PST etterforsker flere mulige brudd på Russland-sanksjoner

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker 12 saker om brudd på sanksjonsloven og eksportkontrolloven. De fleste sakene gjelder Russland.

HAR ANSVARET: PST har ansvaret for å forebygge og etterforske brudd på sanksjonsloven.
Publisert:

– Det er vårt ansvar å straffeforfølge brudd på sanksjonsloven, og vi ser at det har blitt en økning i antall saker etter invasjonen av Ukraina. Det er også saker som omhandler varer som ikke kan selges til russiske selskaper, sier Nina Bakken, leder for påtaleseksjonen i PST.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier de nå ser på 12 saker som gjelder mulige brudd på sanksjonsloven eller eksportkontrolloven.

PST ønsker ikke å gå konkret inn på hva de ulike sakene gjelder, men Bernsen sier at de fleste sakene dreier seg om Russland.

Sanksjonene skal redusere Russlands mulighet til å finansiere krigføringen.

FLERE SAKER PÅ BORDET: Nina Bakken, leder for påtaleseksjonen i PST, sier de ser en økning i saker etter invasjonen av Ukraina. Bildet er fra 2015 da Bakken var politiadvokat i Oslo politidistrikt.

I en pressemelding fra februar oppgir Utenriksdepartementet at handelen mellom Norge og Russland faller kraftig.

«I fjerde kvartal 2022 gikk samhandelen ned 65 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2021. I januar 2023 falt samhandelen med 80 prosent sammenlignet med januar 2022», står det i pressemeldingen.

Økte eksporten

I september i fjor skrev E24 at norsk eksport til Russland økte etter invasjonen. Det viste en sammenstilling av SSB-tall i en rapport fra analyseselskapet Corisk.

Ifølge rapporten var Norge det landet i Norden som opprettholdt mest av handelen med Russland.

Fire dronesaker

I tillegg til de tolv sakene de har under etterforskning er fire sakene som handler om bruk av drone.

Sanksjonsforskriftene forbyr russere å operere fly og droner i Norge.

De fire dronesakene er tidligere omtalt i mediene.

I oktober i fjor ble oligarksønnen Andrey Yakunin (47) pågrepet i Hammerfest og så tiltalt for å ga fløyet hobbydrone ulovlig over Svalbard.

Yakunin ble i desember frifunnet. Da var allerede to russiske borgere dømt for å ha flydd drone ulovlig, til henholdsvis 90 dager og 120 dager fengsel.

Saken er anket til Høyesterett, som enda ikke har tatt stilling til anken.

I artikkelen sto det først at saken mot Yakunin hadde vært oppe i Høyesterett, men ble senere rettet til at saken er anket til Høyesterett som enda ikke har tatt stilling til anken. Saken er endret 27. mars klokken 09.03 .

Les også

Fraråder TikTok og Telegram på tjenesteenheter

Publisert:

Her kan du lese mer om