Laks dør etter alternativ lusebehandling

Et stort antall laks dør etter å ha blitt badet i varmt vann for å bekjempe lakselus. Marine Harvest mistet nesten 100.000 laks i ett anlegg i Skottland.

TUSENVIS DØR: I et tilfelle i Sortland mistet Marine Harvest over 95.000 laks som følge av lusebehandlingen.
Publisert: Publisert:

Metoden innebærer at fisken bades i en kort periode i vann som holder over 30 grader. Flere anlegg i Norge har meldt om «forøket dødelighet» etter behandlingen, skriver Bergens Tidende.

Ettersom lakselusen er blitt resistent mot kjemiske avlusingsmidler, prøves det ut nye metoder for å komme problemet til livs. En av dem er å bade fisken i varmtvann i cirka et halvt minutt. Laksen utsettes for tøff behandling når den suges opp og pumpes over i det tempererte ferskvannsbadet. Mattilsynet mener det er selve håndteringen fisken dør av.

Les også

Fiskeriministeren letter på lusekrav

– Vi er bekymret for gjentatte mekaniske behandlinger, fordi flere behandlinger øker påkjenningen, sier seniorrådgiver Inger Fyllingen. Det er mer usikkerhet om den raske temperaturforandringen skaper problemer, og tilsynet har bedt Havforskningsinstituttet undersøke dette.

I ett tilfelle i Skottland, mistet Marine Harvest 95.400 laks, noe som påførte selskapet økonomiske tap på flere millioner kroner.

– Velferden til fisken er vår høyeste prioritet, men det er ikke til å legge skjul på at enkelte anlegg har opplevd for høy dødelighet under behandling, sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland.

Les også

Lerøy Midt brente opp grunnlagsdata for lusetelling

Les også

Slik stopper lakselus norsk oppdrett fra å vokse

Les også

Oppdrettsselskaper politianmeldt av Mattilsynet

Publisert:
Gå til e24.no