Åpner for havvind i sør, men ikke i nord: – Det syns jeg er trist

Regjeringen åpner for havvind i Sør-Norge, mens «det vil gå noe tid» for Nord-Norge. – Vi ber ikke om penger her, vi ber bare om at man åpner områder for flytende havvind i nord, sier Åsunn Lyngedal (Ap).

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) vil åpne området Træna Vest for havvind, for at også Nord-Norge skal få mulighet til å delta i industriutvikling og øke tilgangen på ren kraft til industribygging.
Publisert: Publisert:

Regjeringen åpnet nylig to havområder i Sør-Norge for havvind, Utsira Nord utenfor Rogaland og Sørlige Nordsjø II som ligger langs grensen mot sør.

Men også Nord-Norge trenger strøm og grønne arbeidsplasser, påpeker stortingsrepresentant fra Nordland Åsunn Lyngedal (Ap).

Hun har stilt et skriftlig spørsmål til regjeringen om å vurdere å sette fart på åpningen av området Træna Vest utenfor Nordland for havvind.

Da vil også nordnorsk næringsliv også få sjansen til å delta i teknologiutvikling og sikre virksomhet og kraft, påpeker Lyngedal.

Les også

Rederiforbundet om havvind: – Ting begynner å løsne

– Vil gå noe tid

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil imidlertid ikke åpne Træna Vest nå.

Det er viktig å ta seg tid til gode prosesser, påpeker statsråden i et skriftlig svar på Lyngedals spørsmål. Det kan ifølge Bru være aktuelt å vurdere nye utredninger før en høring om å åpne områder utenfor kysten av Nordland.

– Jeg ber derfor om forståelse for at det vil gå noe tid før jeg konkluderer om en eventuell åpning i dette området, skriver Bru.

Les også

Åpner for større havvindprosjekter

– Ber ikke om penger

Lyngedal er ikke fornøyd med at Nord-Norge må vente før bransjen får mulighet til å utvikle havvind også der.

– Det syns jeg er trist. Det var derfor jeg stilte dette spørsmålet. Jeg syns at olje- og energiministeren skal hive seg rundt og gi muligheter for vindkraft i nord, sier Lyngedal til E24.

Slik ser Equinor for seg Hywind Tampen-prosjektet, et flytende havvindprosjekt på 88 megawatt som skal forsyne feltene Gullfaks og Snorre med ren kraft.

Hun mener det bør være mulig å få til vindutbygginger i området Træna Vest og samtidig sikre god sameksistens med fiskeriinteresser.

– Vi vet at det ble mest ringvirkninger av oljen i starten, og Nord-Norge fikk ikke en så stor andel av disse jobbene. På havvind syns jeg at vi skal få være med, og bruke denne kraften til å bygge industri, sier Lyngedal.

– Det må bygges sterke industrimiljøer i nord, og de må ha markedsmuligheter. Vi ber ikke om penger her, vi ber bare om at man åpner områder for flytende havvind i nord, legger hun til.

Les også

Aker-sjefen kaller Noaka-avtale et gjennombrudd: Håper å få bygge ut havvind samtidig

Kan bli kamp om kraften

Hvis det ikke blir bygget ut mye vindkraft fremover, risikerer politikere langs kysten å måtte ruste seg til kamp for å sikre kraft til sin lokale industri.

Norge skal bruke mye strøm på å elektrifisere oljeplattformer, biler, lastebiler, skip og kanskje også fly. I tillegg ønsker både regjeringen og opposisjonen å satse på hydrogen, som også vil kreve enormt mye strøm.

Elektrifiseringen av Norge kan ifølge Statnett kreve 40 terawattimer (TWh) ekstra strøm årlig, på toppen av dagens rundt 145 TWh. Høy hydrogenproduksjon kan kreve dobbelt så mye ekstra strøm (se faktaboks).

Samtidig er det betydelig motstand mot vindkraft på land. Blir det vanskelig å bygge ut mer, kan noen bransjer og regioner oppleve at de ikke får tilgang til den strømmen de trenger til sitt næringsliv.

Bergens Tidende skrev tirsdag at fylkesordfører Jon Askeland i Vestland frykter at fylket vil gå glipp av industrimuligheter på land fordi elektrifisering på sokkelen gjør det ikke er nok kraft og nett.

Les også

Meglerhus: – Mye taler for å dele opp Equinor

– Kanskje er det et overflodstegn

Norge har store planer om omstilling, og over tid trengs det eksportindustri for å kompensere for fallende olje- og gasseksport. Oljebransjen venter at investeringene vil dale utover 2020-tallet.

– Jeg er helt sikker på at elektrifiseringen av Norge vil kreve mer kraft, sier Lyngedal.

Hun peker på at tilgangen på kraft har vært konkurransefortrinn nummer én for Norge.

– Det ser du på hvor den kraftkrevende industrien ligger, som blant annet i Mosjøen. Norsk industri er også grønnest i verden, og det fortrinnet må vi bygge videre på, sier hun.

– Som næringspolitiker er jeg bekymret for forståelsen av hva vi lever av. Vi stiller veldig mange spørsmål ved både oppdrett, industri og kraftproduksjon. Kanskje er det et overflodstegn, sier hun.

Les også

Equinor og Ørsted med ambisiøse havvindplaner: Vil 47-doble dagens kapasitet

– Avgjørende at vi bygger ny industri

Lyngedal mener at nordnorsk næringsliv har store muligheter til å bidra til det grønne skiftet i Norge hvis de har tilgang til nok kraft.

Aktørene som vil bygge batterifabrikken Freyr i Mo i Rana planlegger også vindkraft i Nesna. For tiden bygges det omstridte vindanlegget Øyfjellet med statlig milliardgaranti i ryggen. Det skal forsyne Alcoa i Mosjøen.

Området har i dag kraftoverskudd, men Lyngedal tror det blir behov for mer kraft fremover. Det vil over tid bli behov for 6–10 terawattimer (TWh) ny kraft for å bygge industri i området, ifølge stortingsrepresentanten.

Flytende havvind i Træna Vest kunne bidra, påpeker Lyngedal.

– Jeg tror ikke vi skal være så redd for at vi ikke har en kabel til utlandet når vi produserer strøm. Det er avgjørende at vi bygger ny industri med den grønne kraften vår, sier hun.

– Det kan også bidra til lokal aksept. Veldig få vil ønske å gå imot prosjekter som støtter opp under den lokale hjørnesteinsbedriften, sier Lyngedal.

Les også

Equinor har valgt base til gigantprosjekt: Havvind skaper britiske jobber

Les også

Vil ha grønn vekst etter coronakrisen: – Det Norge lever av, går ut på dato

Publisert:
Gå til e24.no