SV «ser frem til å forhandle» om regjeringens skatteforslag: – Et skritt i feil retning

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, mener det er på høy tid med en grunnrenteskatt.

Publisert:

– Det er på høy tid at det kommer på plass en grunnrenteskatt for havbruksnæringen og vi ser fram til å forhandle i Stortinget, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

Tirsdag la regjeringen frem det endelige forslaget til den omstridte grunnrenteskatten på havbruk, etter å ha fått et lass av innspill gjennom høringsrunden som utløp i januar.

I det ferske forslaget jekker regjeringen ned skattesatsen til 35 prosent, fra 40 prosent i det opprinnelige forslaget.

Regjeringen er avhengig av et forlik i Stortinget.

– SV har vært klare på at vi ønsker å gjøre lakseskatten både mer miljøvennlig og omfordelende, og det regjeringen her foreslår er dessverre skritt i feil retning, sier Kaski.

Før forslaget ble lagt frem tirsdag, sa Kaski til DN at SV vil stille krav om en lakseskatt på 48 prosent når saken behandles i Stortinget. Samtidig vil SV ha et lavere bunnfradrag og at verdien på fisken børs fastsettes av et normprisråd.

Hun er urolig for at eierne organiserer seg vekk fra skatten.

– Vi skal nå se på helheten i forslaget fra regjeringa, men vi er urolig for at summen av endringene i for stor grad går i favør av eierne. Vi frykter blant annet at det blir for lett for de store eierne å organisere seg vekk fra grunnrenteskatten.

– God norsk tradisjon

På spørsmål fra E24 om regjeringen ønsker å bli enige med støttepartiet SV, som ønsker en høyere skattesats, eller søker et bredt forlik, sier Støre at de inviterer til et bredt forlik.

– Tror du det blir vanskelig å få med SV?

– Jeg legger til grunn at dette er et forslag som faller inn i en god norsk tradisjon. Men jeg har respekt for at dette skal legges frem i Stortinget og debatteres der, sier statsministeren.

– Bortkastet mulighet

Kaski får støtte i at skatten ikke er miljøvennlig nok fra Miljøpartiet de grønne.

– Dette er en bortkastet mulighet. Verken Støre eller Vedum sa et eneste ord om hvilke enorme miljø- og dyrevelferdsproblemer oppdrettsnæringen har. At regjeringen ikke bruker denne muligheten til å løse næringens problemer er fantasiløst og uansvarlig, sier  næringspolitisk talsperson Rasmus Hanson.

Han peker på at det finnes oppdrettere som investerer i miljøteknologi, og hadde ønsket seg at grunnrenten stimulerte dette mer.

– Det er helt åpenbart at utslippsfrie oppdrettsanlegg burde få lavere skatt enn konvensjonelle anlegg. MDG kommer til å gå inn for det det når forslaget kommer til Stortinget, sier Hanson.

Publisert: