Rekordlav andel sekundærboliger: – Dramatisk for Oslo

Andelen sekundærboliger har falt sammenhengende siden sommeren 2019. Ganske dramatisk for Oslo, mener Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Sekundærboligandelen har falt sammenhengende siden toppen sommeren 2019. Nedgangen er klar både i byene og i landet for øvrig, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.
Publisert:

Det viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Nasjonalt har sekundærboligandelen falt fra 15,4 prosent i 3. kvartal 2019 til 14,6 prosent i 2. kvartal 2022. Ifølge rapporten er nedgangen særlig tydelig i Oslo, der utlånsforskriften stiller særskilte
krav til investeringer i sekundærbolig (40 prosent egenkapital, journ.anm.).

I hovedstaden har andelen sekundærboliger falt fra 17,5 til 15,7 prosent i den samme perioden. Dette tilsvarer drøyt 5.025 boliger, viser statistikken. Ved utgangen av juni hadde Oslo den laveste andelen sekundærboliger siden 2013, som er hele perioden sekundærboligmarkedet er blitt kartlagt av NEF og samarbeidspartnerne.

– Det norske leiemarkedet betjenes i stor grad av privatpersoner som leier ut en sekundærbolig. Et fall på 5.025 sekundærboliger når det demografiske boligbehovet tilsier et økt utleietilbud, er ganske dramatisk for Oslo, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en pressmelding.

– Mangelen på leieboliger forsterkes av Oslos lave studentboligdekning og leilighetsnormen som gjør det umulig å bygge for å møte etterspørselen etter små og rimelige boliger, sier han videre.

– Politiske valg har svekket investeringslysten

Sekundærboligandelen har falt sammenhengende siden toppen sommeren 2019. Geving mener den svekkede investeringslysten først og fremst skyldes en bevisste politiske valg som har svekket markedet for sekundærboliger.

– Insentivet til å investere i sekundærbolig er svekket av ekstra høy formuesskatt på sekundærbolig og
krav om 40 prosent egenkapital som binder mye kapital i Oslo-husholdninger som kjøper
sekundærbolig, sier han.

Nedgangen fortsatte også i perioden boligprisene økte kraftig i kjølvannet av coronapandemien og rentekutt. I rapporten peker NEF på at utleiemarkedet fortsatt var preget av lav etterspørsel, som følge av reiserestriksjoner og redusert aktivitet i flere næringer.

«Det svake leiemarkedet kan således ha bidratt til at potensielle boliginvestorer satt på gjerdet i en periode.», heter det i rapporten.

Eiendomsmeglerforbundet skriver videre at noe av nedgangen kan skyldes at en relativt høy andel har investert i nyboligprosjekter, som fører til tidsetterslep i registreringen. Sekundærboligene blir ikke
registrert før ved tinglysning.

Publisert: