– Statoil mangler aksjonærstyring

Statsminister Jens Stoltenberg mener regjeringen må være forsiktig med å gå inn i enkeltprosjekter som eier i Statoil.

GÅR FOR SAKTE: Statsminister Jens Stoltenberg mener veien mot FNs tusenårsmål går for sakte.
Publisert:

– Hvis regjeringen mener den må være en passiv aktør, blir Statoil et selskap uten aksjonærstyring, hevder imidlertid jussekspert Beate J. Sjåfjell overfor Vårt Land.

– Det er ikke min jobb å styre Statoil, sier Stoltenberg til aftenposten.no. – Eierne må være varsomme med å gå inn i enkeltprosjekter på denne måten, legger han til om oljesandsaken.

Forslaget om å legge oljesandprosjektet på is ble som ventet avvist onsdag. Staten, som eier 67 prosent av aksjene, sa nei.

Sjåfjell mener staten er på kollisjonskurs med sin egen eierskapsmelding, som fremhever at staten skal være en aktiv og samfunnsbevist eier.

– Hvis staten velger å være fullstendig passiv fordi de finner at det er mest bekvemt, skaper det en ganske betenkelig situasjon ut fra prinsippene om god eierstyring og selskapsledelse, sier jusseksperten, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

– Må velge

– Det vil si at et av våre aller største selskaper er fullstendig uten aksjonærstyring, fordi alle de andre aksjonærene er for små til å gjøre noe, legger hun til.

Sjåfjell har forståelse for at statsråder kan finne det vanskelig å være aksjonær i selskapet.

– Da får de la være å privatisere statsselskaper og ha fullstendig styring selv, eller så får de selge seg ut og overlate styringen til aksjonærer som vil ta ansvar, sier hun.

Statssekretær Robin Martin Kåss i Olje- og energidepartementet understreker at staten fortsatt skal være en aktiv eier i Statoil.

– Tillit til styret

Han legger imidlertid til at staten ikke tar stilling til hvilke olje- og gassprosjekter Statoil skal involveres i.

– Vi har tillit til at styret gjør de riktige etiske og forretningsmessige vurderinger. Gjør de ikke det, er det mer naturlig å skifte ut styret, sier han.

– Vi følger vanlige spilleregler for selskaper som Statoil, sier Stoltenberg til aftenposten.no.

Statsministeren sier også at regjeringen heller vil kjempe klimakampen på andre fronter.

– Vi vil kjempe for at de enkelte landene setter strenge tak når det gjelder slike utslipp. Min jobb er ikke å styre Statoil, men å arbeide for å redusere klimagassutslipp, sier statsministeren.

Flere nyheter på E24.

Publisert: