Full forvirring om nytt konkurransetiltak

Dagligvareaktørene konkurrerer om hvor lite de vet om det varslede forslaget fra Konkurransetilsynet.

Næringsminister Jan Christian Vestre brukte en brusleverandør som eksempel på hvor i dagligvarebransjen Konkurransetilsynet nå får nye verktøy til å gripe inn. Illustrasjonsfoto.
Publisert:

Konkurransetilsynets «nye verktøy» for bekjempe konkurranseproblemer i dagligvaremarkedet er fortsatt ukjent for dagligvaremarkedet, viser en ringerunde E24 har gjennomført fredag.

«Tilsynet foreslår nå et verktøy som skal gjøre det mulig å treffe bransjespesifikke tiltak mot konkrete konkurranseutfordringer i markedene», het det i pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) torsdag kveld.

Forslaget skal innebære at Konkurransetilsynet ikke trenger å påvise lovbrudd før de griper inn i et marked.

Det nye verktøyet gjelder alle tilsynets områder, men er spesielt rettet mot dagligvareaktørene, kommer det frem.

Les også

Konkurransetilsynet kan slippe å påvise lovbrudd

Må sette seg inn

Men presist hva forslaget inneholder, er imidlertid fortsatt ukjent for de fleste. Et konkret lovforslag er ikke å finne.

Samtlige dagligvareaktører E24 har kontaktet fredag svarer at de må sette seg inn i forslaget, eller finne ut hva det innebærer.

– Har kun sett pressemeldingen fra NFD, så vi aner ikke hva konkret som ligger i dette ennå. For tidlig å kommentere, skriver Stein Rømmerud i Norgesgruppen i en tekstmelding til E24.

Han er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i dagligvaregiganten, og han er ikke alene om å måtte sette seg inn i forslaget før det kommenteres.

Hos konkurrenten Coop er det først direktør for politikk og myndighetskontakt Ingvill Størksen som svarer på telefonen, men hun sier også at de må sette seg inn i forslaget før de svarer.

Ser frem til utfyllende informasjon

Hennes kollega, kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis, skriver etter hvert i en e-post at de «støtter alle tiltak som kan bidra til en mer rettferdig konkurranse i dagligvaremarkedet, herunder mer aktiv håndhevelse av konkurranseloven fra Konkurransetilsynets side».

– Vi registrerer med glede at stadig flere aktører i debatten ser dette på samme måte. Vi ser fram til å få mer utfyllende informasjon om hva forslagene innebærer i praksis, skriver Friis.

Les også

Vestre varsler lovforslag innen dagligvare: – Jeg er alvorlig bekymret

Kommunikasjonssjef Øyvind Breivik i Reitan Retail har heller ikke alle detaljene om forslaget ennå, men skriver følgende i en e-post:

– Vi har ikke sett alle detaljene i forslaget ennå, men grunnleggende imøteser vi alle signaler som har hensikt å styrke konkurransen og skape likere konkurransevilkår i dagligvarebransjen.

– Det er positivt at næringsministeren vil se på dette, og vi ønsker at konkurranseloven skal håndheves mer aktivt, legger han til.

Konserndirektør Håkon Mageli for kommunikasjon i Orkla ber også om tid til å forstå forslaget.

– Vi må sette oss nærmere inn i hva næringsdepartementet her egentlig mener, sier han.

Bruker brus som eksempel

Det konkrete forslaget kommer heller ikke frem i pressemeldingen fra departementet torsdag, men næringsministeren har et eksempel som peker i retning av hva det innebærer.

– La oss si at en dagligvarekjede inngår en eksklusiv avtale med en brusleverandør, illustrerer Vestre i meldingen.

– Hvis Konkurransetilsynet oppdager at eksklusiviteten skaper konkurranseproblemer i markedet, kan de pålegge aktørene å åpne opp for at andre brusleverandører også kan selge varer i den aktuelle butikkjeden, uten at man har påvist misbruk av dominerende stilling eller at denne avtalen isolert sett skader konkurransen mellom kjedene.

Les også

– Norgesgruppen får nesten alltid bedre betingelser

Kommunikasjonsdirektør Johanna Ellefsen Rostad i brusleverandøren Ringnes ber via leverandørens kommunikasjonsavdeling om å bli sitert på følgende:

– Basert på det vi har sett av forslaget så langt synes vi dette er et steg i riktig retning.

Konkurransetilsynet får nå utvidet sin verktøykasse slik at de kan ta en mer proaktiv rolle for å fremme konkurransen i de markeder de mener er problematisk, oppsummerer hun.

– Det vil være et treffsikkert tiltak som vi mener vil fungere etter intensjonen, og refusere sannsynligheten for utilsiktede konsekvenser. Det ønsker vi velkommen, skriver Rostad.

DLF skal ta stilling

Kommunikasjonsdirektør Per Hynne i Coca-Cola Norge viser til Dagligvareleverandørenes forening (DLF) for felles kommentar på vegne av bransjen.

Mette Hanekamhaug i DLF sier også de vil bruke tid på å sette seg grundig inn i forslaget.

– Det aller viktigste for oss er at alle potensielle tiltak blir grundig faglig utredet og vurdert, slik at vi ikke risikerer utilsiktede konsekvenser.

– Vi ser at Konkurransetilsynet har kommet med forslag til et nytt virkemiddel. Vi vil bruke tid på å sette oss grundig inn i forslaget før vi tar stilling til det, skriver hun i en tekstmelding.

Konkurransetilsynet ber E24 søke innsyn i det konkrete forslaget hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i NFD har brukt fredagen på å finne ut hva forslaget er og innebærer, uten så langt å komme tilbake med et svar.

Publisert:
Gå til e24.no