Sykepleierindeksen: – Enda vanskeligere å bli boligeier med vanlig inntekt

I 2013 kunne en enslig person med normale inntekt kjøpe 13 av 100 omsatte boliger i Oslo. I fjor ble andelen redusert til 1,5 prosent, viser sykepleierindeksen for 2022.

Publisert:

En enslig sykepleier vil kun ha mulighet til å kjøpe 1,5 prosent av boligene i Oslo. Det viser den ferske sykepleierindeksen fra Eiendom Norge, som ble lagt frem onsdag morgen.

Eiendom Norge og Eiendomsverdi publiserer hvert halvår sykepleierindeksen. Undersøkelsen måler hvor stor del av de omsatte boligene en sykepleier med en gjennomsnittlig årsinntekt kan få finansiering for. Indeksen tar utgangspunkt i fjorårets gjennomsnittslønn for sykepleiere.

I andre områder er tallene slik:

  • Asker/Bærum: 1,8 prosent
  • Follo: 4,1 prosent
  • Tromsø: 16,5 prosent
  • Trondheim: 24 prosent
  • Bergen: 26,1 prosent
  • Kristiansand: 45,9 prosent
Les på E24+

Eksperter om å investere i utleiebolig nå: – Kan tjene mye

Oslo, Asker og Bærum på topp

I analysen blir det sett bort fra egenkapital, det vil si at boligkjøpet lånefinansieres 100 prosent, med en inntekt på 639.257 kroner.

Sykepleieryrket er plukket ut fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og i liten grad er konjunkturavhengig.

Oslo, samt Asker og Bærum, er de geografiske områdene i landet hvor terskelen for å kjøpe bolig er høyest, ifølge indeksen.

– I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013 til 1,5 av 100 i 2022. Boligvalgfriheten for sykepleieren har gått ned på tross av økt boligbudsjett, siden boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS i en pressemelding.

– Oslo var ikke i noen særstilling i Norge frem til 2014. I Trondheim, Bergen og Tromsø har boligprisene økt siden 2014, men valgfriheten for sykepleieren er større enn i Oslo fordi boligprisveksten ikke har løpt fra boligbudsjettet, sier han videre.

Boligprisene i Oslo steg med 1,8 prosent i 2022. Eiendom Norge venter en nedgang i boligprisene i Oslo på seks prosent i 2023.

– Prisene har aldri vært høyere

Lund sier at det ble enda vanskeligere for vanlige norske lønnsmottakere å bli boligeiere i 2022.

– I gjennomsnitt har boligprisene aldri vært høyere enn de var i 2022. Boligbudsjettet til sykepleieren har økt på tross av høyere rente og økte levekostnader, men det økte boligbudsjettet er ikke tilstrekkelig for å øke boligvalgfriheten. For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo nå bør man ha en årslønn på 775. 000 kroner. I Porsgrunn holder det med 470.000 kroner, sier han.

Regnestykket baserer seg på nødvendig bruttoinntekt som gir lån til å finansiere 10 prosent av boligomsetningene i 2022 for de ulike områdene.

Litt lettere å få lån i 2023

Fra 2023 er det gjort endringer i utlånsforskriften, reglene som bestemmer hvor stort boliglån du kan ta opp. Dette har gjort at noen flere vil kunne oppfylle kravene for å ta opp boliglån i 2023.

Du kan låne fem ganger inntekt, må ha 15 prosent egenkapital og tåle en renteoppgang på tre prosentpoeng. Tidligere var kravet i den såkalte «stresstesten» fem prosentpoengs oppgang.

– Reduksjonen i stresstest vil innebære en betydelig kjøpekraftforbedring i boligmarkedet for de med inntekter under 600 000. Uten endringen ville mange fått problemer med å kjøpe seg bolig. sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

E24 følger boligmarkedet tett. Som E24-abonnent kan du blant annet lese om hvilke byer ekspertene tror vil se den sterkeste prisveksten i 2023, hvordan man kan investere i utleieboliger og historien om hvordan 35 år gamle Håkon har klart å bli eier av eiendommer for 75 millioner kroner.

Publisert: