagens regler er det statsrådene selv som må være oppmerksomme på om de eventuelt kan være inhabile i ulike saker. Dersom de mener at det kan være tilfelle skal dette i første omgang tas opp med eget departement.

På spørsmål om Nybø noen gang har meldt fra om eventuelle interessekonflikter med tanke på hennes jobb i advokatfirmaet svarer næringsministeren at hun gjorde en vurdering av dette da hun fikk den nye posten i regjeringen.

– Jeg har ingen eierinteresser i selskapet og jeg har heller ingen oversikt over hvem som er klienter, skriver Nybø.

Hun opplyser videre at hun i utgangspunktet anser dette for å være uproblematisk og at hun fortløpende vurderer sin habilitet dersom advokatfirmaet skulle dukke opp i aktuelle saker.

Les også

Norwegian nærmer seg skjebnedagen: Sjefen lover å sette egne penger i flyaksjen

Dype røtter

Simonsen Vogt Wiig er i dag et av Norges største advokatfirma, etter at advokatselskapet Simonsen og firmaet Vogt og Wiig slo seg sammen i 2012.

Bjørn Kjos og Bjørn Kise, som startet opp Norwegian i 1993, har vært sentrale i oppbyggingen av selskapet som tidligere het Vogt og Wiig.

I sin selvbiografi «Høyt og lavt», beskriver tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos hvordan han og Kise i 1982 kom til «blanke ark og fargestifter» i det selskapet som den gang het Vogt & Co.

Bjørn Kjos og Bjørn Kise grunnla Norwegian. Begge var også partnere i advokatfirmaet som senere ble Simonsen Vogt Wiig.

Bjørn Kise, som i flere år var styreleder og en av de største aksjonærene i Norwegian, er i dag fortsatt partner i Simonsen Vogt Wiig.

Bjørn Kjos som var administrerende direktør i Norwegian har også vært partner i selskapet.

Frode Berg, som i dag er juridisk direktør i Norwegian, var også ansatt i Simonsen Vogt Wiig fra 1997 til 2013, ifølge Bergs Linkedin-profil. Også han var involvert i oppstarten av flyselskapet, og sentral i etableringen av forbrukslånsbanken Bank Norwegian, ifølge Norwegians årsrapport for 2018.

Full fokus på regjeringsjobb

På Simonsen Vogt Wiigs nettsider blir det oppgitt at Iselin Nybø jobber med ulike forretningsjuridiske problemstillinger, med hovedvekt på skatterett.

Næringsministeren opplyser til E24 at hun ikke kan huske å ha jobbet med saker som involverer Norwegian.

Hun vil ikke kommentere Norwegians lederskikkelsers bakgrunn i advokatfirmaet.

– Hva er din relasjon til Kise, Kjos og Frode Berg?

– Jeg kjenner ingen av disse, og kan ikke huske å ha truffet noen av dem, skriver hun via sin kommunikasjonsrådgiver.

– Er planen din å gå tilbake til Simonsen den dagen du ikke lenger er i regjering? 

– Det har jeg ikke tatt stilling til. Jeg har permisjon og har hatt det i seks år. Nå sitter jeg i regjering, og har full fokus på det.

Publisert: