Arkitekter frykter nedbemanninger: – Går virkelig i kjelleren nå

Temperaturen i økonomien må ned, sier Norges Bank. Arkitektleder Egil Haugstad måtte varsle om permittering av halve kontoret denne uken.

Daglig leder Egil M. Haugstad ved arkitektkontoret Shark kjenner oppbremsingen i norsk økonomi på kroppen.
Publisert: Publisert:

– De fleste i byggenæringen sier at planleggere og arkitekter konjunkturmessig ligger i forkant av næringen for øvrig. Slik sett blir vi regnet som bjellesauer, sier daglig leder Egil M. Haugstad i Shark AS.

Arkitektkontoret hans klarte seg uten permitteringer gjennom dot com-boblen i 2000, finanskrisen i 2008, oljekrisen i 2014 og coronapandemien, forteller han.

– Denne uken har vi måttet sende varsel om permittering til fire av åtte ansatte, på grunn av samtidig bråbrems både i boligsektor og i nærings- og industrisektoren, sier Haugstad.

Tre-fire andre årsverk er satt på vent.

Les på E24+

De beste rådene: Lene fulgte drømmen – solgte alt og flyttet utenlands

For bare tre uker siden rapporterte Shark AS til Virke at de regnet med et 2022 og 2023 på samme nivå eller noe svakere enn 2021, som ble et meget godt år for bedriften.

Så har været endret seg raskt. Stans i byggeprosjekter, kostnadsøkninger og større generell usikkerhet begynner nå å prege bransjen.

– Mange vil nok være enig i at denne høsten har vært ekstraordinær, sier han.

Shark-sjefen mener politikere, forvaltningsapparat, SSB og bankvesenet har vært passive tilskuere mens verden bare har rast av gårde.

Egil M. Haugstad rapporterte for bare tre uker siden om stabile tider. Så sa det stopp.

– Dette har, så langt vi kan se, medført at et massivt virkemiddelapparat med hele sin tyngde nå har hevet seg på bremsen, men først etter at trafikken allerede har stoppet opp.

Haugstad sammenligner byggenæringen med et tungt godstog, som bruker lang tid på å komme i gang.

– Når politikere, forvaltningen, bank- og finansvesen kaster grus på skinnegangen, stopper selv et tungt godstog relativt raskt. Og når det har sporet av tar det lang tid å komme opp i fart igjen.

Renteheving og aktivitetsfall

Norske arkitektbedrifter, særlig de minste, begynner nå å merke at aktiviteten faller.

Noen steder har det allerede endt med permitteringer, mens en rykende fersk konjunkturrapport varsler strammere tider.

Torsdag hevet Norges Bank styringsrenten nok en gang, nå med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent.

Målet er å senke temperaturen i norsk økonomi. En ønsket bieffekt er at arbeidsledigheten også vil øke, og blant de første som får merke det er arkitektene.

Les også

Sentralbanksjefen om boligprisene: – Ser klare tegn til nedkjøling

Samtidig har produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen falt med 0,7 prosent i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal i 2022, ifølge sesongjusterte tall fra SSB.

I september økte det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter til 132, ifølge Arkitektenes fagforbund (Afag).

Tallene gjenspeiles også i en kommende rapport fra Arkitektbedriftene i Norge og Prognosesenteret.

Laveste siden 2015

Steinar Skjerdingstad i arbeidsgiverorganisasjonen Arkitektbedriftene forteller at juristene deres nå får flere henvendelser om nedbemanninger i bransjen.

– Forventningsnivået for de neste seks månedene er på det laveste siden 2015, sier han.

Hvert halvår presenterer Arkitektbedriftene konjunkturtall og prognoser for bransjen i samarbeid med Prognosesenteret. Neste rapport slippes på mandag.

De ferskeste tallene viser at værskiftet er her, akkurat nå.

– Rapporten viser at sysselsettingen vipper nedover nå, men selve undersøkelsen er noen måneder gammel. Hadde du sendt den ut i dag, er jeg overbevist om at du hadde sett et arbeidsmarked på vei ned, sier Skjerdingstad.

Administrerende direktør Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene.

Årsakene er naturligvis sammensatte.

  • Regjeringen varslet i statsbudsjettet kutt eller stans i flere store offentlige byggeprosjekter.
  • Kostnadene har generelt gått betydelig opp i byggebransjen.
  • Flere kommuner stopper sine prosjekter.
  • Det er vanskelig å få solgt nye boliger som er bygget i privat sektor, og planene for nye bygg stopper opp.
  • Strømprisene har som kjent vært høye.

– Vi opplever nå at aktiviteten er på vei ned. Vi kommer til å få høyere arbeidsledighet blant arkitekter, og det blir vanskeligere å få jobb, sier Skjerdingstad.

– Da må Norges Bank vurdere om det er fortsatt er behov for å sette opp renten, og med hvor mye.

Tallene fra Prognosesenteret viser at 2023 blir et vanskelig år, slår Skjerdingstad fast.

– Det tror jeg vi alle er innforstått med. Men vi må ikke gjøre det vanskeligere enn det trenger å være. Vi må gjøre noe med de styringsparametrene vi har kontroll på.

Kanarifuglen sliter med pusten

Den siste konjunkturrapporten beskriver hva som har skjedd de siste seks månedene, og hvilke forventninger arkitektbedriftene har til de kommende seks, på ordrereserver, årsverk og omsetning.

– Arkitektene er kanarifuglen for byggebransjen, sier partner Kåre Elnan i Prognosesenteret, som forklarer de overgripende trekkene i rapporten.

– Det som er veldig tydelig er at vi har nå et åpenbart skifte i hvordan arkitektene opplever markedet.

– Parametrene går virkelig i kjelleren nå. Så det er en sterk indikasjon på nå blir det litt mer smalhans og trangere tider i byggerelatert virksomhet, sier Elnan.

Rapporten inkluderer også en indeks som slår sammen alle disse historiske og fremtidige vurderingene. Prognosesenteret begynte med denne målingen for arkitektbedriftene i første halvår 2015, og den har siden starten aldri vært negativ, heller ikke under pandemien, forteller Elnan.

– Den var ned mot nullpunktet i første halvår 2016, og oppe på over 30 i 2018. Nå er den på minus 4.

– Sånn sett er den et urovekkende signal at denne indeksen viser lavere nivå enn noen gang siden den startet for syv år siden.

Svak økning i antall ledige

Generalsekretær Per Christian Opsahl i Arkitektenes Fagforbund beskriver imidlertid situasjonen i arbeidsmarkedet som relativt bra, enn så lenge.

– Vi var mer eller mindre tilbake til en normalsituasjon fra tiden før pandemien ved sommertider. Nå opplever vi en svak økning i antall ledige, det ser vi av tallene fra NAV og det stemmer rimelig godt med de henvendelsene vi får inn til oss, skriver Opsahl i en e-post.

NAV hadde i oktober fått inn melding om permittering uten lønn fra 14 bedrifter innen arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Det berører 39 personer.

Samtidig har de fått inn varsel om masseoppsigelser av 14 personer innen samme kategori.

Det er foreløpig ikke snakk om ansettelsesstopp eller oppsigelser i bransjen, som Opsahl har hørt om.

– Vi vet om noen permitteringer, men foreløpig ikke mange, sier han.

Generalsekretær Per Christian Opsahl i Arkitektenes Fagforbund.

– Erfaring viser at arkitektene er konjunkturutsatt. Vi så det under finanskrisen og vi så det under pandemien. I mars 2020 hadde vi om lag 120 som var registrert ledige hos NAV. I slutten av april og begynnelsen av mai 2020 var tallet nær oppe i 1.000 registrerte ledige arkitekter.

– Hvordan ser det ut de neste seks månedene?

– Vi er først og fremst veldig usikre. Vi ønsker ikke å spå om ledighet, men vi ser at arbeidsgivere får stadig større utfordringer, blant annet på grunn av den foreslåtte arbeidsgiveravgiften.

– Dersom økonomien i virksomhetene blir svekket vil det nødvendigvis kunne få konsekvenser også for de ansatte, sier Opsahl.

Publisert:
Gå til e24.no