Reagerer sterkt på sluttdato for kompensasjons­ordningen

Regjeringen og SV avvikler kompensasjonsordningen for næringslivet etter 28. februar. NHO er skuffet og krever at alle coronatiltak som hindrer normal drift droppes.

Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO
Publisert:

– Dette kommer som en veldig stor overraskelse for oss. Vi reagerer veldig sterkt på det regjeringen og SV nå har kommet til enighet om, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO til E24.

Næringslivets Hovedorganisasjon er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter. Over 30.000 selskaper er medlemmer.

Hauglie sier at NHO har lagt til grunn at kompensasjonsordningen skal gjelde så lenge smitteverntiltakene gjelder, hverfall tiltakene som hindrer normal drift.

– Vi opplevde at vi fikk forståelse for det før jul. Så lenge myndighetene hindrer normal drift, så må næringslivet få kompensasjon for det, sier Hauglie.

Onsdag opplyste SVs Kari Elisabeth Kaski til E24 at regjeringen og SV er enige om å avvikle kompensasjonsordningen for næringslivet etter 28 februar. Muligheten til å øke lederlønningene og utbetale ekstraordinære bonuser begrenses også for selskaper som mottar støtte

Når ordningen avvikles 28. februar, må alle andre tiltak oppheves, som krav om hjemmekontor, karantenekrav for friske folk og øvrige tiltak som hindrer normal drift, krever NHO.

– Store deler av norsk næringsliv har begrenset aktivitet grunnet en rekke tiltak. Da håper jeg myndighetene er trygge på at det ikke kommer en ny bølge som gjør at vi må stenge ned på nytt. For det vi trenger nå er forutsigbarhet, sier Hauglie.

Les også

Regjeringen og SV avvikler kompensasjonsordningen for næringslivet

Virke: – Forventer at de følger opp

Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen Virke reagerer også på at kompensasjonsordningen avvikles. Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen peker på helsemyndighetene.

– FHI forventer at vi vil være over smittetoppen i løpet av de neste ukene, og da håper vi at det ikke lenger vil være behov for smitteverntiltak som har negativ effekt på virksomhetene innen utgangen av februar.

– Men både regjeringspartiene og SV har vært tydelige på at støtteordninger må være på plass så lenge det er behov, så vi forventer at de følger opp det og ikke slår beina under de næringene som vil måtte leve lengst med konsekvensene av pandemien, sier Virke-sjef Kristensen.

Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen

SMB: – Målløs

SMB Norge, som organiserer små og mellomstore bedrifter, reagerer også på at regjering og SV nå sier at kompensasjonsordningen skal bort om en drøy måned.

– Jeg er målløs, sier administrerende direktør i SMB, Jørund H. Rytman.

– Betyr det at regjeringen nå fjerner alle forbud, påbud og restriksjoner fra samme dato? Det må jo henge sammen. Det er jo derfor ordningen har vært der, fordi man har begrenset aktiviteten i næringslivet.

Rytman mener det er rart at regjeringspartiene og SV ikke har kommet småbedriftene bedre i møte.

– Det er myndighetenes restriksjoner, forbud og påbud, og ikke bedriftenes innsats, som ligger bak den økonomiske situasjonen små og mellomstore bedrifter står i, sier Rytman.

SMB-sjefen reagerer samtidig på at muligheten til å øke lederlønninger skal begrenses for de selskapene som mottar støtte.

– Hva med restaurant-eiere som bare har tatt ut 200.000 kroner i lønn på grunn av den økonomiske situasjonen? Kan ikke de øke lønnen nå uten å miste støtte? spør Rytman.

Administrerende direktør i SMB, Jørund H. Rytman

– Skuffet

Fagdirektør Ole Michael Bjørndal for reiseliv i NHO sitter nært på bedriftene som er hardt rammet av dagens tiltak.

– Vi synes det er bra at lønnsstøtteordningen forlenges uten begrensninger ut februar, men er skuffet over at kompensasjonsordningen kuttes tilsvarende, sier Bjørndal.

Det er mange bedrifter som trenger kompensasjon og hadde store tap i desember, som vil få avkortet støtte, sier Bjørndal.

– Vi har sett at regjeringen åpner opp for fremførbart underskudd for 2020, slik at man kan se 2020 og 2021 under ett. Men det er fortsatt slik at overskuddsbegrensningen som ligger der gjør at bedrifter som har opplevd store tap i desember og januar ikke vil få noe støtte, sier Bjørndal.

Norges rederiforbund reagerer også på at det settes en sluttdato for ordningen, spesielt med tanke på passasjerskipene. Skjenkestoppen og restriksjonene som ble innført før jul bidro at skip ble tatt ut av drift, og mange ble permittert.

Administrerende direktør Harald Solberg kaller grepet næringsfiendtlig.

– Regjeringen kan ikke sette en dato for avvikling av ordningen totalt frikoblet fra når smitteverntiltakene avvikles. Sluttdato for ordningen er fint det, men da forutsetter vi at smitteverntiltakene er avviklet på samme tidspunkt, sier Solberg.

LO: – Krisetiltakene må vare så lenge krisen varer

LO er opptatt av at alle kompensasjonsordninger må sees i sammenheng med smitteverntiltakene.

– LO har hele tiden vært opptatt av at krisetiltakene må vare så lenge krisen varer. Så skjønner alle det at de økonomiske tiltakene kan avvikles når smitteverntiltakene avvikles, eller når smitteverntiltakene ikke lenger har negativ effekt på arbeidsplasser og virksomheter, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

At helsemyndighetene venter at Norge vil være over smittetoppen i løpet av de neste ukene, gir håp om at Norge snart kan åpne opp mer, mener hun.

– I mellomtiden så har vi heldigvis en regjering som har gitt oss et løfte om at krisetiltakene vil vare så lenge krisen varer, avslutter LO-lederen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, med NHO-direktør Ole Erik Almlid og næringsminister Jan Christian Vestre i bakgrunnen.
Publisert: