Norske matpriser 63 prosent over EU-nivå

Norske dagligvarebutikker er dyrere og har dårligere utvalg enn sammenlignbare land.

HANDLETUR: Nordmenn betaler langt mer i kassen enn andre europeiske borgere, men har de siste årene fått bedre utvalg i butikken. Utvalget øker raskere enn i Sverige, men er fremdeles langt dårligere enn i svenske butikker.
Publisert: Publisert:

En rapport om det norske dagligvaremarkedet utarbeidet av SIFO på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet viser at prisnivået i norske butikker er høyt sammenlignet med land som Sverige og Nederland.

Ser man på hele kontinentet under ett, er prisene på mat og alkoholfri drikke i Norge 63 prosent høyere enn i EU.

– Dette bekrefter at Norge har høyere priser og mindre utvalg av dagligvarer enn våre naboland. Vi er et tynt befolket land med store avstander, og det er nok noe av forklaringen på hvorfor det er sånn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en melding onsdag formiddag.

Denne utviklingen har vært stabil fra 2015 og frem til i dag, viser rapporten.

Les også

Nordmenn vil handle for nærmere 45 milliarder kroner i sommer

Utvalget bedres

Hovedårsaken til det dårlige utvalget i norske butikker sammenlignet med for eksempel de svenske handler ifølge rapporten om at kundegrunnlaget er langt lavere flere steder i Norge enn i Sverige.

I en norsk gjennomsnittsbutikk er vareutvalget 60,9 prosent av en tilsvarende butikk i Sverige og 66 prosent av en tilsvarende butikk i Nederland.

En liten trøst er at situasjonen har bedret seg de siste to årene, hvor veksten i vareutvalg har økt mer i Norge enn i Sverige.

Mellom 2016 og 2018 har norske dagligvarebutikker hatt tre prosent vekst i vareutvalg, mot vekst på 0,7 i det svenske markedet. I Nederland har derimot veksten vært høyere med 4,1 prosent.

– Mye av forskjellene i vareutvalg kan sannsynligvis forklares gjennom forskjeller i butikkstruktur. I Norge har vi mange flere mindre butikker enn i Sverige og Nederland. Utvalget i butikkene er heller ikke identisk, så det reelle utvalget som vi har tilgang til i Norge er større enn det som finnes i hver enkelt butikk, sier næringsminister Røe Isaksen.

Les på E24+

Slik kjemper kjedene mot «kioskdøden»

Ny lov om handelsskikk

Regjeringen har bevilget noe mer penger til Konkurransetilsynet for å vurdere konkurransen i dagligvarebransjen bedre enn i dag.

– Det er flere grunner til det høye prisnivået i Norge. Et høyere kostnadsnivå og større geografiske forskjeller spiller en rolle. En utfordrende konkurransesituasjon kan også ha betydning. Derfor er det viktig med tiltak som kan styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, sier næringsministeren.

Senere i år vil regjeringen oversende forslag om ny lov om god handelsskikk til Stortinget, samt legge frem en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Publisert:

Her kan du lese mer om