Ulltveit-Moe: - Jeg ble kastet ut av Gassnova-styret

Økonomi-professor Karen Helene Ulltveit-Moe mener hun ble kastet ut av Gassnova-styret fordi hun var kritisk til Mongstad-prosjektet.

PROSESS: Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe forteller om prosessen mot henne i Gassnova.

Geir Olsen
Publisert:,

En sommerdag i fjor fikk Karen Helen Ulltveit-Moe en telefon fra en byråkrat i Olje- og Energidepartementet.

Dagen etter skulle det være foretaksmøte i Gassnova.

Hun fikk beskjed om at hennes tid i styret var over:

Professoren ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo hadde fått sparken av olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp), og hun mener det skyldes at hun som styremedlem i Gassnova hadde gitt uttrykk for at hun var kritisk til de videre milliard-planene på Mongstad.

Eier bestemmer

- Ja, det var min oppfatning av at jeg ble kastet ut av styret fordi jeg var kritisk til Gassnovas og OEDs planer for videreføring av Mongstad, sier Ulltveit-Moe og legger til:

- En eier er i sin fulle rett til å besette styreplasser med dem man til enhver tid anser som hensiktsmessig, sier hun.

LES OGSÅ: Direktør måtte gå

VG/E24 har fått innsyn i et brev som Gassnovas daværende styreleder Johan Nic. Vold sendte Olje- og energidepartementet (OED) 20. januar i fjor.

Departementet oversendte det til VG denne uken.

Der synliggjøres konflikten.

I brevet fremkommer det at styret i Gassnova hadde et møte med daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) 13. januar 2011, altså en uke før brevet ble sendt.

I dette møtet ble det gitt anledning til «en bredere gjennomgang av styrets vurderinger».

Månelandings-prosjektet

Temaet er at OED ønsker Gassnovas råd til Statoils oppdaterte vurderinger av fremdriften for fullskala CO2-fangst på Mongstad, det såkalte månelandingsprosjektet til statsminister Jens Stoltenberg.

Gassnova støtter planene og vil i tillegg ha utredninger av alternativer.

LES OGSÅ: Vedtok ny gransking av Gassnova

I brevet fremkommer det at ett styremedlem har tatt dissens og at det dreier seg om både Statoils og Gassnovas rolle og om videreføring av Mongstad-prosjektet.

«Styremedlem Karen Helene Ulltveit-Moe vil for sin del understreke at den bredere gjennomgang som ble gitt på det ovennevnte møte av 13. januar, tilsier at en videreføring av Mongstad fullskala-prosjekt i henhold til framlegget i Statoils notat (av 3. november) til OED og den gjennomføringsmodell som Statoil legger til grunn for det videre utredningsarbeid, ikke kan anbefales».

Flere vil bremse

Det betyr at Ulltveit-Moe ønsket å sette ned foten for Gassnovas støtte til fortsatt Statoil-ledet milliard-satsning for CO2-rensing på Mongstad.

- Det mest fornuftige sagt om Gassnova den siste tiden, er Kristin Halvorsens innrømmelse av at de burde hørt på Finansdepartementet i dragkampen om avtalen om CO2-prosjektet på Mongstad. Det gjorde man ikke og det gjorde at man i realiteten overlot renseprosjektet på Mongstad til Statoil, snarere enn til Gassnova, sier Ulltveit-Moe og legger til:

- Utover det blir det feil å uttale seg om sakens innhold, på grunn av min bakgrunn som tidligere styremedlem i Gassnova.

LES OGSÅ: - Kan reise mistanke

I det siste har flere offentlig tatt til orde for å sette på bremsene.

Venstre-leder Trine Skei Grande vil skrinlegge planene om fullskala rensing av gasskraftverket på Mongstad. Hun har ifølge DN sagt at det er feil å la milliardene rulle inn i et prosjekt som ingen lenger tror blir realisert.

Milliardene renner ut

Tidligere SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen sier i Lilla Sølhusviks nye bok om Halvorsen at CO2-rensing på Mongstad aldri har fått noe trøkk fordi selskapet som bestemmer - Statoil - aldri har grepet muligheten.

Hittil er det brukt seks milliarder kroner på testsenteret som ble åpnet i år.

Selve fullskalarenseanlegget vedtatt i 2006 er utsatt flere ganger. Investeringsbeslutningen er utsatt til 2016.

LES OGSÅ: Gassnova: – Uriktige påstander

Og i mellomtiden renner milliardene ut:

Ifølge statsbudsjettet i fjor blir det brent av 2,9 milliarder kroner til CO2-håndtering i år.

Neste år foreslår regjeringen å bruke 3,4 milliarder kroner.

LES OGSÅ: