Krever nye lånegrep fra Sanner: – Hurtigruten må få tydelig beskjed

Sjømannsforbundet, Sp og Ap vil kutte avkastningskravet i Statens obligasjonsfond for å sikre lån til selskaper som Hurtigruten.

Hurtigruteskipet Roald Amundsen.
Publisert: Publisert:

Fredag varslet finansminister Jan Tore Sanner (H) at han senker terskelen for selskaper til å få lån fra Statens obligasjonsfond.

Hurtigruten klaget nylig over at de hadde fått «døra i trynet» da de ville ha obligasjonslån fra det nyopprettede Statens obligasjonsfond. Fondet forvaltes av Folketrygdfondet og har en ramme på 50 milliarder kroner.

Hurtigrutens kredittvurdering ble senket til CCC+ etter coronakrisen, og det var for lavt. Statens obligasjonsfond kan bare gi lån til bedrifter med kredittvurdering B-. Fredag senket Sanner dette kravet til nettopp CCC+.

Les også

Usikkert om Sanner-grep hjelper: – For tidlig å si

– Skjønner at de er usikre

Hurtigruten er imidlertid fortsatt usikre på om denne endringen i mandatet vil gjøre at de kan få lån fra Statens obligasjonsfond.

– Dette er tilsynelatende et positivt signal. Men det gjenstår å se om grepet har noen faktisk effekt, sa kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til E24 fredag.

– Jeg skjønner at Hurtigruten fortsatt er usikre. Fortsatt har de ikke fått et tydelig signal om at de vil få hjelp fra Statens obligasjonsfond, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til E24.

– Hurtigruten trenger en avklaring så de kan rulle ut planene for sommeren. De må ha trygghet for å kunne selge billetter og markedsføre seg ut fra sine tilbud. Hurtigruten må få tydelig beskjed, sier han.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).
Les også

Vil senke låneterskel etter Hurtigrutens klager: – Mandatet bør endres

Vil fjerne avkastningskrav

Gjelsvik var saksordfører da Stortinget behandlet gjenopprettelsen av Statens obligasjonsfond, et verktøy som også ble brukt under finanskrisen.

Senterpartiet-representanten sier at Finansdepartementet har lagt inn krav i fondets mandat som gjør det vanskelig å prioritere de selskapene som sliter mest, selv om nettopp det var Stortingets intensjon.

– Det er veldig bra at Sanner tar grep, men det som er politisk viktig er at det blir tydelig kommunisert at man skal hjelpe Hurtigruten. Det som gjør at det fortsatt er stor usikkerhet er det som står i formålet for forvaltningen av fondet i forskriften, om at fondet skal sikre høyest mulig avkastning, og samtidig tilføre likviditet i obligasjonsmarkedet, sier Gjelsvik.

– Dette er noe Finansdepartementet har tilført og ikke noe som var omtalt i den politiske behandlingen av denne saken. Denne formuleringen må fjernes, slik at Statens obligasjonsfond kan stille kapital til rådighet i en kritisk situasjon, legger han til.

Les også

Hurtigruten er for hardt rammet av krisen til å få krisehjelp fra staten

Støttes av Ap og Sjømannsforbundet

Gjelsvik får støtte fra stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap).

– Avkastningskravet på obligasjonslånene må endres. Dette skulle være lån for å hjelpe levedyktige bedrifter gjennom krisen, ikke å få høyest mulig avkastning, skriver Heggø i en melding til E24.

Også Norsk Sjømannsforbund er bekymret for at Sanners grep ikke vil sikre Hurtigruten lån fra obligasjonsfondet.

– Så lenge oppdraget om størst mulig avkastning ligger fast, så er vi dessverre nesten like langt, sier direktør for politikk og myndighetskontakt Stian Grøthe i Norsk Sjømannsforbund til E24.

– Sanner har uttrykt vilje til løsning, og skal ha ros for det. Nå gjenstår det bare at det blir ryddet i alle detaljene så raskt som mulig slik at sjøfolkene og Hurtigruten kommer seg på sjøen igjen. Dette haster, sier Grøthe.

Les også

Setter grense for statens obligasjonskjøp: – Usikker på hva man gjør med de svakeste

– Ikke et statsstøttetiltak

Finansminister Jan Tore Sanner ønsker ikke å fjerne kravet til fondet om høyest mulig avkastning.

– Statens obligasjonsfond er ikke et statsstøttetiltak, og skal ikke skreddersys for å treffe enkeltbedrifter. Vi har iverksatt andre ordninger som i større grad er ment å fungere som hjelp til kriserammede bedrifter, sier Sanner.

– Forutsetningen om at obligasjonsfondet ikke skal innebære statsstøtte følger av loven, som et samlet Stortinget har sluttet seg til. Avkastningskravet støtter oppunder nettopp den forutsetningen, legger han til.

Det viktigste oppdraget til Statens obligasjonsfond er å bidra til at flere markedsaktører tar del i obligasjonsmarkedet, påpeker Sanner. Målet er at at markedet blir mer likvid og fungerer bedre som finansieringskilde for store, norske selskaper, påpeker han.

Folketrygdfondet mener at obligasjonsfondet har fungert etter hensikten, og bidratt til økt optimisme i markedet.

– Kapitaltilgangen i obligasjonsmarkedet er nå god for de fleste selskaper, med unntak av de som har svak kredittvurdering, sier Sanner.

Ønsker større risiko

Gjelsvik påpeker at regjeringen opprinnelig la opp til at en betydelig andel av obligasjonene fondet investerte i skulle være i selskaper som midlertidig har en lavere kredittvurdering, selv om dette ville øke fondets risiko for tap.

– Dette er hele formålet med ordningen. Når regjeringen legger inn andre krav i mandatet, så begrenser det hva Statens obligasjonsfond kan gjøre, sier Gjelsvik.

– Det er viktig at Sanner tar dette steget fullt ut og sier til Folketrygdfondet at det ikke bare er høyest mulig avkastning som er målet, men å hjelpe selskaper gjennom den krisen vi står midt oppe i, legger han til.

Gjelsvik sier at det burde vært innenfor Statens obligasjonsfonds mandat å tilby lån både til Hurtigruten og flere andre selskaper. Nå haster det å sikre at selskaper som Hurtigruten får en avklaring, mener Gjelsvik.

– Det er snakk om 1.300 sjøfolk og store ringvirkninger langs kysten, ikke bare for Hurtigruten men for alle underleverandører og de som bruker Hurtigruten til transport, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no