LO-leder Peggy Hessen Følsvik holder tale på Youngstorget 1. mai 2022.

Tunnelsyn om velferdsstaten

LO-leder Peggy Hessen Følsvik hevder i en kronikk i E24 (14.01.23) at det er velferdsstaten som har gjort skatteflyktningene rike, og at de svikter denne samfunnsmodellen når de rømmer landet.

  • Andreas Mellbye
    Andreas Mellbye
    Advokat (H)
Publisert: Publisert:
Dette er et leserinnlegg
Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Det stor oppslutning i Norge om vår samfunnsmodell; også prinsippet om at de som tjener mest skal bidra mest til fellesskapet. Det er imidlertid noe naivt, og bærer preg av tunnelsyn, når LO-lederen hevder at det er den norske velferdsstaten som gjør det mulig å bli rik. Det er nok av eksempler på at mange blir rike også under andre samfunnssystem (Kina, Russland, India, USA for å nevne noen). Det er imidlertid riktig at de som blir rike i Norge, normalt blir det på en mer anstendig måte enn under andre samfunnssystemer. Det finnes unntak, men stort sett er vi skjermet fra korrupsjon, innsidehandel, kartellvirksomhet m.v. I forhold til andre samfunnsmodeller, har vi også et langt bedre arbeidsmiljø (alt fra lønn til HMS).

Les også

Peggy Hessen Følsvik: Skatteflyktningene svikter den samme velferdsstaten som har gjort dem rike

Når folk som blir rike i Norge stort sett lykkes på anstendig vis, er det påfallende at LO-lederen ikke omtaler dem med anstendighet. Særlig påfallende er det at en LO-leder bare fokuserer på skatt, og ikke på hvor mange arbeidsplasser de rike har skapt eller trygget. Det går en rød tråd fra AP-veteran Martin Kolberg som i 2008 sa at regjeringen burde «flå de rike» til LO-lederen som nå ønsker å «ta de rike». Den radikale venstreside har som ideologi et likhetssamfunn, og for dem synes det viktigere at det er små forskjeller enn at det er nok arbeidsplasser. For Arbeiderpartiet er arbeidsplasser viktigst, og deretter fordeling. «Skape og dele – i den rekkefølge», som statsminister Jonas Gahr Støre nylig sa. Det hadde vært å håpe at LO-lederen lot seg inspirere til å fokusere mer på hva som skal til for å trygge arbeidsplasser.

Den type retorikk LO-lederen bruker, er i stor grad egnet til å svekke tilliten i samfunnet.

LO-lederen avslører også manglende forståelse for hva som er drivkraften bak det økende antall rike personer som flytter ut av landet. Påstander om at de «fyller frakkeforet med penger og rømmer» tilsier at hun tror det bare er ren egoisme. For oss som arbeider i privat næringsliv, og kanskje selv har vært med på å bygge firmaer og skapt arbeidsplasser, vet man at bildet er mye mer sammensatt. Det er alltid unntak, men for dem som har faktabasert innsyn vet man at de aller fleste rikinger som flytter ut av landet, gjør det fordi beskatningen på privat eierskap har medført at de har blitt en belastning for bedriften. Svært få ønsker egentlig å flytte. De aller fleste synes det er rett og rimelig at de betaler mye skatt. Men når eierbeskatningen blir så høy at den går ut over bedriftens vekstambisjoner og truer sysselsettingen m.v., tar de belastningen ved å flytte ut. Politikere som ikke selv har arbeidet i privat næringsliv, og dem er det mange av særlig på venstresiden, har ikke opplevd den ansvars- og pliktfølelse mange private eiere føler. Jeg skal ikke danne glansbilder, og det er selvsagt rikinger som også tenker på «hva er igjen til meg». Det bilde LO-lederen skaper er imidlertid svært ensidig og unyansert.

Les også

Se oversikten: Rikingene som har forlatt riket

Da er vi inne på nok et tankekors: I Norge er vi opptatt av å hegne om og helst styrke tilliten i samfunnet. Det gjelder også LO. Den type retorikk LO-lederen bruker, er i stor grad egnet til å svekke tilliten i samfunnet. Faktisk det motsatte; retorikken skaper falske fiendebilder.

Publisert: