Skatteetaten har mottatt 3.000 søknader om betalingsutsettelse

De fleste søknadene dreier seg om utsettelse av merverdiavgiften, ifølge Skatteetaten. På én termin har antallet momspliktige falt med 40 prosent.

GODTAR DE FLESTE: Skatteetaten innvilget 225 av de 230 første søknadene om utsatte skatter og avgifter.
Publisert: Publisert:

Innen den 10. juni måtte norske bedrifter betale merverdiavgift for ikke bare én, men to perioder.

Noen få dager før fristen fikk imidlertid finansminister Jan Tore Sanner gjennomslag i Stortinget for nye regler som skal gjøre det enklere å søke om ytterligere utsettelser for coronarammede bedrifter.

Per 15. juni har Skatteetaten mottatt 3.008 søknader om betalingsutsettelse for skatter og avgifter, får E24 opplyst.

– Vi har ikke funksjonalitet som gjør det mulig å ta ut oversikter som viser hvor mange søknader som er knyttet til utsettelse av avgiftskrav, skattekrav eller begge deler, men erfarer at de aller fleste søknadene vi har mottatt gjelder mva-krav, skriver avdelingsdirektør Rune Langsø Johansen i en e-post.

Les på E24+

Kommentar: Hjemmekontor kan gi boligflukt fra storbyene

Innvilget 225 av 230 søknader

3.000 søknader utgjør en relativt liten andel av antallet mva-pliktige.

Ifølge Skatteetaten var det omtrent 171.000 avgiftspliktige som skulle betale moms knyttet til 1. termin og omtrent 102.000 for 2. termin.

Tallet vil endre seg etter hvert som oppgaver blir innlevert eller krav som følge av manglende innlevering blir fastsatt, forklarer Langsø Johansen.

I svaret fra 15. juni opplyser avdelingsdirektøren at Skatteetaten har behandlet 230 søknader, hvorav 225 er innviliget og fem avslått.

– Avslagene skyldes at det er søkt om framtidige terminer eller at virksomheten hadde restanser (ubetalt gjeld, journ.anm.) som var forfalt før 29. februar i år.

Dette må være betalt i sin helhet dersom man skal få innvilget utsettelser.

Avdelingsdirektør Rune Langsø Johansen i Skatteetaten.

70.000 færre avgiftspliktige

Merverdiavgift er noe som betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester, og har som hovedregel en avgiftssats på 25 prosent.

Antallet mva-pliktige selskaper og enkeltmannsforetak falt altså med nesten 70.000, eller 40 prosent, fra første til andre termin i år.

Det henger sammen med fallende verdiskapning under coronakrisen.

Ifølge Skatteetaten er det vanskelig å slå fast den konkrete årsaken til nedgangen, men ifølge avdelingsdirektør Per Helge Rise er det naturlig å tro at det har sammenheng med at mange virksomheter opplevde betydelig omsetningssvikt i mars og april.

– Da blir de ikke betalende i andre termin, men går heller i null eller leverer tilgodemeldinger, sier han.

Les på E24+

Jakten på vaksinen: Disse selskapene kjemper om corona-jackpoten

Fremdeles bekymret

SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, har gjentatte ganger tatt til orde for ytterligere skatte- og avgiftslettelser i frykt for at ellers levedyktige selskaper skal gå over ende.

- Det må på plass en god løsning for den doble momsinnbetalingen som det i utgangspunktet er lagt opp til i juni. Dette er penger mange bedrifter ikke har, uttalte SMB Norge-sjef Olaf Thommessen til E24 i slutten av mai.

Olaf Thommessen i SMB Norge. Organisasjonen er fortsatt er bekymret for likviditeten i landets små og mellomstore bedrifter.

Men det er altså kun 3008 bedrifter og enkeltmannsforetak som har søkt om ytterligere betalingsutsettelse under de nye reglene for utsettelse.

Til det sier SMB Norge, via kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg, det følgende:

– Når det gjelder innbetaling av mva for 2. termin så må man huske på at den blir beregnet ut fra aktiviteten i perioden. Svært mange bedrifter har opplevd vesentlig lavere aktivitetsnivå gjennom perioden med Covid-19. Mange har også opplevd fullstendig stopp i aktiviteten. Dermed blir det ikke så vanskelig å overholde fristen.

Han legger til at organisasjonen fremdeles er svært bekymret for likviditeten til landets må og mellomstore bedrifter, at de fortsatt mener det vil være viktig med ytterligere kutt i både arbeidsgiveravgift og formuesskatt på arbeidende kapital i tiden som kommer.

Publisert:
Gå til e24.no