Advokatprofil om søksmålet mot bettinggründerne: – En knusende dom

Anklagene mot Sondre Sagstuen, Kristian Wiermyhr og Morten Østberg var både alvorlige og grunnløse, mener advokat Cato Schiøtz.

Publisert: Publisert:

Dommen falt i Ringerike, Asker og Bærum tingrett 24. mars. Der ble de tre gründerne frifunnet på alle punkter.

Anklagene mot dem kom fra 18 personer og selskaper - deriblant internasjonale rally-stjerner - som hadde investert i bettingselskapet Onebet.

Sagstuen, Østberg og Wiermyhr ble samtidig tilkjent henholdsvis 1,3 millioner kroner, 200.000 kroner og 437.500 kroner i sakskostnader.

Les også

Rallystjerner tapte millionstrid mot bettinggründere

Internasjonale stjerner

Saksøkerne investerte til sammen nesten 35 millioner kroner i Onebet like etter at selskapet ble opprettet høsten 2016. De hevdet at de hadde fått for dårlig informasjon, og at mye av midlene ble brukt til fordel for gründerne selv. Investorene krevde totalt over 40 millioner i erstatning, men retten avviste dette og frifant på alle punkter.

Blant investorene som gikk til søksmål var den doble finske rally-verdensmesteren Marcus Grönholm, hans landsmann den tidligere rallykjøreren Mikko Hirvonen samt tsjekkiske Martin Prokop som fortsatt er aktiv rallykjører, og som i tillegg har kjørt Rally Dakar i flere år.

I etterkant av dommen reagerer Sondre Sagstuens advokat Cato Schiøtz kraftig på at det i det hele tatt ble en rettssak.

– Det er viktig å få frem at det var svært stor forskjell mellom saksøkernes opprinnelige anførsler og rettens konklusjoner, sier Schiøtz.

– De saksøkte ble beskyldt for svindel, og det ble hevdet at investorene var lurt. Dommen er knusende, og gir en fullstendig frifinnelse, påpeker han.

Blant saksøkerne: Marcus Grönholm

Tre hovedspørsmål

Schiøtz forklarer at retten har tatt stilling til tre forhold i sin vurdering.

1. Påståtte mangler ved tegningsinnbydelsen, altså at det ble gitt gal informasjon.

– Rettens vurdering er at det var en forsvarlig analyse av risiko og intet å bebreide, sier Schiøtz.

«Rettens konklusjon er (...) at det i investorpresentasjonen ikke ble gitt uriktig
informasjon til investorene», heter det samtidig i tingrettsdommen, som bemerker at det var investorenes eget ansvar å sette seg inn i informasjonen de mottok.

2. Saksøkerne hevdet at de saksøkte hadde tappet selskapet ved en inngåelse av sponsorkontrakt til Mads Østberg.

– Det avviser retten, som sier det var forsvarlig å inngå kontrakten, og Mads Østberg var et egnet sponsorobjekt. Denne kontrakten ble gjort i selskapets interesse, og det er heller ikke bevist økonomisk tap eller årsakssammenheng, sier Schiøtz.

3. Om det representerte tapping at to av aksjonærene solgte sine aksjer tilbake til selskapet.

– Retten kommer her til at dette var en kommersielt begrunnet transaksjon, og at det ikke var grunnlag for erstatning. Under enhver omstendighet samtykket alle aksjonærene senere til salget i en generalforsamling.

– Hyggelig lesning

Dermed ble alle de tre gründerne frifunnet, da ingen av ansvarsgrunnlagene som ble påberopt fra saksøkerne kunne føre frem.

– Så saken kunne ikke gått bedre, kort og godt. Det er tap på alle fronter for saksøkerne, og retten har lagt til grunn i saksomkostningene at dette var ikke retten i særlig tvil om, sier Schiøtz.

– Det er hyggelig lesning for en gammel advokat.

– Hvordan har dette vært for Sagstuen?

– Sagstuen har hele tiden vært ved godt mot. Han har vært optimistisk, og han fikk da sin optimisme bekreftet av retten.

– Det er sjelden det er så stor forskjell mellom det noen blir anklaget for og det som er rettens vurdering. Jeg vil understreke at det er stor forskjell på svindel og fullstendig frifinnelse.

– Det hører også med til historien, og det kritiserer jeg motparten for, at de la opp til å sverte de saksøkte i media, og prøvde å bruke media på en måte som er kritikkverdig, sier han.

Les også

Rallystjerner krever millionerstatning fra bettinggründere

– Saksøktes navn er svertet

Også Kristian Wiermyhrs advokat Camilla Wiermyhr kaller anklagene grunnløse.

– Kristian Wiermyhr er naturligvis veldig lettet over at de er frifunnet. Det har vært fremsatt grunnløse anklager, blant annet om bedrageri, som naturligvis har vært særdeles belastende.

– En slik påstått oppkonstruert agenda har også all formodning mot seg, ikke minst når man selv har investert alle sine midler i konsernet, sier Wiermyhr.

– Det har vært ekstremt belastende av flere årsaker. Først og fremst fordi Kristian Wiermyhr har et renommé i finansbransjen som etterrettelig og dyktig. Det har derfor vært ekstra tungt å bli fremstilt i media slik saksøkerne har forhåndsprosedert saken der. Det er ikke tvil om at de saksøktes navn er svertet selv om de nå fikk medhold.

– De saksøkte har naturligvis hatt ambisjoner for Onebet. De har blant annet basert seg på tall fra WRC, og har ikke forledet noen investorer eller opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. At selskapet ikke har lyktes fordi enkelte forventninger ikke slo til gir ikke grunnlag for å kreve erstatning.

– Dommen er presis og godt skrevet, og det er dessuten logisk for de aller fleste at man ikke kan kreve å få tilbake sine investeringer. Å investere i et bettingselskap indikerer også ganske godt at man er risikovillig, som jo også er relevant.

Mads Østberg sammen med far Morten Østberg etter 3. plass i Rally Sweden i 2012.

Vil anke

Morten Østberg representerte seg selv i retten, og har så langt ikke besvart E24s henvendelser for kommentar.

Advokat Marcus Josef Indrevær i Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland og Indrevær har representert de 18 saksøkerne i retten. Han har fått overbragt informasjonen om at de saksøkte har reagerer på anklagene, og at det har vært en belastning for dem.

Indrevær skriver i en tekstmelding at saksøkernes kommer til å anke dommen.

– Tapet våre klienter har lidt har vært en belastning og de er alle overrasket over tingrettens dom. Vi mener at det er åpenbare mangler ved rettens bevisvurdering og dommen vil bli anket, skriver advokaten.

Han legger til at saksøkerne ikke har ment å sverte de tre gründerne, men prøvd å fortelle historien om hva som skjedde.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om