Sophie Elise og forlag får gebyr på 500.000 kroner

Forbrukertilsynet har fattet vedtak om at Sophie Elise AS og Strawberry Publishing skal betale til sammen en halv million kroner i overtredelsesgebyr.

INFLUENCER: Sophie Elise Isachsen, her i forbindelse med et bokslipp i fjor.
Publisert:

Forbrukertilsynet opplyser til VG at de har fattet vedtak om overtredelsesgebyr på 200 000 kroner mot Sophie Elise AS og 300 000 kroner mot Strawberry Publishing AS for brudd på forbudet mot skjult reklame og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke.

Saken gjelder bokklubben «Litt Sophie», eid av begge selskapene, og den tilhørende Instagramkontoen med samme navn.

Forbrukertilsynet mener Instagramkontoen ble brukt til å forlede forbrukere til å tro at kontoen var noe personlig for Isachsen, før den noen måneder senere ble omgjort til bokklubbens offisielle konto.

– Forbrukerne skal forstå når de blir utsatt for reklame, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet, og legger til:

– Det er et grovt brudd på loven når næringsdrivende ikke er ærlige og åpne om at de opptrer på vegne av virksomheten. Forbrukerne skal heller ikke motta reklame for noe de ikke har samtykket til.

I september ble det kjent at bokklubben legges ned. Dette påvirker ikke Forbrukertilsynets vedtak om overtredelsesgebyr, som gir tilsynet myndighet å fatte vedtak for lovbrudd som allerede har skjedd.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Isachsen, og advokat Jon Wessel-Aas, som tidligere har uttalt seg på vegne av influenceren og forlaget. Wessel-Aas har ikke anledning til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Var sterkt uenig

Det var i desember i fjor at Forbrukertilsynet varslet overtredelsesgebyr mot Strawberry Publishing AS og Sophie Elise AS på henholdsvis 300.000 og 200.000 kroner.

Influencer Sophie Elise Isachsen eier alle aksjene i selskapet Sophie Elise AS.

Da varselet om overtredelsesgebyret ble kjent mente forbrukertilsynet at forlaget og influenceren har brutt markedsføringsloven på to punkter: For skjult reklame, og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere.

Isachsen og forlaget erkjente markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere, men bestred «hovedpunktet» om skjult reklame.

– Når det gjelder «hovedpunktet» i varselet, om at endringen av Instagram-kontoen @litt.sophie fra en personlig konto til å bli en kommersiell konto, knyttet til bokklubben, skulle innebære at bruken av kontoen før den kommersielle tjenesten ble lansert likevel må anses som markedsføring av en fremtidig kommersiell tjeneste, er Strawberry Publishing og Sophie Elise derimot sterkt uenige med Forbrukertilsynet. Uenigheten gjelder både de faktiske forhold og de rettslige vurderingene, uttalte Wessel-Aas til VG i januar.

Forbrukertilsynet mener derimot at bokkontoen høyst sannsynlig har vært en del av markedsføringsstrategien til bokklubben fra første stund, men at dette ikke har vært tydelig for forbrukerne.

SE OGSÅ: I en video på Sophie Elise sin youtube-kanal snakker hun ut om bruddet med eks-kjæresten

Les også

Sophie Elise og Strawberry Publishing: Bestrider Forbrukertilsynets gebyr for skjult reklame

Publisert: